YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

  1. Pleksin C1 reseptör diagnostik prognostik bir belirteç olarak değerliğinin insan kanserlerinde araştırılması (Çalışmayı sunan: Dr. Tamer Yağcı, Durumu: Yayınlandı )
  2. Coiled-coil domain-containing-124 (Ccdc124) gen mutasyonlarına bağlı sentrozom ve hücre bölünmesi bozukluklarının kanser oluşumundaki rolü (Çalıma Koordinatörü: Uygar Tazebay Durumu : Yayına hazırlanıyor)
  3. Karaciğer kanserinde sorafenibin etki ve tolerasını incelemek üzere yüksek hassasiyette mikro akışkan hücre kültürü cihazı geliştirilmesi (Çalışma Koordinatörü: Meltem Elitaş Durumu: Yayınlandı)
  4. Speradik kolektral kanser ile ilişkilendirilmiş aday tekli nükleotid polimorfizmlerinin Türk popülasyonu için değerlendirilmesi (Çalışma Koordinatörü: Hilal Özbağ Durumu: Yayına hazırlanıyor)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

  1. Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması (Çalışma Koordinatörü: Verda Bitirim, Durumu: Devam ediyor, Grup içi değerlendirme: Desteklendi)
  2. Servikal kanserlerin tanısında ve gelişim sürecinde miRNA-mRNA tabanlı biyobelirteçlerin tamamlanması ( Çalışma Koordinatörü: Bala Gür Dedeoğlu, Durumu: Devam ediyor)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

  1. Düşük doz iyonize radyasyona bağlı Anti-inflamatuar etkinin immünolojik temellerinin insan endotel hücre kültüründe değerlendirilmesi (Çalışmayı sunan: İpek Pınar Aral, Koordinatörü:, Süheyla Aytaç Arslan, Grup İçi Değerlendirme: Olumlu ve Kabul edildi)
  2. Opioid kullanılan kanser hastalarında potasyum iyon kanal protein düzeylerinin ve gen ekspresyonlarının araştırılması (Çalışma Koordinatörü: Çiğdem Ayla, Grup İçi değerdirme ve kararı: Olumlu Kabul Edildi)