• Başkan: Melis Gültekin
  Başkan Yardımcısı: Zafer Arık
  Jinekolojik Kanserler Alt Çalışma Grubu
  Berna Yıldırım
  Burak Tilki
  Can Azak
  Cengiz Karaçin
  Cenk Umay
  Çağlayan Selege Bedük Eren
  Ebru Karakaya
  Elvina Alminzadara
  Esra Korkmaz
  Ferhat Ekinci
  Gizem Kavak
  Gülcan Bulut
  Güler Yavaş
  Hüseyin Salih Semiz
  İlknur Aslan Çetin
  M. Serkan Alemdar
  Metin Pehlivan
  Nesrin Aktürk
  Özge Keskin
  Özlem Ulusan Bağcı
  Pelin Altınok
  Serap Akyürek
  Serap Yücel
  Sevgi Erdem
  Ufuk Mert
 • TOG JİNEKOLOJİ ÇALIŞMA ALT GRUBU TOPLANTISI

  Çalışma Grubu Başkanı:
  Prof. Dr. Melis Gültekin
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

  Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı:
  Doç. Dr. Zafer Arık
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Medikal Onkoloji Bilim Dalı

  1. Bu yıl 18. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı sanal ortamda 15.12.2022-17.12.2022 tarihlerinde yapılmıştır.
  2. TOG Jinekoloji Çalışma Alt Grubu olarak 16.12.2022 tarihinde 17:10-18:10 zaman aralığında Prof. Dr. Melis Gültekin ve Doç. Dr. Zafer Arık moderatörlüğünde toplanılmıştır.
  3. Toplantıya tartışmacı olarak Dr. Güzin Demirağ, Dr. Senem Alanyalı, Dr. Kamuran İbiş ve Dr. Öztürk Ateş katılmıştır.
  4. Toplantıda öncelikle 2019 ve 2020 yıllarında önerilen projelerin son durumları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
  5. Bu yıl Çalıştayaaşağıda isimleri verilen 6 proje önerisi sunulmuştur. Tüm projeler çalışma grubu tarafından onaylanmış ve en kısa sürede veri tabanlarının çalışma grubu ile paylaşılması planlanmıştır.
   • Sisplatin eşliğinde definitif KRT ile tedavi edilen serviks kanseri hastalarında sisplatin dozunun(mg/m2) tedavi yanıtı ve toksisite üzerine etkisi: Arif Akyıldız/Zafer Arık
   • Evre 1 ve Evre 2 Endometrium Kanserinde TP53 mutasyonu varlığının rekürrens ve sağ kalım üzerine etkileri: Fatih Kuş/Zafer Arık
   • Evre 3 Endometrium Kanserinde TP53 mutasyonu varlığının rekürrens ve sağ kalım üzerine etkileri: Hasan Çağrı Yıldırım/Zafer Arık
   • Evre I Yüksek Risk Histolojili Endometriyum Kanserinde Adjuvan Tedavi Modalitesindeki Farklılıkların Rekürrens ve Sağkalım Üzerine Etkisi: Sumerya Duru Birgi/Serap Akyürek
   • Serviks Kanserinde Primer Kemoradyoterapi Öncesi Yapılan Pelvik-Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonunun Nodal Kontrole Katkısı: Ebru Karakaya
   • 2005-2021 Yılları Arasında Erken ve İleri Evre OverinMalignBrenner Tümörü Tanısı Almış Hastaların Klinik Özellikleri, Tedavi ve Sağkalım Verileri: Feride Yılmaz/Zafer Arık
  6. 2019 yılında sunulan ‘’Primer jinekolojik kansere bağlı beyin metastazlı hastaların klinikopatolojik ve tedavi özellikleri ile sağkalım oranlarının incelenmesi: Kamuran İbiş’’ ve ‘’Evre II uterus endometrioid adenokanserinde rekürrens ve sağkalım özellikleri ile adjuvan tedavi paterni: Kamuran İbiş’’ başlıklı proje önerileri aktive edilmiştir. Ocak 2023’te veri tabanının çalışma grubu ile paylaşılması planlanmıştır.

  2022 Yılı Proje Önerileri:

  1. Sisplatin eşliğinde definitif KRT ile tedavi edilen serviks kanseri hastalarında sisplatin dozunun(mg/m2) tedavi yanıtı ve toksisite üzerine etkisi
   Dr. Arif Akyıldız (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Dr. Zafer Arık (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Hasta alımına devam ediyor. Eylül 2023’te hasta alımı bitecek, yazım aşamasına geçilecek
  2. Evre 1 ve Evre 2 Endometrium Kanserinde TP53 mutasyonu varlığının rekürrens ve sağ kalım üzerine etkileri
   Dr. Fatih Kuş (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Dr. Zafer Arık (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Veriler toplanıyor.
  3. Evre 3 Endometrium Kanserinde TP53 mutasyonu varlığının rekürrens ve sağ kalım üzerine etkileri
   Dr. Hasan Çağrı Yıldırım (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Dr. Zafer Arık (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Veriler toplanıyor.
  4. Evre I Yüksek Risk Histolojili Endometriyum Kanserinde Adjuvan Tedavi Modalitesindeki Farklılıkların Rekürrens ve Sağkalım Üzerine Etkisi
   Dr. Sumerya Duru Birgi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD)
   Dr. Serap Akyürek (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD)
   Devam ediyor.
  5. Serviks Kanserinde Primer Kemoradyoterapi Öncesi Yapılan Pelvik-Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonunun Nodal Kontrole Katkısı
   Dr. Ebru Karakaya (Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği)
   Devam ediyor.
  6. 2005-2021 Yılları Arasında Erken ve İleri Evre Overin Malign Brenner Tümörü Tanısı Almış Hastaların Klinik Özellikleri, Tedavi ve Sağkalım Verileri
   Dr. Feride Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Dr. Zafer Arık (Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)

   Yayınlanan Çalışmalar:

   Bolukbasi Y, Onal C, Ozsaran Z, et al. Vaginal cuff brachytherapy practice in endometrial cancer patients: a report from the Turkish Oncology Group. J Contemp Brachytherapy. 2021: 13, 2: 152-157.
 • TOG JİNEKOLOJİ ÇALIŞMA ALT GRUBU TOPLANTISI

  Çalışma Grubu Başkanı:
  Prof. Dr. Melis Gültekin
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

  Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı:
  Doç. Dr. Zafer Arık
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Medikal Onkoloji Bilim Dalı

