• Başkan: Tuğba Yavuzşen
  Başkan Yardımcısı: Özgür Tanrıverdi
  Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Onkoloji Alt Çalışma Grubu
  A. Gökçen Demiray
  Ali Murat Tatlı
  Alpaslan Özgün
  Bahattin Yılmaz
  Burcu Yapar Tasköylü
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Cengiz Korun
  Esra Korkmaz
  Fazilet Dinçbaş
  Ferhat Ekinci
  Fikri İçli
  Gizem Kavak
  Gülcan Bulut
  Güliz Özkök
  Hüseyin Salih Semiz 
  İbrahim Barışta
  M. Serkan Alemdar
  Mehmet Emin Yücel
  Menekşe Turna
  Mustafa Korkmaz
  Özge Keskin
  Özlem Ulusan Bağcı
  Ramazan Acar
  Semra Paydaş
  Serap Yücel
  Sevgi Erdem
  Şahin Laçin
  Turan Karaoğlu
  Zeliha Çapar
  Züleyha Akgün
 • 18. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR SANAL ÇALIŞTAYI
  15-17 ARALIK 2022
  ERKEN- GEÇ YAN ETKİLER, DESTEK TEDAVİLER VE İNTEGRATİF TIP ÇALIŞMA GRUBU
  SONUÇ RAPORU
  TARİH : 15.12.2022
  SAAT : 16.15- 18.25
  KATILIMCI SAYISI : 45
  BAŞKAN : Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
  BAŞKAN YARDIMCISI: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ

  Yayınlanan Çalışmalar

  • Turker I, et al. Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
  • Tanriverdi O, et al. Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
  • Tanriverdi O, et al. The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
  • Tanriverdi O, et al. Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
  • Alkan A, et al. Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
  • Alkan A, et al. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55
  • Oktay E, et al. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Journal Cancer Education. 2018 Nov 16. doi:10.1007/s13187-018-1441-6. 
  • Alkan A, et al. Worse-patient-phycisian relationship is associated with more fear of cancer recurrence (Deimos study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Eur J Cancer Care 2020; 26 (6).
  • Kus T, et al. Association of illness preception with chemotherapy- induced nausea and – vomiting: a Turkish Oncology Group (TOG) study. Future Oncology 2021; 17 (15): 1933- 1942.

   

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve sonrasında yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordinatör merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Dergide değerlendirmede
  2. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordinatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, Grup içi değerlendirme: Uygulanabilir olarak değerlendirildi
  Durum:  Dergide değerlendirmede ve ESMO 2018 Poster Bildiri (Alkan A, Güç ZG, Şakalar T, Zengin G, Yaşar A, Karakaş Y, Yavuzşen T, Oksuzoglu OB, Çay-Şenler F.)
  3. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu Koordinatör merkez: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor
  4. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study) (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordinatör merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Dergide değerlendirmede
  5. Evre III Küçük Hücreli dışı akciğer kanserinde KRT sonrası Radyasyon pnomonisinde etki eden prognostik faktörler. (Projeyi sunan: Arzu Ergen, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Fazilet Dinçbaş)
  Durum: Dergide değerlendirmede

  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez (Projeyi sunan: Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan, Koordinatörün adı: Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, Koordiatör merkez: Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD

   Durum: Yazım Aşaması Tamamlanmak Üzere
  1. PARP inhibitörlerinin derece 3 ve nadir yan etkileri
   Projeyi sunan: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Koordinatör merkez: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

   Durum: Veri Toplanmaya devam ediliyor.
  1. DENOSUMAB Türkiye verileri
   Projeyi sunan:  Uzm. Dr. Halil İbrahim Ellez Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Tıbbi Onkoloji BD; Koordinatör merkez: Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Salih Semiz; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD

   Durum: Yazım Aşaması Tamamlanmak Üzere

  Yeni Çalışma Önerileri (15.12.2022)

  1. Kemoterapi Alan Hemodiyaliz Hastalarında Türkiye Tedavi Verileri
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Sevinç BALLI, Uzm. Dr. Elif Berna KÖKSOY
   Koordinatör: Prof. Dr. Filiz ÇAY ŞENLER
   Koordinatör Merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ

  2. İmmünoterapi ile uzun süreli sağkalım görülen hastalarda yaşam kalitesi ve diğer sağkalan sorunlarının incelenmesi 
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Deniz Can GÜVEN, Uzm. Dr. Hasan Çağrı YILDIRIM
   Koordinatör: Prof. Dr. Saadettin KILIÇKAP, Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
   Koordinatör Merkez: İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ

  3. Remisyonda Kanser Hastalarında İşe Dönüş Oranları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Deniz Can GÜVEN, Uzm. Dr. Arif AKYILDIZ
   Koordinatör: Prof. Dr. Şuayib YALÇIN
   Koordinatör Merkez: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ

  4. Kanser tanısı olan hastalarda kan şekeri regülasyonuna dair endokrinolog ve tıbbi onkologların bakış açıları ve ortak konsensüs (DIA-LOG çalışması) 
   Projeyi sunan: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
   Koordinatör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
   Koordinatör Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: KABUL EDİLMEDİ
   Öneriler: KABUL EDİLMEDİ
   Karar: KABUL EDİLMEDİ

  5. Kemoterapi ilişkili trombositopeninin ön görülmesinde makine öğrenme aracılı yapay zeka ve mobil uygulamanın geliştirilmesi (MLearnCIT-TÜRK) 
   Projeyi sunan: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
   Koordinatör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
   Koordinatör Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: KABUL EDİLMEDİ
   Öneriler: KABUL EDİLMEDİ
   Karar: KABUL EDİLMEDİ
  1. Akdeniz Diyetinin İmmun Kontrol Noktası İnhibitörü Tedavisinin Yanıtına Olan Etkisinin ve İlişkili Biyobelirteçlerin Belirlenmesi
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Sait KİTAPLI
   Koordinatör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
   Koordinatör Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: KABUL EDİLMEDİ
   Öneriler: KABUL EDİLMEDİ
   Karar: KABUL EDİLMEDİ

  2. Solid Organ Nakli Alıcılarında Kanser Tedavisi - Türkiye Gerçek Yaşam Deneyimi
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Ender KALACI
   Koordinatör: Prof. Dr. Filiz ÇAY ŞENLER
   Koordinatör Merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ

  3. Kanser Hastalarında Nutrisyonel Tarama Testlerinin Karşılaştırılması, Nutrisyonel Prognoz Skorlama İndeksinin (NPSİ) Oluşturulması ve Prognostik Değerinin Belirlenmesi
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Merve KESKİNKILIÇ, Uzm. Dr. Kübra CANASLAN
   Koordinatör: Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
   Koordinatör Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ

  4. Solid Organ Kanseri tanısı alan Ergen ve Genç Erişkin Hastalarda Posttravmatik Stres Bozukluğu Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Halil İbrahim ELLEZ
   Koordinatör: Doç. Dr. İlkay Tuğba ÜNEK
   Koordinatör Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ

  5. Ergen ve Genç Erişkin kanser hastalarında yaşam kalitesinin ve yaşam kalitesine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
   Projeyi sunan: Uzm. Dr. Eda ÇALIŞKAN YILDIRIM
   Koordinatör: Doç. Dr. İlkay Tuğba ÜNEK
   Koordinatör Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup Değerlendirmesi: UYGULANABİLİR
   Öneriler: KABUL EDİLDİ
   Karar: KABUL EDİLDİ
 • TOG 17. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  10.12.2021- 11.12.2021

  Grubun Adı: Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu Raporu
  Toplantı tarihi: 10.12.2021
  Başkan : Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
  Başkan Yardımcısı:  Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Raportör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Katılımcı Sayısı: On-line

