• Başkan: Semra Paydaş
  Başkan Yardımcısı: İbrahim Barışta
  Lenfoma ve Yüksek Doz Alt Çalışma Grubu
  Bahaddin Yılmaz
  Can Azak
  Cengiz Karaçin
  Fulden Yumuk
  Fulya Agaoğlu
  Gül Alço
  Gülcan Bulut
  Halis Yerlikaya
  İlknur Alsan Çetin
  Kamuran ibiş
  Murat Ayhan
  Nadiye Akdeniz
  Özge Keskin
  Özlem Ulusan Bağcı
  Pelin Altınok
  Ramazan Acar
  Sevgi Erdem
  Şahin Lacin
  Umay Cenk
  Yasemin Bölükbaşı
  Zuhat Urakçı
  Züleyha Akgün
 • TOG LENFOMA VE YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

  TOG Lenfoma ve Yüksek Doz Kemoterapi Çalışma Grubu 2022 yılı toplantısı, 15 Aralık 2022 tarihinde, 18. Onkolojik Araştırmalar Sanal Çalıştayı sırasındayapılmıştır. Tartışmacı öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Yasemin Bölükbaşı ve Doç. Dr. Serkan Akın ile birlikte TOG Lenfoma ve Yüksek Doz Kemoterapi Çalışma Grubu’nun toplam 10 (on) üyesi toplantıya katılmıştır.

  a) PROJELERDENYAPILAN YAYINLAR

  Proje 2015-1:
  Tanriverdi O, Barista I, Paydas S, Nayir E, Karakas Y.Oncologists’ Perspective on ConsolidationRadiationTreatmentAfterChemotherapy in Lymphoma: A SurveyStudybytheLymphomaWorkingCommitee of theTurkishOncology Group. Asian Pacific Journal of CancerPrevention 2017;18(11):3149-3155.

  Proje 2015-3:
  Karadurmus N, Paydas S, Esin E, Surmeli ZG, Yildiz B, Erturk I, Nayir E, Dogan M, Sumbul AT, Barista I, Gurkan E, Ocal R, Ferhanoglu B, Ozgur G, Karakas Y, Lacin S, Ozaydın S, Petekkaya HI, Uskent N. Effectiveness of Bendamustine in RelapsedorRefractoryLymphomaCases: A TurkishOncology Group Study. Archieves of MedicalScience 2021;17(4):920-927.Published Online 18 Feb 2019

  Proje 2015-4:
  Turkkan G, Alkan A, Paydas S, Tanriverdi O, Karakas Y, Karadurmus N, Sakin A, Temiz S, Arpacı E, Akin M, Menekse S, Şen CA, Barista I. DemographicalandClinicalFeatures of MarginalZoneLymphomas: A RetrospectiveStudy of TurkishOncology Group (TOG). IndianJournal of Hematologyand Blood Transfusion 2020;36(4):640-645.

  Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Çalışma Grubu ile ortak çalışma:
  Beköz H, Karadurmuş N, Paydaş S, Türker A, Toptaş T, Fıratlı Tuğlular T, Sönmez M, Gülbaş Z, Tekgündüz E, Kaya AH, Özbalak M, Taştemir N, Kaynar L, Yıldırım R,  Karadoğan İ, Arat M, Pepedil Tanrıkulu F, Özkocaman V, Abalı H, Turgut M, Kurt Yüksel M, Özcan M, Doğu MH, Kabukçu Hacıoğlu S, Barışta İ, Demirkaya M, Köseoğlu FD, Toprak SK, Yılmaz M, Demirkürek HC, Demirkol O, Ferhanoğlu B. NivolumabforRelapsedorRefractory Hodgkin Lymphoma: Real-Life Experience. Annals of Oncology 2017;28(10):2496-2502.

  Proje 2016-4:
  Paydas S, Lacin S, Dogan M, Barista I, Yildiz B, Seydaoglu G, Karadurmus N, Civriz S, Kaplan MA, Yagci M, Gurkan E, Ercolak V. IPS-3 Validation in 1012 CaseswithClassical Hodgkin Lymphoma. LeukemiaResearch 2021; Volume 102, March, 106519.

