• Başkan: Fulden Yumuk
  Başkan Yardımcısı: Ali Murat Tatlı
  Akciğer Kanserleri Alt Çalışma Grubu
  A. Gökçen Demiray
  Ahmet Demirkazık
  Ahmet Gülmez
  Banu Atalar
  Berna Yıldırım
  Burak Tilki
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Cengiz Kurtman
  Cenk Umay
  Çağlayan Seley Bedik Esen
  Esra Korkmaz
  Faruk Zorlu
  Fazilet Dinçbaş
  Ferhat Ekinci
  Fulya Agaoğlu
  Gamze Uğurluer
  Gizem Kavak
  Gülcan Bulut
  Güler Yavaş
  İlknur Aslan Çetin
  İzzet Doğan
  M. Bekir Hacıoğlu
  M. Metin Şeker
  M. Serkan Alemdar
  Mehmet Artaç
  Merve Öz
  Nazım Cem Demircan
  Nesrin Aktürk
  Özge Keskin
  Özlem Ulusan Bağcı
  Pelin Altınok
  Serap Akyürek
  Serdar Özkök
  Sevgi Erdem
  Tuğba Başoğlu
  Ufu Çiçin
  Ufuk Mert
  Zeliha Çopar
  Züheyha Akgün
 • TOG
  17. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  10 Aralık 2021
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Akciğer Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi:10 Aralık 2021, Saat 9:30-12:30
  Başkan:P. Fulden YUMUK
  Başkan Yardımcısı ve Raportör: Ali Murat TATLI 

  Katılımcı Sayısı:
  Yayınlanan Çalışmalar:

  • Çalışmanın başlığı: EGFR MutasyonuPozitifAkciğerKanserindeAfatinib Ile ErlotinibinEtkinliğininGerçek Hayat Verileriyle (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Çalışma mevcut durum: Çalışma TTOD sanal kongre sözel bildiri ve en iyi sözel bildiri birincilik ödülü. Journal of CancerResearchandClinicalOncology kabul edildi.

  Real‐life comparison of theafatinibandfirst‐generationtyrosinekinaseinhibitors in nonsmallcelllungcancerharboring EGFR exon 19 deletion: a TurkOncologyGroup (TOG) study. B. Bilgin, M. A. Sendur, S. Yucel, E. Celik, D. T. Ozyukseler, M. Ayhan, T. Basoglu, A. Ilhan, N. Akdeniz, A. Gulmez, I. Dogan, B. Y. Aktas, M. Gurbuz, S. Koca, S. Paydas, A. M. Tatlı, H. Y. Cinkir, Ö. Alan, C. Erol, M. Hizal, E. Kut, S. Menevse, T. Sakalar, H. Taskaynatan, G. I. Deniz, M. Karaagac, O. Avci, E. Sen, F. Karatas, M. B. Akinci, D. S. Dede, A. Demir, A. Demirkazık, B. Oksuzoglu, S. Kilickap, F. Yumuk, B. Yalcin. Journal of CancerResearchandClinicalOncology https://doi.org/10.1007/s00432-020-03501-6

  • Çalışmanın başlığı:Yüksek riskli Evre 1 Küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yeşim ERALP
  Çalışma mevcut durum: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş. IASLC 2019 poster bildiri sunuldu. “P2.17-23 THE ROLE ADJUVANT CHEMOTHERAPY IN RESECTED STAGE 1 NSCLC WITH HIGH RISK FACTORS: A TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY”Çalışma JBUON yayınlandı

  The role of adjuvantchemotherapy in resectedstage I non-smallcelllungcancer: A TurkishOncologyGroupStudy. N. Ak, B. Ozkan, M.B. Yenigun, D. Yilmazbayhan, A. Toker, F. Ferhatoglu, A. Yasar, S. Dizbay Sak, S. Tanju, S. Dilege, S. Erus, P. Bulutay, P. Firat, N. MolinasMandel, S. Kilickap, S. Onder, E. Dikmen, O. Alan, P. F. Yumuk, E. Bozkurtlar, T. Lacin, B. Yildizeli, A. Ozturk, C. Kocaturk, K. Karapinar, N. Urer, B. Oyan, A. Aydiner, A. Demirkazik, Y. Eralp. JBUON 2021; 26(3): 819-829

  • Çalışmanın başlığı: T790M MutasyonuPozitifMetastatikAkciğerKanserindeOsimertinib'inTürkiyeVerilerininToplanması - Gerçek Hayat VerilerininSaptanması

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur;Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  Çalışma mevcut durum: Çalışma TTOD 2021 kongre sözel bildiri.Journal of CancerResearchandClinicalOncology kabul edildi.