  Yayınlanan Çalışmalar

  • Turker I, et al. Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
  • Tanriverdi O, et al. Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
  • Tanriverdi O, et al. The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
  • Tanriverdi O, et al. Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
  • Alkan A, et al. Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
  • Alkan A, et al. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55
  • Oktay E, et al. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Journal Cancer Education. 2018 Nov 16. doi:10.1007/s13187-018-1441-6. 
  • Alkan A, et al. Worse-patient-phycisian relationship is associated with more fear of cancer recurrence (Deimos study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Eur J Cancer Care 2020; 26 (6).
  • Kus T, et al. Association of illness preception with chemotherapy- induced nausea and – vomiting: a Turkish Oncology Group (TOG) study. Future Oncology 2021; 17 (15): 1933- 1942.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve sonrasında  yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Dergide değerlendirmede
  2. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordinatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü,Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi, Esmo 2018 Poster Oldu. 
  Durum:  Dergide değerlendirmede
  3. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu Koordinatör merkez : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor
  4. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study) (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Dergide değerlendirmede
  5. Evre III Küçük Hücreli dışı akciğer kanserinde KRT sonrası Radyasyon pnomonisinde etki eden prognostik faktörler. (Projeyi sunan: Arzu Ergen, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Fazilet Dinçbaş)
  Durum: Dergide değerlendirmede

  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez (Projeyi sunan:Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan, Koordinatörün adı: Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, Koordiatör merkez: Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD

   Durum: Yazım Aşaması Tamamlanmak Üzere
  1. PARP İNHİBİTÖRLERİNİN GRADE 3 ve NADİR YAN ETKİLERİ

   Projeyi sunan: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Koordinatör merkez: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD, Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

   Durum: Veri Toplanmaya devam ediliyor.

  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ KADINLARDA MÜZİK TERAPİSİNİN KİŞİLİK TİPİNE GÖRE ANKSİYETE VE KEMOTERAPİ İLİŞKİLİ BULANTI-KUSMA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN MOLEKÜLER VE KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ  (PEGASUS Study)
   Çalışmayı sunan: Int. Dr. Turan Karaoğlu  Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fak. Dönem 6
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.

   Durum: ETİK KURUL ONAYI ALINDI, BÜTÇE SAĞLANABİLİRSE ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA İÇİN MERKEZLER SEÇİLEREK  ETİK KURUL BAŞVURUSU YAPILACAK. ÖNCEKİ ÇALIŞTAYDA BAŞVURULUP GERİ BİLDİRİM ALINMAMASI ÜZERİNE TEKRAR 2021 17. TOG ÇALIŞTAYINDA SUNULDU. YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN SERDAR ÖZKÖK HOCAMIZ TEKRAR BÜTÇE İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI KONUSUNDA DESTEK OLACAĞINI BİLDİRDİ.

   Çalışmaya katılacak merkezler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı (Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı (Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen), Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji Bölümü (Prof. Dr. Şeref Kömürcü)
   Etik kurul onayı ve son bütçe profarma rapora eklendi.
  1. Çalışma başlığı: DENOSUMAB TÜRKİYE VERİLERİ
   Çalışmayı sunan:  Uzm. Dr. Halil İbrahim Ellez Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Tıbbi Onkoloji BD
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Tuğba Yavuzşen, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Salih Semiz
   Grup içi değerlendirme: Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Veri Toplama Parametreleri Grup içi Tekrar Gözden Geçirildikten sonra TOG Çalışması Olarak Çok Merkezli Retrospektif Çalışma için Etik Kurul Onayı Alınacak
 • TOG
  16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  18.12.2020- 20.12.2020
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 19.12.2020
  Başkan : Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
  Başkan Yardımcısı:  Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Raportör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Katılımcı Sayısı: On-line 15

  Yayınlanan Çalışmalar

  • Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
  • Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
  • The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
  • Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
  • Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
  • Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55
  • Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Journal Cancer Education. 2018 Nov 16. doi:10.1007/s13187-018-1441-6. 
  • Worse-patient-phycisian relationship is associated with more fear of cancer recurrence (Deimos study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Eur J Cancer Care 2020; 26 (6).

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve sonrasında  yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması
  (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım tamamlandı. Dergi seçimi yapılacak.
  2. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordiatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü,Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi, Esmo 2018 Poster Oldu. 
  Durum:  Dergide değerlendirmede
  3. Kanser hastalarında nüks korkusu ve etkileyen faktörler  (DEIMOS Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.,), Esmo 2019 Tartışmalı Poster Oldu. 
  Durum: Yayınlandı. Eur J Cancer Care 2020; 26 (6).
  4. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu ,Koordiatör merkez : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor
  5. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor
  6. Evre III Küçük Hücreli dışı akciğer kanserinde KRT sonrası Radyasyon pnomonisinde etki eden prognostik faktörler.
  (Projeyi sunan: Arzu Ergen, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Fazilet Dinçbaş)
  Durum: Dergide Değerlendirmede Aşamasında
  7. Hastalık algısı değerlendirmesinin kemoterapi ilişkili beklentisel bulantı ve kusmayı predikte etmedeki yeri (Projeyi sunan : Dr. Öğrt. Üyesi Gökmen Aktaş, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Tülay Kuş,Koordiatör merkez : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
  Durum: Tamamlandı. Dergide Değerlendirmede
  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez (Projeyi sunan:Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan, Koordinatörün adı: Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, Koordiatör merkez: Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD

  Durum: Veri Toplama Devam Ediyor.
  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ KADINLARDA MÜZİK TERAPİSİNİN KİŞİLİK TİPİNE GÖRE ANKSİYETE VE KEMOTERAPİ İLİŞKİLİ BULANTI-KUSMA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN MOLEKÜLER VE KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ  (PEGASUS Study) (PROJE ÖDÜLÜ ADAYI OLARAK SUNULDU)
   Çalışmayı sunan: Int. Dr. Turan Karaoğlu  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.
   Durum: ETİK KURUL ONAYI ALINDI, BÜTÇE SAĞLANABİLİRSE ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA İÇİN MERKEZLER SEÇİLEREK  ETİK KURUL BAŞVURUSU YAPILACAK.

  2. Çalışmanın başlığı: KİŞİLİK TİPİ İLE KANSER PROGRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN METASTATİK ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARDA GÖSTERİLMESİ (DAPHNE Study)
   Çalışmayı sunan: Doç.: Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.

  3. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ OLGULARDA VÜCUT KOMPOZİSYON ÖLÇÜTLERİNİN KEMOTERAPİ TOKSİSİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Cem Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Cem Şahin
   Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme: Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Bütçe TOG ile konuşulacak.
   Durum: ETİK KURUL ONAYI ALINDI, BÜTÇE SAĞLANABİLİRSE ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA İÇİN MERKEZLER SEÇİLEREK  ETİK KURUL BAŞVURUSU YAPILACAK.

  4. Çalışmanın başlığı: ADJUVANT MEME RADYOTERAPİSİNE BAĞLI GELİŞEN AKUT CİLT TOKSİSİTESİNİN TERMAL GÖRÜNTÜLEME ile ANALİZİ- ÇOK MERKEZLİ BİR PROSPEKTİF KOHORT
   Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Bütçe TOG ile konuşulacak.
   Durum: 27.2.2020’de çok merkezli (merkezler daha sonra belirlenecek şeklinde) etik kurul kararı alındı.  Veri tabanı oluşturuldu. Kullanılacak termal kamera için TOG’a yapılacak bütçe başvurusu öncesinde yöntemi test etmek ve maliyeti ön görebilmek adına kendi imkanlarımızla aldığımız kamera ile test çalışmalarını başlattığımız aşamada,pandemi sürecine girilmesi nedeniyle bu çalışmamız da askıya alınmak zorunda kalındı.
   Kameranın fiatı: 190 USD
   Pandeminin sonlanmasına kadar geçecek olan süreçte; TOG Yönetim Kurulu’na bütçe desteği için başvurulması planlanıyor.
 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019 Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 29.11.2019
  Başkan : Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
  Başkan Yardımcısı:  Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Raportör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Katılımcı Sayısı: 30

  Yayınlanan Çalışmalar

  • Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
  • Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
  • The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
  • Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
  • Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
  • Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55
  • Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Journal Cancer Education. 2018 Nov 16. doi:10.1007/s13187-018-1441-6. 

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması
  (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşamasında Dergi Seçimi Yapılıyor
  2. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordiatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü,Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi, Esmo 2018 Poster Oldu. 
  Durum: Dergide Değerlendirmede Aşamasında
  3. Kanser hastalarında nüks korkusu ve etkileyen faktörler  (DEIMOS Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.,), Esmo 2019 Tartışmalı Poster Oldu. 
  Durum: Dergide Değerlendirmede Aşamasında (Supportice Care Cancer)
  4. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu ,Koordiatör merkez : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor
  5. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor
  6. Evre III Küçük Hücreli dışı akciğer kanserinde KRT sonrası Radyasyon pnomonisinde etki eden prognostik faktörler.
  (Projeyi sunan: Arzu Ergen, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Fazilet Dinçbaş)
  Durum: Dergide Değerlendirmede Aşamasında

   

  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez (Projeyi sunan:Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan, Koordinatörün adı: Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, Koordiatör merkez: Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD

  Durum: Veri Toplama Devam Ediyor.

  1. Hastalık algısı değerlendirmesinin kemoterapi ilişkili beklentisel bulantı ve kusmayı predikte etmedeki yeri (Projeyi sunan : Dr. Öğrt. Üyesi Gökmen Aktaş, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Tülay Kuş,Koordiatör merkez : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.

  Durum: Veri Toplama Devam Ediyor.

  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ KADINLARDA MÜZİK TERAPİSİNİN KİŞİLİK TİPİNE GÖRE ANKSİYETE VE KEMOTERAPİ İLİŞKİLİ BULANTI-KUSMA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN MOLEKÜLER VE KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ  (PEGASUS Study)
   Çalışmayı sunan: Int. Dr. Turan Karaoğlu  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.

  2. Çalışmanın başlığı: KİŞİLİK TİPİ İLE KANSER PROGRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN METASTATİK ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARDA GÖSTERİLMESİ (DAPHNE Study)
   Çalışmayı sunan: Doç.: Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.

  3. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ OLGULARDA VÜCUT KOMPOZİSYON ÖLÇÜTLERİNİN KEMOTERAPİ TOKSİSİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Cem Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Cem Şahin
   Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme: Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Bütçe TOG ile konuşulacak.

  4. Çalışmanın başlığı: ADJUVANT MEME RADYOTERAPİSİNE BAĞLI GELİŞEN AKUT CİLT TOKSİSİTESİNİN TERMAL GÖRÜNTÜLEME ile ANALİZİ- ÇOK MERKEZLİ BİR PROSPEKTİF KOHORT
   Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Bütçe TOG ile konuşulacak.

  5. Çalışmanın başlığı: PROFLAKTİK KRANİAL IŞINLAMA ÖNCESİ MRG.DEKİ BEYAZ CEVHER HASARI KRANİAL RT SONRASI GELİŞEBİLECEK NÖROKOGNİTİF FONKSİYON KAYBI için BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?
   Çalışmayı sunan: Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği 
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
   Grup içi değerlendirme:  Akciğer Kanseri Çalışma grubunda da sunulmuş ve kabul edilmiş.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Diğer bir çalışma grubunda kabul edildiği için geri çekildi.

  6. Çalışmanın başlığı: BEYİN METASTAZI STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ VERİ TABANI OLUŞTURULMASI
   Çalışmayı sunan:  Uzm. Dr. Menekşe Turna Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Uzm. Dr. Menekşe Turna
   Grup içi değerlendirme:  SSS çalışma grubu için uygun bulundu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  SSS çalışma grubuna yönlendirildi.

  7. Çalışmanın başlığı: MALİGN MELANOMDA KOMBİNE BRAF ve MEK İNHİBİTÖR TEDAVİLERİNİN YAN ETKİLERİ
   Çalışmayı sunan:  Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme: Olumlu (yan etkilerin grade 3 ve nadir yan etkiler olarak toplanması uygun görüldü)
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Başlık değiştirildi (MALİGN MELANOMDA KOMBİNE BRAF ve MEK İNHİBİTÖR TEDAVİLERİNİN GRADE 3 ve NADİR YAN ETKİLERİ)

  8. Çalışmanın başlığı: HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF, HER2-NEGATİF METASTATİK MEME KANSERLİ KADINLAR için SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ 4/6 (CDK4/6) İNHİBİTÖRÜ ve AROMATAZ İNHİBİTÖRÜNÜN KOMBİNASYONUNUN YAN ETKİLERİ ve GERİATRİK HASTALARDA (65 YAŞ VE ÜZERİ) FARKLILIK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ BELİRLEMEK
   Çalışmayı sunan:  Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme: Olumlu (yan etkilerin grade 3 ve nadir yan etkiler olarak toplanması uygun görüldü)
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Başlık değiştirildi (HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF, HER2-NEGATİF METASTATİK MEME KANSERLİ KADINLAR için SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ 4/6 (CDK4/6) İNHİBİTÖRÜ ve AROMATAZ İNHİBİTÖRÜNÜN KOMBİNASYONUNUN GRADE 3 VE NADİR YAN ETKİLERİ ve GERİATRİK HASTALARDA (65 YAŞ VE ÜZERİ) FARKLILIK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ BELİRLENMESİ)

  9. Çalışmanın başlığı: PARP İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ
   Çalışmayı sunan:  Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Grup içi değerlendirme: Olumlu (yan etkilerin grade 3 ve nadir yan etkiler olarak toplanması uygun görüldü)
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Başlık değiştirildi (PARP İNHİBİTÖRLERİNİN GRADE 3 ve NADİR YAN ETKİLERİ)

  10. Çalışmanın başlığı: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve ABDOMİNOPELVİK BÖLGEYE RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA AKÜPRESÜR YÖNTEMİ KULLANILARAK ANKSİYETE, MİDE BULANTISI
   ve KUSMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

   Çalışmayı sunan:  Dr. Can Azak Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Ebru Karakaya Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
   Grup içi değerlendirme:  Proje grupta uygulanabilir olarak değerlendirildi ancak aküpresür ile ilgili teknik özelliklerin daha detaylı bir şekilde irdelenmesi ve bu yöntemin uygulanabilirliği ile ilgili bilgilerin gruba ulaştırılması konusunda proje sahibine öneri sunuldu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Aküpresür yöntemi ile ilgili teknik detayların iyileştirilmesi sonrasında grupta değerlendirilecektir.
 • TOG
  14. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI
  14-18 KASIM 2017 - Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Destek Tedaviler Çalışma Grubu
  Toplantı Tarihi: 17.11.2018
  Başkan: Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
  Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Raportör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
  Katılımcı Sayısı: 7

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
  2. Perspectives and practical applications of medical oncologists  on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG).  Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
  3. The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
  4. Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG).  European Journal of Cancer Care, 2015.
  5. Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
  6. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55

  TAMAMLANMIŞ ve YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR

  1. Projenin Adı                      : Onkoloji çalışanlarında depresyon tükenmişlik ve ölüm kaygısı ilişkisi
   Koordinatörün adı           : Doç. Dr. Dilşen Çolak
   Koordiatör merkez         : Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Son durum                         : 20. Ulusal Kanser Kongresinde sözlü bildiri olarak sunuldu.
   MAKALE YAZIM AŞAMASINDA
  1. Projenin Adı                      : Onkoloji uzmanlarında tükenmişlik ve iş doyumu TOG Destek Tedaviler Çalışma Grubu Anketinin Sonuçları
   Koordinatörün adı           : Doç. Dr. Tülay AKMAN
   Koordiatör merkez         : Kent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
   Son durum                         : 5. Ulusal Türk Tıbbi Onkoloji Kongresinde poster bildiri- 2014 Haziran MASCC poster bildiri- 10. TOG çalıştayı poster bildiri.
   YAZIM TAMAMLANDI Journal of Oncological Sciences için hazırlanıyor.
  1. Projenin Adı                      : Tam remisyondaki kanserli hastalarda iş doyumu
   Koordinatörün adı           : Uz. Dr. Olgun Deniz- Uz. Dr. Ali Alkan
   Koordiatör merkez         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Son durum                         : Haziran 2015 MASCC poster olarak sunuldu.
   YAZIM TAMAMLANDI- kontrol aşamasındadır.
  1. Projenin Adı                      : Tıp Fakültesi öğrencilerinin kanser hastasına ve onkologlara bakış açıları ve tutumlarının belirlenmesi (ARES Study)
   Koordinatörün adı           : Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
   Koordiatör merkez         : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Son durum                         : ICONS 2017 sözlü bildiri olarak sunuldu.
   Journal of Cancer Education: YAYINA KABUL EDİLDİ
  1. Projenin Adı                      : Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması
   Koordinatörün adı           : Prof. Dr. Filiz Çay Şenler - Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
   Koordiatör merkez         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Son durum                         : Analiz tamamlandı.
   YAZIM AŞAMASINDA dergi seçimi yapılıyor.
  1. Projenin Adı                      : Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
   Projeyi sunan                           :  Uz. Dr. Ali Alkan
   Koordinatörün adı                  : Uz. Dr. Ali Alkan
   Koordiatör merkez                 : Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
   Grup içi değerlendirme        : Uygulanabilir olarak değerlendirildi
   ESMO 2018 poster oldu. YAZIM AŞAMASINDA

  DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

  1. Projenin Adı               : Tıbbi onkoloji uzmanlarının anti-emetik ilaçları ve granülosit koloni uyarıcı faktörleri kullanırken rehberlere uyumları       
   Koordinatörün adı           : Prof. Dr. Filiz Çay Şenler
   Koordiatör merkez         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Son durum                       : 2016 TOG Çalıştayı proje önerisi- devam ediyor
   Grup değerlendirmesi devam ediyor.
  1. Projenin Adı                      : EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
   Projeyi sunan                           :  Uz. Dr. Umut Çakıroğlu
   Koordinatörün adı                  : Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu
   Koordiatör merkez                 : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Grup içi değerlendirme        : Validasyon çalışması olarak uygun bulundu
   EORTC ile yazışma halinde, oradan yanıt geldiğinde pilot çalışma ve etik kurul işlemleri başlatılacak
  1. Projenin Adı                      : Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study)
   Projeyi sunan                           :  Dr. Ozan Ahmet Çetin
   Koordinatörün adı                  : Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
   Koordiatör merkez                 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Grup içi değerlendirme        : Uygulanabilir olarak değerlendirildi
   Çalışma anket formu ve çalışma dizaynı geliştirildi. Grup içi mail ile tartışılacak ve etik kurul aşamasına geçilecek

  BU YIL ÇALIŞTAYDAKİ YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ

  1. Projenin Adı                      : Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez
   Projeyi sunan                           :  Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan
   Koordinatörün adı                  :  Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı
   Koordiatör merkez                 : Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD
   Grup içi değerlendirme        : Çalışmanın sadece kanser hastaları ve hasta yakınlarında (sağlık çalışanları eklenecekse ayırt edici soru eklenmesi) yapılması, anket sorularından son dört soruda amaç ile ilişkili olmayan terminal dönem ve ölüm sorularının yerine kanserli hasta ve yakınlarının palyatif bakımdan beklenileri ve algılarını ölçecek soruların eklenmesi, dini inanış sorusunun çıkartılması önerildi. Önerilen kısımlar sonrasında mail grup içerisinde yeniden tartışılacak.
  1. Projenin Adı                      : Hastalık algısı değerlendirmesinin kemoterapi ilişkili beklentisel bulantı ve kusmayı predikte etmedeki yeri 
   Projeyi sunan                           : Dr. Öğrt. Üyesi Gökmen Aktaş
   Koordinatörün adı                  : Doç. Dr. Tülay Kuş
   Koordiatör merkez                 : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Grup içi değerlendirme        : Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Erkek ve kadın hastaları içeren adjuvant tedavi alacak kolon kanserli hastalar ile homojen bir grup oluşturulması önerildi. İlgili anket ve formlar mail grup üzerinden paylaşılacak ve validasyon çalışması yönünden de irdelenecek.

  2. Projenin Adı                       : Kemoterapi ilişkili nöropatinin  önlenmesinde eldiven kompresyonunun etkinliği
   Projeyi sunan                           :  Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan
   Koordinatörün adı                  : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan
   Koordiatör merkez                 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Grup içi değerlendirme        : Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Son hali mail grupta verilecek.
  1. Projenin Adı                      : Kanser hastalarında nüks korkusu ve etkileyen faktörler
   Projeyi sunan                           :  Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan
   Koordinatörün adı                  : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan
   Koordiatör merkez                 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
   Grup içi değerlendirme        : Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Son hali mail grupta verilecek.