  1. Bu yıl 17. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı sanal ortamda 10.12.2021-11.12.2021 tarihlerinde yapılmıştır.
  2. TOG Jinekoloji Çalışma Alt Grubu olarak 10.12.2021 tarihinde 17:10-17:40 zaman aralığında Prof. Dr. Melis Gültekin ve Doç. Dr. Zafer Arık moderatörlüğünde toplanılmıştır.
  3. Toplantıya tartışmacı olarak Dr. İlknur Bilkay Görken, Dr. Yasemin Bölükbaşı, ve Dr. Öztürk Ateş katılmıştır. Daha önce tartışmacı olarak onayları alınan Dr. Hüseyin Cem Önal, Dr. Güzin Demirağ ve Dr. Mahmut Emre Yıldırım ise katılmamıştır.
  4. Toplantıda öncelikle 2019 ve 2020 yıllarında önerilen projeler sunolmuş ve son durumları hakkında bilgi verilmiştir.
  5. Dr. Yasemin Bölükbaşı’nın sorumlu araştırmacısı olduğu ‘’Endometriyum kanserli hastalarda vajinal kaf brakiterapi pratiği’’ başlıklı çalışmanın 2021 yılında yayınlandığına ilişkin bilgi verildi.
  6. Bolukbasi Y, Onal C, Ozsaran Z, Senyurek S, Akdemir EY, Selek U, Yıldız F. Vaginal cuff brachytherapy practice in endometrial cancer patients: a report from the Turkish Oncology Group. J Contemp Brachytherapy. 2021 Apr;13(2):152-157.
  7. Bu yıl Çalıştaya, belirtilen proje önerisi son gönderim tarihine kadar gönderilen yeni proje önerisi olmamıştır. Ancak toplantı sırasında Dr. Öztürk Ateş koordinatörlüğünde ‘’HIPEC-Over kanseri: Türkiye verisi’’ ve Dr. Zafer Arık koordinatörlüğünde ‘’Evre I ve evre III endometriyum kanserlerinde p53 mutasyonunun prognostik rolü’’ başlıklı çalışmalarınyapılması planlanmıştır.
  8. Toplantı sırasında ayrıca yapılabilecek çalışma önerilerinde bolunolmuştur. Önerilen çalışma başlıklarının TOG Jinekoloji Çalışma Grubu ile WhatsApp grubu oluşturolarak paylaşılması planlanmıştır. Çalışmalar için gönüllü sorumlu araştırmacı olduğu takdirde “TOG Proje Öneri Formu” doldurolarak TOG yönetim kurolu ile paylaşılması planlanmıştır.
  9. Serviks kanserlerinde bolky hastalık (primer/LAP) varlığında neoadjuvan KT’nin rolü (Dr. İlknur Bilkay Görken)
  10. Erken/İleri evre endometriyum kanserlerinde hayat kalitesi çalışması (Dr. İlknur Bilkay Görken)
  11. Metastatik serviks kanserlerinde tedavi sonuçları (Dr. İlknur Bilkay Görken)
  12. Oligometastatik serviks yada over kanserlerinde karaciğer/akciğer metastazlarında tedavi sonuçları (Dr. Yasemin Bölükbaşı)
  13. Volva/vajen kanserleri gibi nadir görülen kanserlerdeki tedavi sonuçları (Dr. Yasemin Bölükbaşı)
  14. Küçük hücreli serviks kanserlerinde tedavi sonuçları (Dr. Melis Gültekin)
  15. Definitif amaçlı eş zamanlı kemoradyoterapi uygolanan serviks kanserli olgolarda sisplatin dozu ile tedavi sonuçları arasındaki ilişki (Dr. Zafer Arık)
  16. 2019 ve 2020 yıllarında önerilen proje önerileri ve son durum bilgileri aşağıda sunolmuştur.TOG Jinekoloji Çalışma Grubu için WhatsApp grubu oluşturolarak çalışmaların güncel durumu ve sorumlu araştırmacıların çalışmaya devam edip etmeyecekleri konusunda bilgi alınmasına karar verilmiştir.
 • TOG JİNEKOLOJİ ÇALIŞMA ALT GRUBU TOPLANTISI

  Çalışma Grubu Başkanı:
  Doç. Dr. Melis Gültekin
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

  Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı:
  Doç. Dr. Zafer Arık
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Medikal Onkoloji Bilim Dalı

  Bu yıl toplam 2 proje sunulmuştur. Her iki proje gözlemsel çalışmadır ve oy birliği ile yapılabilir bulunmuştur. İki proje ile ilişkili olarak öneriler aşağıda belirtilmiştir.

  1. Metastatikover kanserinde bevacizumabbazlı tedavinin etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi.
   Gözlemsel çalışma
   Projeyi öneren kişi: Dr. Muhammed Mustafa Atcı (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi)
   Çalışma koordinatörü: Doç. Dr. Şener Cihan (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi), Doç. Dr. Abdullah Sakin (Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi)
   Öneriler:Çalışmanın oy çokluğu ile yapılabilir olduğu belirtildi. Endikasyon dışı onayının kontrol edilmesi, etik kurul izninin alınması ve çalışma başlığının netleştirilmesi önerildi. Veri tabanı oluşturulduktan sonra öncelikle çalışma grubu başkanı ve başkan yardımcısı ile paylaşılarak öneriler alınacak (örn. proteinüri gibi parametrelere de bakılması önerildi). Takiben veri tabanının son şekli çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlere gönderilecek.

  2. Uterusun nadir tümörleri: Uterinkarsinosarkomlar, Türkiye verileri.
   Gözlemsel çalışma
   Projeyi öneren kişi: Dr. Hacer Demir (Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Çalışma koordinatörü: Dr. Hacer Demir

   Öneriler: Çalışmanın oy çokluğu ile yapılabilir olduğu belirtildi.Karsinosarkomların nadir görülen tümörler olması nedeniyle özellikle tedaviye ilişkin parametrelerin ayrıntılı olarak veri tabanına eklenmesi önerildi (radyoterapi özellikleri,radyoterapi-kemoterapi zamanlaması vb.) Veri tabanı oluşturulduktan sonra öncelikle çalışma grubu başkanı ve başkan yardımcısı ile paylaşılarak öneriler alınacak. Etik kurul izninin alınmasını takiben veri tabanı çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılacak. Ayrıca bu çalışmaya ek olarak, aynı hasta grubunda moleküler prognostik grupların değerlendirmesini içeren yeni bir proje önerisinin 2021 yılında sunulması önerildi.
   Geçen yıl ise aşağıda başlıkları verilen toplam 10 proje sunulmuştur. Bu projelerden Cengiz Karaçin’e ait 2 numaralı projenin verilerinin toplandığı öğrenilmiştir. Çalışma yazım aşamasındadır. Diğer proje önerilerine ilişkin ise geri dönüş olmamıştır.
  1. Radyoterapi dirençli ve duyarlı serviks kanserinde karşılaştırmalı proteomiks ve biyoinformatik analizler ile biyomarkırların belirlenmesi.
   Dr. Gülin Kavakalan, Dr. Sevgi Erdem (Ege Üniversitesi Temel Onkoloji AD)
  2. Nüks düşük dereceli serözoverCa’debevacizumab etkinliği.
   Dr. Cengiz Karaçin (Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
  3. Definitifkemoradyoterapi ile tedavi edilen hastalarda Türkiye datası: Gerçek yaşam verileri.
   Dr. Ozan Cem Güler (Başkent Üniversitesi Adana UAM Radyasyon Onkolojisi AD)
  4. Evre III-IVA endometrioid tip uterin kanserinde adjuvan tedavi seçimi: Çok merkezli hasta verilerinin değerlendirilmesi.
   Dr. Zeliha Güzelöz Çapar (SBÜ Tepecik EAH Bornova Onkoloji Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Birimi)
  5. Birinci seri platin bazlı kemoterapi sonrası BRCA mutasyon taşıyıcılarında kemoterapi toksisitesi sıklığı.
   Dr. Naziye Ak (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD)
  6. Kemik metastazlı over kanserli hastalarda prognoz ve risk değerlendirmesi.
   Dr. Naziye Ak (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD)
  7. Primer jinekolojik kansere bağlı beyin metastazlı hastaların klinikopatolojik ve tedavi özellikleri ile sağkalım oranlarının incelenmesi.
   Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
  8. Evre II uterusendometrioidadenokanserinderekürrens ve sağkalım özellikleri ile adjuvan tedavi paterni.
   Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
  9. Geniş alan radyoterapi ve eşzamanlı kemoterapi ile tedavi edilen paraaortik lenf nodututulumluserviks kanserinde elde edilen sonuçlar.
   Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
  10. Evre I endometrioidadenokarsinomluendometrium kanserinde tümör boyutu ve lenfovaskülerinvazyonunprognostik önemi.
   Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)

  2020 Yılı Proje Önerileri:
  1. Metastatik over kanserinde bevacizumab bazlı tedavinin etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi
   Dr. Muhammed Mustafa Atcı (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi)
   Dr. Şener Cihan – (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi)
   Dr. Abdullah Sakin – (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi)
  2. Uterusun nadir tümörleri: Uterin karsinosarkomlar, Türkiye verileri
   Dr. Hacer Demir (Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Veriler toplandı – Yazım aşamasında.
 • TOG JİNEKOLOJİ ÇALIŞMA ALT GRUP TOPLANTISI

  1.RADYOTERAPİ DİRENÇLİ VE DUYARLI SERVİKS KANSERİNDE KARŞILAŞTIRMALI PROTEOMİKS VE BİYOİNFORMATİK ANALİZLER İLE BİYOMARKIRLARIN BELİRLENMESİ
  Dr. Gülin Kavakalan, Dr. Sevgi Erdem
  Ege Üniversitesi Temel Onkoloji AD
  Çalışmayı sunan ve projede ismi geçen Dr. Ufuk Mert katılımcıların çalışma protokolü, diğer merkezlerin çalışmaya nasıl katılabilecekleri ya da kan örneklerini nasıl göndereceklerine ilişkin sorulara yanıt veremedi.
  Çalışma translasyonel çalışma olarak belirtilmiş ancak metinde gözlemsel kohort çalışma olarak da geçiyor. Ancak hastalarda belirli süreçlerde kan alınacak olması nedeniyle çalışma tipinin iyi tanımlanması ve etik kurul izinlerinin öncelikle alınması önerildi.
  Ek olarak ctDNA da değerlendirilmesinin literatüre ek katkı sağlayabileceği belirtildi.