  Proje 2016-4:
  Paydas S, Lacin S, Dogan M, Barista I, Yildiz B, Seydaoglu G, Karadurmus N, Civriz S, Kaplan MA, Yagci M, Dincyurek HD, Ercolak V. EasierandmoreExplanatoryIndicesbyIntegratingLeukocyteLymphocyteRatio (LLR) andPrognosticNutritional Index (PNI) to IPS Systems in CaseswithClassical Hodgkin Lymphoma. LeukemiaReasearch 2021; Volume 107, August, 106586.Published Online 24 April 2021.

  Proje 2018-1:
  Acar R, Paydas S, Yildirim M, Kilicarslan E, Sahin U, Dogan A, Guven DC, Ekinci O, Tiglioglu M, Erdogan I, Elibol T, Kiziloz H, Aykan MB, Sayin S, Kaptan K, Soydan E, Gokmen A, Esen R, Barista I, Albayrak M, Erturk I, Yildiz B, Yildiran Keskin G, Ayli M, Karadurmus N. TreatmentOptions in Primary Mediastinal B Cell LymphomaPatients, RetrospectiveMulticentric Analysis; a TurkishOncology Group Study. Journal of BUON, Yayına Kabul Edilmiştir.

  b) DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELER

  Proje 2019-1: Primer refrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkin lenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Şahin Laçin). Bu retrospektif çalışmada primer refrakter / erken relaps geliştiren (12 ay içerisinde) / geç relaps geliştiren (12 aydan geç dönemde) / ikinci relapsı olan HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenmektedir. Çalışma için 25 Ağustos 2020’de Etik Kurul Onayı alınmıştır. Günümüze dek toplam 180 (yüzseksen) olgu toplanmıştır.Çalışma makale yazım aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

  Proje 2019-6: Primer santral sinir sistemi (SSS) lenfomalarında tedavi rejimleri ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. Öncelikle sistemik kemoterapi yaklaşımları, tedavi yanıtı, sağkalım sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesi (proje sorumlusu Dr. Nadiye Akdeniz). Çalışma için 22 Eylül 2020’de Etik Kurul Onayı alınmıştır. Günümüze dek toplam 84 (seksendört) olgu toplanmıştır. Çalışma makale yazım aşamasına gelmiş bulunmaktadır.
  Proje 2021-1: NHL hastalarında uygulanan Doz Ayarlı R-EPOCH tedavisinin etkinliği, güvenirliği ve gerçek yaşam verileri (proje sorumlusu Dr. Ertuğrul Bayram). Bu tedaviyi uygulayan merkezlerin deneyimlerini birleştirmek, uygulamada yaşanan pratik konuları değerlendirmek (R-CHOP ile tedaviye başlanıp sonra Doz Ayarlı R-EPOCH şemasına geçilmesi veya Doz Ayarlı R-EPOCH ile tedaviye başlanıp tolerans sorunu nedeni ile daha sonra R-CHOP’a geçilmesi gibi), tedavi protokolü ile elde edilen objektif yanıt oranlarını saptamak, Primer Mediastinal B-Hücreli Lenfoma (PMBCL) olgularında tedavinin Radyoterapi verilmeden tamamlanabilme oranını incelemek amaçlanmıştır.Çalışma için 04Şubat 2022’de Etik Kurul Onayı alınmıştır.Günümüze dek toplam 145 (yüzkırkbeş) olgu toplanmıştır. Olgu sayısı arttırılmaya çalışılmaktadır, daha sonra veri analizi ve makale yazım aşamasına geçilecektir.
  Proje 2019-1, Proje 2019-6 ve Proje 2021’e olgu vermek veya ek olgu katmak isteyen merkezlerin, bu işlemi mümkün ise 31 Aralık 2022 öncesinde yapmalarıuygun olacaktır. Yazışmaların kurulmuş olan e-mail ve WhatsApp grupları üzerinden yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
  Çalışmalara desteklerinizi bekliyoruz.
  Şimdiden hepinize sağlıklı ve huzurlu bir 2023 diliyoruz.
  Saygılarımızla,

  Dr. İbrahim Barışta (Başkan Yardımcısı)
  Dr. Semra Paydaş (Başkan)

 • TOG LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU 2021 TOPLANTISI

  TOG Lenfoma Çalışma Grubu 2021 yılı toplantısı, 10 Aralık 2021 tarihinde, 17. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı sırasında sanal ortamda yapıldı. Tartışmacı/danışman öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral, Prof. Dr. Gözde Yazıcı, Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Prof. Dr. Ayşegül Üner ile birlikte TOG Lenfoma Çalışma Grubu'nun toplam 14 (ondört) üyesi toplantıya katıldılar.