  Thereal-life efficacyandsafety of osimertinib in pretreatedadvancednon-smallcelllungcancerpatientswith T790M mutation: a TurkishOncologyGroupStudyJournal of CancerResearchandClinicalOncology M. Hizal, B. Bilgin, N. Paksoy, Ö. Açıkgöz, A. Sezer, M. Gürbüz, N. Ak, Ş. Yücel, M. Ayhan, C. Erol, A. Demirkıran, N. M. Mandel, A. Shbair, İ. Gökmen, T. Başoğlu, S. Paydaş, A. G. Demiray, Y. İriağaç, T. Şakalar, E. Zeynelgil, A. M. Tatlı, A. Bahçeci, D. C. Güven, B. Caner, A. Can, A. Gülmez, Y. Karakaş, B. Yalçın, A. Demirkazık, A. Bilici, A. Aydıner, P. F. Yumuk, M. A. N. Şendur. Journal of CancerResearchandClinicalOncology https://doi.org/10.1007/s00432-021-03748-7

  • Çalışmanın başlığı:ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt ve Sağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Çalışma mevcut durum: Proje tamamlandı. 4. İmmunoonkoloji kongresi Sözel Bildiri. JBUONBasım sırasında

  Comparison of response and survival of first-line crizotinib therapy according to EML-4 ALK fusion variants in advanced non-small cell lung cancer patients: A Turkish Oncology Group study Ali Murat Tatli, Perran Fulden Yumuk, BugeOz, Ahmet Bilici, Pınar Gursoy, Erdem Goker, Ahmet Sezer, Ahmet Ozet, Umut Demirci, Emine Bozkurtlar, Irem Hicran Ozbudak, Deniz Nart, Tugba Canpolat, Nalan Akyurek, Saadettin Kilickap.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar:

  • Çalışmanın başlığı: Sınırlı Evre KHAK 'de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup Çalışması.

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Çalışmanın mevcut durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yeni evrelemeye göre tekrar yazıldı.Yayınaşamasında

  • Çalışmanın başlığı: ALK pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Çalışmanın mevcut durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri,plevralefüzyonlu hastalarda sağkalımWCLC 2019’da poster sunumu yapıldı. Makaleler tamamlandı dergi submit aşamasında.
  P1.01-45 - Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey SaadettinKılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.

  • Çalışmanın başlığı: ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Çalışmanın mevcut durumu: 2018 ESMO’da (ROS1) poster, Makale yayına hazırlanıyor.

  • Çalışmanın başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Ankara Üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğermerkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunulmuştu.6 merkez 461 hasta çalışma tamamlanmış. Makale yayın aşamasında.
  P2.01-40 - Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III Non-Small Cell Lung Carcinoma SerapAkyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.

  • Çalışmanın başlığı:Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde RadikalTorasik Radyoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile Korelasyonu ÇokMerkezli Prospektif Bir Çalışma

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: EsraKorkmazKıraklı
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma 3 merkezli olarak tamamlandı. Veriler analiz edilmiş. Yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı: Akciğer kanseri tanısı ile definitifkemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma hasta alımı tamamlandı ve kapatıldı. Yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı: MET Alterasyonu Bulunan Akciğer Adenokarsinom HastalarındaCrizotinib’in Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirmesi

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Gürbüz /Ahmet Demirkazık

  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma tamamlandı yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı:Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyalIşınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu ERGEN/F. Öner Dinçbaş
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma tamamlandı yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı: Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Atezolizumab’ın Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirmesi, Gerçek Yaşam Verileri