  2.NÜKS DÜŞÜK DERECELİ SERÖZ OVER CA'DE BEVACİZUMAB ETKİNLİĞİ
  Dr. Cengiz Karaçin
  Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanınınçalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  3.DEFİNİTİF KEMORADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA TÜRKİYE DATASI: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
  Dr. Ozan Cem Güler
  Başkent Üniversitesi Adana UAM Radyasyon Onkolojisi AD
  Proje önerisi için doldurulması gereken "TOG Proje Başvuru Formu""nun eksik olduğu görüldü.
  Çalışma başlığında definitif serviks kanserli hastalar için veri tabanı oluşturulması hedeflenmiş ancak çalışma içinde postoperatif olgularında çalışmaya dahil edileceği belirtilmiş. TROD jinekoloji çalışma grubu tarafından postoperatif serviks kanserli hastalara ilişkin çalışmanın şu an yapılıyor olması nedeniyle araştırmacının yalnızca definitif serviks kanserli olgulara ilişkin bir veri tabanı oluşturması önerildi.
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  4.EVRE III-IVA ENDOMETRİOİD TİP UTERİN KANSERİNDE ADJUVAN TEDAVİ SEÇİMİ: ÇOK MERKEZLİ HASTA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Dr. Zeliha Güzelöz Çapar
  SBÜ Tepecik EAH Bornova Onkoloji Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Birimi
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Ancak, özellikle diğer merkezlerde bu evredeki olgulara eş zamanlı KRT uygulayan merkezler varsa, bu olgular ile ardışık/sandviç tedavi veya yalnız kemoterapi uygulayan merkezlerin datalarının karşılaştırılmasının literatüre ek katkı sağlayabileceği düşünüldü. Çalışmaya mutlaka jinekolog onkolog ve medikal onkologların da dahil edilmesi önerildi.
  Tedavi rejiminin seçimine ilişkin kriterlerin de veri tabanına ayrıntılı olarak eklenmesi önerildi (KT sonrası RT, KT, RT vs.).
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  5.BİRİNCİ SERİ PLATİN BAZLI KEMOTERAPİ SONRASI BRCA MUTASYON TAŞIYICILARINDA KEMOTERAPİ TOKSİSİTESİ SIKLIĞI
  Dr. Naziye Ak
  İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın, ülkemizde toksisite bilgilerinin dosyalara kaydedilme oranlarının çok düşük olması nedeniyle toksisite oranlarının olduğundan daha düşükmüş gibi çıkabileceği ve net sonuçlara ulaşılmasınınzor olabileceği düşünüldü. Ayrıca eskiden yalnızca aile öyküsü olan hastalarda BRCA bakılıyor olmasının da bias yaratabileceği belirtildi.
  Diğer bir önemli nokta ise çalışmada BRCA mutasyonu olanlarla olmayan hastalardaki toksisite oranlarının karşılaştırılacağı belirtilmiş. Bu açıdan merkezler tüm over kanserli hasta datasını veri tabanına dahil etmekte güçlük yaşayacaklarını ve birçok merkezin tüm datayı araştırmacılarla paylaşmak istemeyebileceklerini belirttiler. Bu nedenle çalışma için yalnızca BRCA mutasyonu olan hasta verilerinin toplanmasının daha yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Veri tabanı oluşturulmadan önce çalışmanın bu kısıtlılıklarının tekrar gözden geçirilmesi önerildi. Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  6.KEMİK METASTAZLI OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOZ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
  Dr. Naziye Ak
  İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışma için katılımcılar tarafından, çalışmaya katılan merkezlerin tüm over kanserli hasta sayılarını ve bu hastalar içinden kaçında kemik metastazı olduğunu veri tabanında belirtilmesinin yapılabilir olduğu ancak tüm over kanserli hasta verilerinin veri tabanına kaydedilmesinin yapılabilirliğinin düşük olduğu vurgulandı. Ayrıca birçok merkezin tüm datayı araştırmacılarla paylaşmak istemeyebilecekleri belirtildi. Bu nedenle çalışma için yalnızca kemik metastazı olan hasta verilerinin toplanması önerildi.
  Veri tabanı oluşturulmadan önce çalışmanın bu kısıtlılıklarının tekrar gözden geçirilmesi önerildi. Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  7.PRİMER JİNEKOLOJİK KANSERE BAĞLI BEYİN METASTAZLI HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ İLE SAĞKALIM ORANLARININ İNCELENMESİ
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  8.EVRE II UTERUS ENDOMETRİOİD ADENOKANSERİNDE REKÜRRENS VE SAĞKALIM ÖZELLİKLERİ İLE ADJUVAN TEDAVİ PATERNİ
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  9.GENİŞ ALAN RADYOTERAPİ VE EŞZAMANLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN PARAAORTİK LENF NODU TUTULUMLU SERVİKS KANSERİNDE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Ancak veri tabanına hastalara uygulanan kemoterapi (neoadjuvan/adjuvan?) bilgisinin de ayrıntılı olarak eklenmesi önerildi.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  10.Evre I endometrioid adenokarsinomlu endometrium kanserinde tümör boyutu ve lenfovasküler invazyonun prognostik önemi
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Ancak çalışma gücünün arttırılabilmesi için mutlaka çalışmaya cerrahi sonrası adjuvan tedavi uygulanmayan hasta grubunun da eklenmesi önerildi. Bu açıdan çalışmaya katılmak isteyen merkezlerin jinekolog onkologları ile işbirliği yapılması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde çalışmanın baştan yanlı olacağı belirtildi.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.

  2019 Yılı Proje Önerileri:

  1. Radyoterapi dirençli ve duyarlı serviks kanserinde karşılaştırmalı proteomiks ve biyoinformatik analizler ile biyomarkırların belirlenmesi
   Dr. Gülin Kavakalan, Dr. Sevgi Erdem (Ege Üniversitesi Temel Onkoloji AD)
  2. Nüks düşük dereceli seröz over Ca’de bevacizumab etkinliği
   Dr. Cengiz Karaçin (Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
   Yazıldı, hakem değerlendirmesinde.
  3. Definitif kemoradyoterapi ile tedavi edilen hastalarda Türkiye datası: Gerçek yaşam verileri
   Dr. Ozan Cem Güler (Başkent Üniversitesi Adana UAM Radyasyon Onkolojisi AD)
  4. Evre III-IVA endometrioid tip uterin kanserinde adjuvan tedavi seçimi: Çok merkezli hasta verilerinin değerlendirilmesi
   Dr. Zeliha Güzelöz Çapar (SBÜ Tepecik EAH Bornova Onkoloji Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Birim)
  5. Birinci seri platin bazlı kemoterapi sonrası BRCA mutasyon taşıyıcılarında kemoterapi toksisitesi sıklığı
   Dr. Naziye Ak (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD)
  6. Kemik metastazlı over kanserli hastalarda prognoz ve risk değerlendirmesi
   Dr. Naziye Ak (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD)
  7. Primer jinekolojik kansere bağlı beyin metastazlı hastaların klinikopatolojik ve tedavi özellikleri ile sağkalım oranlarının incelenmesi
   Dr. Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
  8. Evre II uterus endometrioid adenokanserinde rekürrens ve sağkalım özellikleri ile adjuvan tedavi paterni
   Dr. Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
  9. Geniş alan radyoterapi ve eşzamanlı kemoterapi ile tedavi edilen paraaortik lenf nodu tutulumlu serviks kanserinde elde edilen sonuçlar
   Dr. Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
  10. Evre I endometrioid adenokarsinomlu endometrium kanserinde tümör boyutu ve lenfovasküler invazyonun prognostik önemi
   Dr. Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)