  İlk olarak daha önce Etik Kurul Onayı alınmış iki proje (2019-1 ve 2019-6) tekrar görüşüldü, daha sonra bir yeni proje (2021-1) çalışma grubuna öneri olarak sunuldu.

  Görüşülen ve tartışılan projeler:

  Proje 2019-1: Primer refrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkin lenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Şahin Laçin). Bu retrospektif çalışmada primer refrakter / erken relaps geliştiren (12 ay içerisinde) / geç relaps geliştiren (12 aydan geç dönemde) / ikinci relapsı olan HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Çalışma için 25 Ağustos 2020'de Etik Kurul Onayı alınmıştır). Katılmak isteyen merkezlerin, çok merkezli çalışma konsorsiyum formunu doldurmaları ve kendi merkezlerinin de çalışmaya katkı yapmak istediğini belirten bölüm başkanı imzalı belgeyi koordinatör merkeze ulaştırmaları yeterli olacaktır.

  Şu ana kadar katılan 5 (beş) merkezin, yaklaşık 150 (yüzelli) civarında değerlendirilebilir olgusu bulunduğu öğrenilmiştir.

  Proje 2019-6: Primer santral sinir sistemi (SSS) lenfomalarında tedavi rejimleri ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. Öncelikle sistemik kemoterapi yaklaşımları, tedavi yanıtı, sağkalım sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesi (proje sorumlusu Dr. Nadiye Akdeniz). Çalışma için 22 Eylül 2020'de Etik Kurul Onayı alınmıştır. Katılmak isteyen merkezlerin, çok merkezli çalışma konsorsiyum formunu doldurmaları ve kendi merkezlerinin de çalışmaya katkı yapmak istediğini belirten bölüm başkanı imzalı belgeyi koordinatör merkeze ulaştırmaları yeterli olacaktır.

  Şu ana kadar çalışmaya katılan 4 (dört) merkez bulunmaktadır. Çalıştay sırasında, SPSS formatındaki veritabanına Radyoterapi zamanlama, alan ve doz bilgilerinin de eklenmesi önerilmiştir.

  Proje 2021-1: NHL hastalarında uygulanan Doz Ayarlı R-EPOCH tedavisinin etkinliği, güvenirliği ve gerçek yaşam verileri (proje sorumlusu Dr. Ertuğrul Bayram). Doz Ayarlı R-EPOCH tedavi protokolü Primer Mediastinal B-Hücreli Lenfomalar (PMBCL), Double-Hit Lenfomalar, Ki-67 indeksi yüksek Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalar ve HIV (+) olgulardaki Burkitt Lenfomalarda kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Bu tedaviyi uygulayan merkezlerin deneyimlerini birleştirmek, uygulamada yaşanan pratik konuları değerlendirmek (R-CHOP ile tedaviye başlanıp sonra Doz Ayarlı R-EPOCH şemasına geçilmesi veya tedaviye Doz Ayarlı R-EPOCH ile başlanıp tolerans sorunu nedeni ile daha sonra R-CHOP'a geçilmesi gibi), tedavi protokolü ile elde edilen objektif yanıt oranlarını saptamak, Primer Mediastinal B-Hücreli Lenfoma (PMBCL) olgularında ne oranda Radyoterapi uygulanması gerektiğini incelemek gibi amaçlarla katılan merkezlerden gerçek yaşam verisinin toplanması uygun görüldü. Protokol detaylarının proje sorumlusu Dr. Ertuğrul Bayram tarafından çalışma grubuna duyurulması ve koordinatör merkez olan Çukurova Üniversitesi tarafından Etik Kurul başvurusu yapılması kararlaştırıldı.
  Yazışmaların daha önceki yıllarda kurulmuş olan e-mail grubuna ek olarak yeni kurulan WhatsApp Grubu üzerinden de yapılması kararlaştırıldı.
  Çalışmalara desteklerinizi bekliyoruz.
  Saygılarımızla,

  Dr. İbrahim Barışta (Başkan Yardımcısı)
  Dr. Semra Paydaş (Başkan)

 • TOG LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU 2020 TOPLANTISI

  TOG LenfomaÇalışma Grubu 2020 yılı toplantısı, 19 Aralık 2020 tarihinde, 16. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı sırasında, Zoom uygulaması üzerinden, sanal ortamda yapıldı.

  Tamamlanarak uluslararası makale veya uluslararası/ulusal bildiri haline getirilen projeler:   

  Proje 2015-4: "DemographicalandClinicalFeatures of MarginalZoneLymphomas: A RetrospectiveStudy of TurkishOncologyGroup (TOG)" başlığı ileIndianJournal of Hematologyand Blood Transfusion2020;36(4):640-645adlı dergide yayınlandı. Yazar listesi:Görkem Türkkan, Ali Alkan, Semra Paydaş, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Nuri Karadurmuş, Abdullah Sakin, Süleyman Temiz, Erkan Arpacı, Mustafa Akın, Serkan Menekşe, Cenk Ahmet Şen ve İbrahim Barışta
  Proje 2016-4:Hodgkinlenfomadaprognostik önemi olabilecek yeni skorların(IPS-3 skoru ve IPS-4 skoru)tanımlandığı,bu skorların geçerliliğinin büyük bir hasta kohortundavalide edildiği,ayrıca bu skorların lökosit lenfosit oranı (LLR) ve prognostiknütrisyonel indeks (PNI) ile ilişkilendirildiği çalışma(proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). TOG ve Türk Hematoloji Derneği (THD) bünyesindeki merkezlerdentoplam1060 (binaltmış) olguya ait veri toplandı.

  Çalışma AmericanAssociation of CancerRearch (AACR) Virtual Meeting: Advances in MalignantLymphoma, 17-19 Ağustos 2020’de Virtual Poster Sunumu (PO-30) ve 46. Ulusal Hematoloji Kongresi, 28-31 Ekim 2020’de Sözel Sunum (SS-30) olarak yer almıştır.Bu iki sunum, proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş tarafından yapılmıştır. 46. Ulusal Hematoloji Kongresi’ndeyapılan sözel sunum, Klinik Hematoloji Bildiri Ödülü almıştır.

  Proje 2018-1 (Proje 2019-2): Primermediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zonlenfoma (GZL) olgularında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş ve Dr. Ramazan Acar). Bu retrospektif çalışmada R-CHOP kemoterapisi ± radyoterapi ve DA-EPOCH-R protokolü gibi birinci basamak tedavi yaklaşımlarının yanısıra, relaps / refrakter olgularda kullanılan brentuximabvedotin, bendamustine, pembrolizumab / nivolumab ve diğer tedavi seçenekleri irdelenmek üzere planlanan çalışma. Koordinatör merkez olan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Etik Kurul Onayıalınmış, daha sonra toplam 10 (on) merkezden 87 (seksenyedi) olgu toplanarak değerlendirilmiş ve makale haline getirilerek gönderildiği dergi tarafında yayına kabul edilmiştir.

  Yeniden gözden geçirilen 2019 Yılı projeleri:

  Proje 2019-1: Primerrefrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkinlenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Şahin Laçin). Bu retrospektif çalışmada primerrefrakter / erken relaps geliştiren (12 ay içerisinde) / geç relapsgeliştiren (12 aydan geç dönemde)/ ikincil relapsı olanHL olgularınınk demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir.Çalışma için Etik Kurul Onayı alınmıştır. Katılmak isteyen merkezlerin, çok merkezli çalışma konsorsiyum formunu doldurmaları ve kendi merkezlerinin de çalışmaya katkı yapmak istediğini belirten bölüm başkanı imzalı belgeyi koordinatör merkeze ulaştırmaları yeterli olacaktır

  Proje 2019-3: Evre I/II, düşük IPI risk grubundaki (bulky hastalık dahil) diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DLBCL) olgularında, 3-4 kür kemoimmünoterapi sonrasında Radyoterapi alan ve almayan olguların progresyonsuzsağkalım (PFS) açısından retrospektifolarak değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Eyüb Yaşar Akdemir ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Etik Kurul onayı beklenmektedir.

  Proje 2019-4: Radyoterapi ile tedavi edilen mide MALT lenfoması olgularının uzun süreli (özellikle 5 yılı aşan) izlemlerinin ve ölüm nedenlerinin retrospektif olarak irdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Şükran Şenyürek ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Etik Kurul onayı beklenmektedir.

  Proje 2019-5: Kemoterapi ve Radyoterapi ile tedavi edilen primer santral sinir sistemi (SSS) lenfoması olgularında relapspaterninin incelenmesi. Bu amaçla radyoterapi alanlarının yanısıra ilk tanı ve relaps anındaki MRG görüntülerininirdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Tuğçe Kütük ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Etik Kurul onayı beklenmektedir.

  Proje 2019-6: Primer santral sinir sistemi (SSS) lenfomalarında tedavi rejimleri ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. Öncelikle sistemik kemoterapi yaklaşımları, tedavi yanıtı, sağkalım sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesi(proje sorumlusu Dr. Nadiye Akdeniz). Çalışma için Etik Kurul Onayı alınmıştır. Katılmak isteyen merkezlerin,çok merkezli çalışma konsorsiyum formunu doldurmaları ve kendi merkezlerinin deçalışmaya katkı yapmak istediğini belirten bölüm başkanı imzalı belgeyi koordinatör merkeze ulaştırmaları yeterli olacaktır.

  2020 Yılı yeni proje önerileri:

  Proje 2020-1 (öneri sahibi Dr. Semra Paydaş):Son yıllarda JAK-STAT yolağının inhibe edilmesi, ilginç deneyimler olarak, olgu sunumları ya da küçük çalışmalar şeklinde sunulmaktadır.  Bu çalışmada, T hücreli non-Hodgkinlenfoma (özellikle PTCL-NOS alt grubunda) olgularında JAK-STAT yolağı çalışılacak, klinik veri ve tedaviye yanıt ile ilgili sonuçlar değerlendirilecektir. Tedaviye yanıt oranları ve niteliklerininyanısıra, tedaviye yanıtı predikte eden faktörlerinirdelenmesi amaçlanacaktır.
  Proje 2020-2 (öneri sahibi Dr. Semra Paydaş):Non-Hodgkinlenfoma olgularında,brentuximabvedotin (BV) ve/veya immünoterapi deneyimlerinde tedavi etkinliği ve yan etkilerin değerlendirilmesi planlanmıştır.Bu tedavilerin hangi basamakta kullanıldığı ve kullanıldığı tedavi basamağına göre etkinliğinin farklı olup olmadığı gözden geçirilecektir.Biyobelirteç olarak CD30 ve PD-1/PD-L1 ekspresyonları araştırılacaktır.
  Bu son iki proje (2020-1 ve 2020-2) önerisi ile ilgili yorum ve diğer önerilerinizi bekliyoruz.

  2021 Yılının COVID-19 pandemisinin dünya ve ülkemiz için bir sorun olmaktan çıktığı, daha sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz.
  Saygılarımızla,

  Dr. İbrahim Barışta (Başkan Yardımcısı)
  Dr. Semra Paydaş (Başkan)

 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU
  Toplantı tarihi: 29 KASIM 2019
  Başkan: Dr. SEMRA PAYDAŞ
  Başkan Yardımcısı: Dr. İBRAHİM BARIŞTA
  Raportör: Dr. İBRAHİM BARIŞTA
  Katılımcı Sayısı:  22 (Yirmiki)

  Yayınlanan Çalışmalar

  Proje 2015-3: Endikasyon dışı kullanım başvurusu ile temin edilerek kullanılan Bendamustin adlı ajana ait relaps ve refrakter lenfoma deneyiminin araştırılması (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu ilacı kullanan toplam 99 (doksandokuz) olguya ait veri “Effectiveness of Bendamustine in Relapsed or Refractory Lymphoma Cases: A Turkish Oncology Group Study.” adı ile Archieves of Medical Sciences adlı dergide 18 Şubat 2019 tarihinde online (doi.org/10.5114/aoms.2019.8300) olarak yayınlanmıştır. Çalışmada ilk isim olarak Nuri Karadurmuş yer almaktadır.
  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):
  Proje 2015-4: Merkezlerden nodal ve ekstranodal prezantasyonlu Marjinal Zon Lenfomaların klinik özelliklerine ait verilerin toplanması (proje sorumlusu Dr. Özgür Tanrıverdi). Patoloji, klinik, laboratuvar ve sağkalım verilerinin toplandığı, olguların büyük çoğunluğunu mide MALT lenfomalarının oluşturduğu çalışma, “Demographical and Clinical Features of Marginal Zone Lymphomas: A Retrospective Study of Turkish Oncology Group (TOG)” başlığı ile makale haline getirilmiştir. Makalenin gönderildiği Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion adlı dergiden revizyon istendiği öğrenildi. Yazar listesinde Görkem Türkkan, Ali Alkan, Semra Paydaş, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Nuri Karadurmuş, Abdullah Sakin, Süleyman Temiz, Erkan Arpacı, Mustafa Akın, Serkan Menekşe, Cenk Ahmet Şen ve İbrahim Barışta yer almaktadır.
  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):
  Proje 2016-4: Hodgkin lenfomada prognostik önemi olabilecek yeni skorların (IPS-3 skoru ve IPS-4 skoru) tanımlanması ve bu skorun geçerliliğinin büyük bir hasta kohortunda valide edilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). TOG ve Türk Hematoloji Derneği (THD) bünyesindeki merkezlerden günümüze dek toplam yaklaşık 900 (dokuzyüz) olguya ait veri toplanmıştır. Bu verinin analizi daha önce 2017 Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü sunum” ve 2017 European Society for Medical Oncology kongresinde “poster” olarak yer almıştır. Çalışma tekrar veri analizi yapılarak makale olarak gönderilme aşamasındadır.

  Proje 2017-1: Nodüler Lenfosit  Predominant Hodgkin Lenfoma (NLPHL) olgularının retrospektif analizi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Bu olguların ülkemizdeki epidemiyolojik verileri, hastalara yaklaşım ve takip verileri retrospektif olarak toplanarak, günümüze dek toplam 111 (yüzonbir) olguya erişilmiştir. Bu çalışmanın ilk analizleri 2018 European Hematology Association (EHA) kongresinde “poster” ve 2018 Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü sunum” olarak yer almıştır. Çalışma tekrar veri analizi yapılarak makale olarak gönderilme aşamasındadır.

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):
  Proje 2019-1: Primer refrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkin lenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Şahin Laçin). Bu retrospektif çalışmada primer refrakter / erken relaps geliştiren (12 ay içerisinde) / geç relaps geliştiren (12 aydan geç dönemde) /  ikincil relapsı olan HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir.

  Proje 2019-2: Primer mediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zon lenfoma (GZL) olgularında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu retrospektif çalışmada R-CHOP kemoterapisi ± radyoterapi ve DA-EPOCH-R protokolü gibi birinci basamak tedavi yaklaşımlarının yanısıra, relaps/refrakter olgularda kullanılan brentuximab vedotin, bendamustine, pembrolizumab/nivolumab ve diğer tedavi seçenekleri retrospektif olarak irdelenecektir. Koordinatör merkez (Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) tarafından merkezlerden veri toplama için formlar oluşturulduğu ve lokal etik kurul onayı alındığı öğrenildi.

  Proje 2019-3: Evre I/II, düşük IPI risk grubundaki (bulky hastalık dahil) diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DLBCL) olgularında, 3-4 kür kemoimmünoterapi sonrasında Radyoterapi alan ve almayan olguların progresyonsuz sağkalım (PFS) açısından retrospektif değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Yasemin Bölükbaşı)

  Proje 2019-4: Radyoterapi ile tedavi edilen mide MALT lenfoması olgularının uzun süreli (özellikle 5 yılı aşan) izlemlerinin ve ölüm nedenlerinin retrospektif olarak irdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Şükran Şenyürek ve Dr. Yasemin Bölükbaşı)

  Proje 2019-5: Kemoterapi ve Radyoterapi ile tedavi edilen primer santral sinir sistemi (SSS) lenfoması olgularında relaps paterninin incelenmesi. Bu amaçla radyoterapi alanlarının yanısıra ilk tanı ve relaps anındaki MRG görüntülerinin irdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Tuğçe Kütük ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Dicle Üniversitesi’nden Dr. Nadiye Akdeniz tarafından bu hasta grubunda “kemoterapi yaklaşımlarının” ayrıca değerlendirilmesi önerildi. Salondaki katılımcılar tarafından daha önce TOG Lenfoma Çalışma Grubu ve TOG SSS Çalışma Grubu bünyesinde Dr. Naciye Özşeker tarafından toplanan yaklaşık 80 (seksen) olgunun verisinin de bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtildi.

  Tartışılan ve yürütülen projeler arasında, bu yıl için ödüle aday gösterilecek bir proje bulunmadığı düşünüldü.

 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU
  Toplantı tarihi: 15 KASIM 2018
  Başkan: Dr. SEMRA PAYDAŞ
  Başkan Yardımcısı: Dr. İBRAHİM BARIŞTA
  Raportör: Dr. İBRAHİM BARIŞTA
  Katılımcı Sayısı:  16 (Onaltı)

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. Oncologists’ Perspective on ConsolidationRadiationTreatmentAfterChemotherapy in Lymphoma: A SurveyStudybytheLymphomaWorkingCommitee of theTurkishOncologyGroup. Asian Pacific Journal of CancerPrevention2017;18(11):3149-3155.

  Türk Hematoloji Derneği ile TOG Lenfoma Grubu ortak yayını

  NivolumabforrelapsedorrefractoryHodgkinlymphoma: real-life experience.Annals of Oncology 2017;28:2496-2502. Yazarlar isim listesinde Dr. Nuri Karadurmuş, Dr. Semra Paydaş, Dr. Alev Türker, Dr. Hüseyin Abalı ve Dr. İbrahim Barışta yer almaktadır.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Endikasyon dışı kullanım başvurusu ile temin edilerek kullanılan Bendamustin adlı  ajana ait relaps ve refrakterlenfoma deneyiminin araştırılması (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu ilacı kullanan toplam 75 (yetmişbeş) olguya ait veri toplandı, istatistiksel analizi yapıldı, makale yazıldı ve dergiye gönderildi.
  2. Merkezlerden nodal ve ekstranodalprezantasyonlu Marjinal ZonLenfomaların klinik özelliklerine ait verilerin toplanması (proje sorumlusu Dr. Özgür Tanrıverdi). Katılan merkezlerden 67 (altmışyedi) olgu hakkında patoloji, klinik, laboratuvar ve sağkalım verilerinin toplandığı, olguların büyük çoğunluğunu mide MALT lenfomalarının oluşturduğu, makale yazımının tamamlandığı ve makalenin yazılarak dergiye gönderildiği öğrenildi.

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Hodgkinlenfomadaprognostik önemi olabilecek yeni bir skorun tanımlanması (IPS-3 skoru) ve bu skorun geçerliliğinin büyük bir hasta kohortunda valide edilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). TOG ve Türk Hematoloji Derneği bünyesindeki merkezlerden toplam 364 (üçyüzaltmışdört) olguya ait verinin toplandığı öğrenildi. Bu verinin analizi 2017Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü sunum” ve 2017EuropeanSocietyforMedicalOncologykongresinde “poster” olarak yer aldı.
  2. Nodüler Lenfosit PredominantHodgkinLenfoma (NLPHL) olgularının retrospektif analizi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Bu olguların ülkemizdeki epidemiyolojik verileri, hastalara yaklaşım ve takip verileri retrospektif olarak toplanarak, günümüze dek toplam 111 (yüzonbir) olguya erişilmiştir. Bu çalışmanın ilk analizleri 2018 EuropeanHematologyAssociation (EHA)  kongresinde “poster” ve 2018 Ulusal Hematoloji Kongresi’ne “sözlü sunum” olarak yer aldı.

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):
  Proje 2018-1: Refrakterprimermediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zonlenfoma (GZL) olgularında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). R-CHOP kemoterapisi ± radyoterapi ve DA-EPOCH-R protokolü gibi birinci basamak tedavi yaklaşımlarının yanısıra, relaps / refrakter olgularda kullanılan brentuximabvedotin, bendamustine, pembrolizumab / nivolumab ve diğer tedavi seçeneklerinin irdelendiği retrospektif çalışma. Proje benimsendi, koordinatör merkez (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.

  Proje 2018-2: Periferik T-hücreli lenfoma (PTCL) - NOS, olgularında tedavi yaklaşımları ve sonuçları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Bu çalışmada kemoterapi yaklaşımı standart olmayan PTCL-NOS olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Proje benimsendi, koordinatör merkez (Çukurova Üniversitesi) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.

  Proje 2018-3: Primerrefrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkinlenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Relaps / refrakter HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Proje benimsendi, koordinatör merkez (Çukurova Üniversitesi) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.

  Tartışılan ve yürütülen projeler arasında, bu yıl için ödüle aday gösterilecek bir proje bulunmadığı düşünüldü.