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Mustafa Gürbüz /Ahmet Demirkazık
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma tamamlandı yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı: ALK Mutasyonu Pozitif, İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Birinci Basamak Alektinib Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mutlu Hızal/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma tamamlandı TTOD Kongresi sözelbildiri(en iyi sözel bildiriler oturum sunuldu) yayın aşamasında

  • Çalışmanınbaşlığı: Nadir EGFR ekson 18 ve ekson 20 mutasyonları olan küçükhücrelidışınonskuamözakciğer kanserinde EGFR-TKİ etkinliğinin retrospektif analizi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Pınar Gürsoy/Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Çalışmanınmevcutdurumu:Çalışmatamamlandı TTOD Kongresisözelbildiri, makaleyazıldı.Yayınaşamasında

  • Çalışmanınbaşlığı: Alektinib ile tedavi edilen ALK pozitif metastatik KHDAK hastalarında prognostikbiyobelirteçler

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: MutluHızal/ Mehmet Ali NahitŞendur
  Çalışmanınmevcutdurumu:ÇalışmatamamlanandiğerAlektinib 1. Basamakçalışmanınprognostikbiyobelirteçlergüncellenmesitamamlanmakta

  • Çalışmanınbaşlığı: Metastatik KHDAK 2. Basamak tedavide gerçek yaşam immunoterapi sonuçları

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Mehmet Ali NahitŞendur / Nebi Serkan Demirci
  Çalışmanınmevcutdurumu:Merkezlerdentoplananverileranalizaşamasında

  Devam Eden Çalışmalar

  • Çalışmanın başlığı:TirozinKinazİnhibitörüKullanan KHDAK HastalarındaBeyinMetastazlarınaYaklaşımveTedaviSonuçları (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş
  Çalışma mevcut durumu: Etik kurul onay alındı.Sadece 1 merkez katılmış.
  Grup değerlendirme: TOG Akciğer Grubu olarak merkezlere duyurularak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.Devam eden diğer tirozinkinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı. Bu yıl sunulan farklı sonlanım noktaları olan yeni çalışma ile eş zamanlı desteklenerek onkoloji ve radyasyon onkoloji olarak eş zamanlı çalışmaların tamamlanması planlandı.

  • Çalışmanın başlığı:HedefliAjanTedavisiUygulananOligometastatik KHDAK OlgularındaAkciğerSterotaktikRT’ninSağkalımveAkciğerToksisitesineEtkisi

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet Öner Dinçbaş
  Çalışma mevcut durum: Etik kurul tamamlanmış. Çalışma başlatılmış ve kendi merkezlerinden 9 hasta alınmış. Ancak halen diğer merkezlerden katılım destek sağlanmamış.
  Grup değerlendirilmesi: Çalışma için merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak destek sağlanması uygun görüldü. Ayrıca devam eden diğer tirozinkinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı.

  • Çalışmanın başlığı:ProfilaktikKranial Işınlama öncesi MRG'deki Beyaz Cevher Hasarı Kranial RT Sonrası Gelişebilecek Nörokognitif Fonksiyon Kaybı için BiyobelirteçOlabillir mi?

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Esra Korkmaz Kıraklı/Serdar Özkök

  Çalışma mevcut durum: 27.2.2020’de çok merkezli etik kurul kararı alındı. 16 merkezinhasta vermek istediği öğrenildi. Ancak pandemi sürecinde hasta ile doktor/psikoloğun yakın temasına neden olabilecek yaklaşık 20 dakika süren bilişsel testler nedeniyle, çalışmamız askıya alınmak zorunda kalındı.

  Grup değerlendirmesi: Pandemi sonlanınca çalışmanın aktiflenmesi planlanıyor. Bunun için pandemi sonlanınca merkezlere tekrar duyuru yapılması ve katılacak merkezlerin belirlenmesi gerekecek.

   

   

  Yeni Çalışma Önerileri:

  • Çalışmanınbaşlığı:Her2-Pozı̇tı̇f İlerı̇ Evre Akcı̇ğerKanserı̇ndeTedavı̇ Etkı̇nlı̇k Ve Güvenlı̇ğı̇nı̇nGerçekYaşamVerı̇lerı

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Seda KAHRAMAN/ Mehmet Ali NahitŞendur
  Grup içi değerlendirme:Çalışmanın uzun dönem takip gerektirdiği mevcut hastalarıda alarak prospektif olarak hasta dahil edilmesi için değerlendirme yapılması planlandı. Hastaların her 2 mutasyon bakılma yöntemlerine göre gerekli bilgilerin toplanması[amplifikasyon, mutasyon (NGS) gibi] için uygun veri tabanının hazırlanması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Etik kurul onamı alınarak veritabanı oluşturulması ve Akciğer çalışma grubu duyurularak her merkezin tüm yeni hastalarını çalışmaya dahil etmesi planlandı

  • Çalışmanın başlığı: Drı̇ver Mutant Beyı̇n Metastazı Olan KüçükHücrelı̇ DışıAkcı̇ğerKanserı̇ Hastalarında Survı̇ Ve Prognostı̇kFaktörlerı̇nAnalı̇zı̇, GerçekYaşamVerı̇lerı̇

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Seda KAHRAMAN/ Mehmet Ali NahitŞendur
  Grup içi değerlendirme: Çalışma grub olarak olumlu karşılandı.Mevcut önceki TKI çalışmalar dahil edilen hasta verilerin değerlendirilmesi ve Prognostik faktörlerin güncellenmesi uygun görüldü. Ayrıca daha önce aktive edilen ancak hasta alımını artırma plan yaptığımız (TirozinKinazİnhibitörüKullanan KHDAK HastalarındaBeyinMetastazlarınaYaklaşımveTedaviSonuçları (Retrospektif) Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş) çalışma ile farklı sonlanım noktaları alarak eş zamanlı tamamlanması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma Kabul edildi.Etikkurul onam ve mevcut eski TKI çalışmalar veri taban güncellenerek hızla aktive edilmesi ve 6 ay içinde çalışma tamamlanması planlandı.

  • Çalışmanınbaşlığı:1-BRAF mutasyonu pozitif ileri evre küçükhücrelidışıakciğer kanserinde BRAF inhibitör tedavisinin etkinlik ve tolerabilitesiningerçekyaşam verileriyle değerlendirilmesi; 2-BRAF mutantmetastatikKHDAK'dedabrafenibtrametinib kombinasyon tedavisinin etkinliğinindeğerlendirilmesi, gerçekyaşam verisi

  2 ayrı proje başvurusu ortak tek proje halinde yapılması kararlaştırıldı.
  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Tuğba Akın Telli /Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK;Gül Sema Yıldıran Keskin/ Nuri Karadurmuş
  Grup içi değerlendirme: Türkiye verisi olarak çok merkezli bir çalışma olarak yapılabilir olarak olumlu değerlendirildi.Tüm BRAF verisi toplanarak devam edilecek.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam, veri taban ve sağlık bakanlığı endikasyon dışı onam hazır olduğu için Akciğer çalışma grubumuzda duyurularak hasta alımı başlatılması ve 6 ayda çalışma tamamlanması planlandı.

  • Çalışmanın başlığı: Evre 3 ve evre 4 KHDAK (KüçükHücreliDışıAkciğer Kanseri) Birinci basamak tedavide veya KRT sonrası idame olarak kullanılan immünoterapinin (kontrol nokta inhibitörleri) etkinliği - Türkiye verisi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Metin Kanıtez/Nil MolinasMandel /Perran Fulden Yumuk
  Grupiçideğerlendirme: Evre 4 hastalarınretrospektifdatası 4 ay içindetoplanabilir, ever 3 hastalarınverilerininolgunlaşmasıiçin 3 yıllıkbirizlemyapılması, etikkurulbaşvurularınındikkatlehazırlanmasıönerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.

  • Çalışmanınbaşlığı: Atezolizumab alan yaygın evre küçükhücreliakciğer kanseri hastalarında PrognostikNütrisyonelİndeks'in ve GeriatrikNütrisyonel Risk İndeksi'ninsağkalım, tedavi yanıtı ve toksisite ile ilişkisi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Nazım Can DEMİRCAN/Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Grupiçideğerlendirme:Çokmerkezliyapılabilirolduğuve son dönemdebirçoktümörtipindevefarklıtedaviseçeneklerindeprognostikbiyobelirteçlerçalışıldığıözelliklede PNİ değerlendirilmesiimmunoterapialanhastalariçinayırdedicibirfaktörolabiliceğidüşünüldü.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Veri tabanı hazırlanması ve etik kurul onamı alınarak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: PrognostikNutrisyonel ve GeriatrikNutrisyonel indekslerin immunoterapi tedavisi alan daha önce bir seri tedavi görmüş metastatikküçükhücrelidışı kanser hastalarında prognostikrolü.

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Özkan ALAN/Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Grupiçideğerlendirme: Çok merkezli yapılabilir olduğu ve son dönemde birçok tümörtipindevefarklıtedaviseçeneklerindeprognostikbiyobelirteçlerçalışıldığıözelliklede PNİ değerlendirilmesiimmunoterapialanhastalariçinayırdedicibirfaktörolabiliceğidüşünüldü.
  Çalışmaileilgiligrup kararı: Çalışma kabul edildi. Veritabanıhazırlanmasıveetikkurulonamıalınarakçalışmanınaktiveedilmesiuygungörüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: KüçükHücreDışıAkciğer Kanserinde Adjuvan Tedavide Kullanılan Sitotoksik Ajanların Etkinliklerinin Değerlendirlmesi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Özlem AYDIN İSAK/Gökşenİnanç İMAMOĞULU
  Grupiçideğerlendirme: Çalışmaolumludeğerlendirildi. Ancak çalışmanın sınırları özelliklede seçilecek hasta grubu ve parametrelerin iyi belirlenmesi gerektiği düşünüldü. Tedavi başlama zamanı,tedavi bırakma veya doz azaltımı gerektirme durumlarının da eklenmesi önerildi. Çok geniş kapsamlı hasta grubu olduğu için özellikle çalışma sınırları ve primer sonlanım amaçlar için yeniden değerlendirme yapılması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Veri tabanı hazırlanması ve etik kurul onamı alınarak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: Akcı̇ğerBüyükHücrelı̇ Nöroendokrı̇nKarsı̇nom Hastalarında SağkalımSonuçlarınaEtkı̇lı̇ Faktörlerı̇nİncelenmesı̇

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Rukiye Arıkan /Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Grup içi değerlendirme: Bu grup hastanın tedavisi hakkında dünyada standart bir yaklaşım olmadığı için kısa sürede çok merkezden toplanabilir. Ülkedeki güncel yaklaşım hakkında da iyi bir bilgi verebilir.
  Çalışma ile ilgili grup kararı:Çalışma kabul edildi. Veri tabanı hazırlanması ve etik kurul onamı alınarak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: MetastatikBüyükHücreliAkciğer Kanseri ve BüyükHücreliAkciğerNöroendokrinKarsinomda Optimal Tedavi Ne olmalı?

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Funda Yılmaz / Ömür Berna ÇakmakÖksüzoğlu
  Grupiçideğerlendirme: ÇalışmanınMetastatikbüyükhücreliakciğerkanserlerindemolekülerbelirteçlerinsıklığı, yapılantedavilerinetkinliğiolarakyapılmasıkonuşuldu. Bu günekadarbugruphastanınverisitoplanmadığıiçinönemli. 
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Veri tabanı hazırlanması ve etik kurul onamı alınarak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: MalignPlevralMezotelyoma tedavisinde Birinci Basamak ve Sonrası Tedavide Nivolumab/ İpilimumabEtkinliğininDeğerlendirilmesi- Çok Merkezli GerçekYaşam Verileri

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Senar EBİNÇ/ Muhammed Ali KAPLAN/ Ali Murat TATLI
  Grup içi değerlendirme:Çalışma olumlu karşılandı. Çok merkezli olarak farklı basamak immunoterapi tedavisi alan tüm mezotelyoma hastası gerçek yaşam verisi olarak toplanmasının uygun olduğu düşünüldü. Hasta grublarının tedavi basamak ve immunoterapi kombinasyon yada tek Nivolumab alan hastaların ayrı değerlendirilmesi planlandı. Çalışmaya veri tabanına prognostik indekslerinde değerlendirilebileceği parametrelerin eklenmesi önerildi
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Veri tabanı hazırlanması ve etik kurul onam alınarak çalışmanın grupta aktive edilerek 6 ayda tamamlanması planlandı.

