• Başkan: Mustafa Özdoğan
  Başkan Yardımcısı: Gökhan Özyiğit
  Baş Boyun Kanserleri Alt Çalışma Grubu
  Baş Boyun Kanserleri Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Gülmez
  Berna Yıldırım
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Cenk Umay
  Ebru Karakaya
  Elvina Alminadov
  Erdinç Nayır
  Esra Kıraklı
  Fulden Yumuk
  Gizem Kavak
  Gülcan Bulut
  M. Serkan Alemdar
  Murat Ayhan
  Özlem Özdemir
  Seyda Gündüz
  Zuhat Urakçı
  Züleyha Akgün
 • TOG Baş Boyun Grubu Toplantı Raporu

  Başboyun Kanseri Hastalarında Prefrontal Korteks dozu ile Psikiyatrik Değişimler Arasındaki İlişkinin Prospektif Değerlendirilmesi
  Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nden DrTarık Kargıoğlu tarafınca projeleri sunuldu. Proje tartışmacılar tarafınca değerlendirildi ve çok merkezli yapılabilirliği için psikiyatrik değerlendirmelerin tanımlanması ve merkezlere iletilmesi önerildi. Hacettepe Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi radyasyon onkolojisi bölümlerince de desteklenebileceği söylendi. TOG projesi olarak kabul edilmesi yönünde oturum başkanları ve tartışmacılardan onay aldı.

  Pediatrik Hasta Grubunda Anestezi Olmadan RT Uygulanması ve Kranial Doz Dağılımlarının Hasta Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nden DrBinnur DADAK tarafınca sunuldu. Çalışmanın çok merkezli yapılabilirliğinin güçlüğü tartışıldı. 2023 yılında ön fizibilite çalışmasının yapılması ve 2023 yılında yapılacak TOG Çalıştayı’nda yeniden sunulması kararlaştırıldı.

  MetastatikNazofarenks Dışı Baş Boyun Kanserinde 2.sırada İmmunoterapi Etkinliği, Güvenliği, Prognostik ve Prediktif Faktörleri
  Pamukkale Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Dr Burçin ÇAKAN DEMİREL tarafınca sunuldu.

  Nüks-metastatik baş-boyun kanseri hastalarında immünoterapinin etkinlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Enstitüsü Medikal Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sercan Aksoy eşliğinde sunuldu.

  Tartışmacılardan veri setine radyoterapi alanlarının, radyoterapi zamanlarının ve özellikle oligometastatik hastaların ve hastalarda metastaz bölgelerinin eklenmesi önerildi.

  Son iki projenin benzer olması nedeni ile proje yürütücülerinden ProfDr Sercan Aksoy’unProfDr Arzu Yaren ile iletişime geçmesi ve her iki projenin birleştirilerek ortak TOG projesi olarak sürdürülmesi önerildi.

  Son olarak toplantıda ProfDr İbrahim Güllü tarafınca HPV pozitif sağlıklı bireylerde tarama amaçlı PAP smear uygulaması ile ilgili proje teklifi sunuldu. Konu ile ilgili literatür çalışması ve proje taslağının hazırlanması önerildi.

  Prof. Dr Mustafa Özdoğan
  TOG Baş Boyun Kanserleri Grubu Başkanı

 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:  Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 30.11.2019
  Başkan : Mustafa Özdoğan
  Başkan Yardımcısı:  Gökhan Özyiğit
  Raportör: Murat Ayhan
  Katılımcı Sayısı:  18

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.
  2.
  3.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışmayı sunan:

   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  
   Durumu:

   

  1. Çalışma başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: 

   Durumu:
   Çalışmanın başlığı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:

  2. Çalışmanın Başlığı :
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durum:
  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):
  1. Çalışmanın başlığı:  
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Çalışmanın mevcut durumu:  
   Grup değerlendirmesi: 

  2. Çalışmanın başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: 
   Durumu: Devam ediyor
  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):
  1. Çalışmanın başlığı:  Baş Boyun Kanserlerinde PD-L1 düzeyinin ve diğer inflamatuvar belirteçlerin KT/KRT yanıtında prediktif önemi
   Çalışmayı sunan: Dr. Murat Ayhan

   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:
   Grup içi değerlendirme:  olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  olumlu
  2. Çalışmanın başlığı : Baş Boyun Kanseri tanısı ile definitif kemoradyoterapi uygulanan hastalarda oral mukozit ve radyasyon dermitinin Türk popülasyondaki genetik polimorfizim ile ilişkisi
   Çalışmayı sunan: Doç. Dr. Güler Yavaş
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Güler Yavaş
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Olumlu
  3. Çalışmanın başlığı : Orta ve yüksek riskli baş boyun kanserlerinde post operatif sadece ipsilateral boynu ışınlamak
   Çalışmayı sunan: Ebru Karakaya
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :
   Grup içi değerlendirme :  Etik Kurulu onayı sorun olur mu?, H&N 35 eklenebilir ?
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Olumsuz
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Baş-Boyun Kanserleri
  Toplantı tarihi: 17.11.2018
  Başkan : Erkan Topkan
  Başkan Yardımcısı:  Gunter Hafız
  Raportör: Dr. Gökhan Özyiğit
  Katılımcı Sayısı: 6

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.yok
  2.
  3.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Yok
   Çalışmayı sunan:

   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:
  1. Çalışma başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:

   Durumu:
  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu

   Durumu:

  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı: Yok
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
  Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir.
  Grup değerlendirmesi: 
  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Yok
   Çalışmayı sunan:

   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:
   Grup içi değerlendirme:
   Çalışma ile ilgili grup kararı:
  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışmayı sunan:

   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:
   Grup içi değerlendirme: