• Başkan: Cem Önal
  Başkan Yardımcısı: Yüksel Ürün
  Ürolojik Kanserler Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Gülmez
  Bahaddin Yılmaz
  Berna Yıldırım
  Burak Tilki
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Çağlayan Selgenge Bedik Esen
  Ebru Kockaya
  Emre Çakır
  Esra Korkmaz
  Fazilet Dinçbaş
  Fulden Yumuk
  Fulya Ağaoğlu
  Gizem Kavak
  İbrahim Petekkaya
  İlknur Aslan Çetin
  İzzet Doğan
  M. Halil Akbörü
  Menekşe Turna
  Ozan Cem Doğan
  Özlem Ulusan Bağcı
  Ramazan Acar
  Serdar Özkök
  Sevgi Erdem
  Tarık Selim
  Vildan Kaya
  Yasemin Bölükbaşı
  Yıldız Güney
  Züleyha Akgün
 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:ÜROLOJİK KANSERLER ÇALIŞMA GRUBU
  Toplantı tarihi:30.11.19
  Başkan :Hüseyin Cem Önal
  Başkan Yardımcısı: Yüksel Ürün
  Raportör:Ozan Cem Güler
  Katılımcı Sayısı: 29

  Yayınlanan Çalışmalar

  YOK

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Farmakogenetik özelliklerin kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserli hastalarda abiroteron asetat yanıt ve toksisite ile ilişkisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Yüksel Ürün
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Yüksel Ürün
   Durumu:Yayın aşamasında.

  2. Çalışmanın başlığı: Testis Germ Hücre Tümörlü Hastalarda Kemoterapinin İmmün Yaşlanmadaki Rolü
   Çalışmayı sunan: Dr. Pınar Kubilay
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Yüksel Ürün
   Durumu:Yayın aşamasında.

  3. Çalışmanın başlığı: Kasa İnvaziv Mesane Kanseri Olan Hastalarda Trimodal Tedavinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Neslihan Özyurt
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Yüksel Ürün
   Durumu:Yayın aşamasında.

  4. Çalışmanın başlığı: Remisyondaki testis kanserli erkek hastalarda fantom testis sendromu ve post travmatik stres bozukluğunu etkileyen faktörler
   Çalışmayı sunan: Dr. Pınar Kubilay
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Yüksel Ürün
   Durumu:Yayın aşamasında.

   Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

   1.Çalışmanın başlığı: Metastatik Renal Hücreli kanser tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü seçiminde etkili olan faktörler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Semra Paydaş
   Çalışmanın mevcut durumu: Devam ediyor

   2. Çalışmanın başlığı: İnterferon ve Anti-anjiohenik tedavi refrakter metastatik renal hücreli karsinomda nivolumab etkinliği ve yan etkileri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ozan Yazıcı
   Durumu: Devam ediyor

   3. Çalışmanın başlığı: Türkiye’de Testis kanseri nedeniyle tedavi alan hastaların uzun dönem fertilite sonuçları.
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr.İsmail Beypınar
   Durumu: Devam ediyor

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Ürogenital Tümörlerde İmmunoterapi Yanıt Değerlendirmesinde MRG
   Çalışmayı sunan:  Prof. Dr. Gülgün Engin
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gülgün Engin
   Grup içi değerlendirme: Radyolojik değerlendirmede MR yanı sıra BT ve PET gibi radyolojik görüntülerinde eklenmesi
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi
  1. Çalışmanın başlığı: Oligometastatik Prostat Kanserli Hastalarda Prostat Spesifik Membran Antijen Pozitron Emisyon Bilgisayarlı Tomografi (PSMA-PET-BT) Kılavuzluğunda Stereotaktik Radyoterapi (SRT)
   Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
   Grup içi değerlendirme: Denovo metastatik ve oligometastatik hastalar iki ayrı grup olarak değerlendirilebilir.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
  1. Çalışmanın başlığı: Enzalutamid ile Tedavi Edilen Oligometastatik Prostat Kanserli Hastalarda Primer Radyoterapisi
   Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
   Grup içi değerlendirme: Power analiz yapılıp hasta sayısı belirlenmesi, yan etki profili analizi, firma ile çalışma konusunda iletişime geçilmesi, 5 numaralı çalışma ile birlikte ortak planda değerlendirilmesi
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
  1. Çalışmanın başlığı: Enzalutamid ile Tedavi Edilen Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Önemi
   Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
   Grup içi değerlendirme: Medikal Onkoloji merkezlerinin dahil edilmesi
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
  1. Çalışmanın başlığı: Enzalutamid ile Tedavi Edilen Oligometastatik Prostat Kanserli Hastalarda Stereotaktik Radyoterapi (SRT)
   Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
   Grup içi değerlendirme: 3 numaralı çalışma ile birleştirilmesi
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.

  2. Çalışmanın başlığı: Otolog Kök Hücre Nakli Uygulanan Relaps/Refrakter Testis Kanserli ve Germ Hücreli Over Kanserli Hastalarda Kök Hücre Nakli Sonrası Progresyon/Nüks Geliştiğinde Uygulanabilecek Türkiye Tedavi Seçenekleri
   Çalışmayı sunan:  Dr. Ramazan Acar
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Nuri Karadurmuş
   Grup içi değerlendirme: yok
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Ürolojik Kanserler
  Toplantı tarihi: 17.11.2018
  Başkan : Gökhan Özyiğit
  Başkan Yardımcısı: Çağatay Aslan
  Raportör:-
  Katılımcı Sayısı: 25

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. yok
  2.
  3.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı:  Metastatik Renal Hücreli kanser tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü seçiminde etkili olan faktörler
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Semra Paydaş
   Durumu: Yürüyen
  1. Çalışma başlığı:  İnterferon ve Anti-anjiohenik tedavi refrakter metastatik renal hücreli karsinomda nivolumab etkinliği ve yan etkileri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Ozan Yazıcı
   Durumu:
  1. Çalışmanın başlığı: Farmakogenetik özelliklerin kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserli hastalarda abiroteron asetat yanıt ve toksisite ile ilişkisi.
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yüksel Ürün
   Durumu:

  2. Çalışmanın Başlığı: Türkiye’de Testis kanseri nedeniyle tedavi alan hastaların uzun dönem fertilite sonuçları.
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İsmail Beypınar
   Durumu:

   

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı:
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
  Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir.
  Grup değerlendirmesi: 
  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı:  Testis Germ Hücre Tümörlü Hastalarda Kemoterapinin İmmün Yaşlanmadaki Rolü
   Çalışmayı sunan:  Pınar Kubilay
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Yüksel Ürün
   Grup içi değerlendirme:
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Kabul Edilmiştir

  2. Çalışmanın başlığı: Kasa İnvaziv Mesane Kanseri Olan Hastalarda Trimodal Tedavinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:  Neslihan Özyurt
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Yüksel Ürün
   Grup içi değerlendirme: Kabul Edilmiştir

  3. Çalışmanın Başlığı: Remisyondaki testis kanserli erkek hastalarda fantom testis sendromu ve post travmatik stres bozukluğunu etkileyen faktörler
   Çalışmayı Sunan: Pınar Kubilay
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yüksel Ürün
   Grup içi değerlendirme: Kabul edilmiştir.