  • Çalışmanınbaşlığı: MetastatikKHDAK’deimmünoterapi tedavilerinin etkinlik ve tolerabilitesigerçekyaşam verisi ile değerlendirilmesi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Abdullah Sakin
  Grup içi değerlendirme: Daha önce 2. ve sonraki serilerdeki hasta verileri 2021’de toplandı ve yayın aşamasında. İlk seri tedavide immün kontrol nokta inhibitörlerinin 3 numaralı çalışma ile toplanacağından dolayı bu çalışma önceki ile birleştirildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: İlk seri tedavide immün kontrol nokta inhibitörlerinin 3 numaralı çalışma ile toplanacağından dolayı bu çalışma önceki ile birleştirildi.

  • Çalışmanınbaşlığı: Metastatik akciğeradenokanserde EGFR mutant hastalarda TKİ kullanan hastalarda tedavi öncesi sistemik inflamatuar indekslerin(PNİ, ONP, ONPI, LNR) tedavi yanıt ve sağkalımlailişkisi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Abdullah Sakin
  Grupiçideğerlendirme: Çokmerkezliyapılabilirolduğuve son dönemdebirçoktümörtipindevefarklıtedaviseçeneklerindeprognostikbiyobelirteçlerçalışıldığı,özelliklede PNİ değerlendirilmesiEGFR TKIalanhastalariçinayırdedicibirfaktörolabiliceği,aynızamandatoksisiteveilaçtolerabilitesiiçindebiryolgöstericiolabileceğidüşünüldü.Sadeceadenokanserdeğiltüm EGFR TKI alanhastalarınalınmasıönerildi.
  Çalışmaileilgiligrupkararı: Çalışmakabuledildi. Veritabanıhazırlanmasıveetikkurulonamıalınarakçalışmanınaktiveedilmesiuygungörüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: AkciğerSquamozHücreliKarsinom Hastalarında TümörKavitasyon(TC) durumunun tümörkontrolü ve sağ kalım sonuçlarıüzerine olan etkisi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Arif Hakan ÖNDER
  Grup içi değerlendirme: Çalışma grupta olumlu karşılandı. Benzer 2 çalışmanın TROD tarafından yapıldığı ve yayınlandığı vurgulandı. Ancak hasta grubunun daha ayırıcı olarak sınırların çizilmesi ve daha önce Türkiye verisi olarak sunulan çalışmalarında değerlendirilerek farklı sonlanım noktaları oluşturularak çalışmanın revize edilmesi planlandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışmaya koordinatör olarak Saadettin Kılıçkaphocanın destek vermesi uygun görüldü. Çalışmanın revizyonu sonrası etik kurul onam alınmasıve veri tabanı oluşturulması sonrası aktive edilmesi uygun görüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: ALK pozitif ileri evre küçükhücrelidışıakciğer kanserinde Alektinib haricindeki yeni jenerasyon ALK inhibitörleri (Seritinib, Brigatinib, Lorlatinib) etkinliği ve güvenliliği: Türkiyegerçekyaşam verisi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Cengiz Karaçin / Mutlu Doğan
  Grupiçideğerlendirme: Çalışmaolumlukarşılandı. Özellikle brigatinib Türkiye verisi olarak toplanması ve farklı tedavi başmakları etkinlik sonuçlarının değerlendirlmesi planlandı. Türkiye verisi olarak 1. Basmak tedavi alan hasta sayısı az olacağı düşünüldüğü için çalışmanın farklı sonlanım noktası ve grublara göre ayrılması, ve 1. Basamak verisinin olgunlaşması için çalışma uzun vadeli olarak 2 basamaklı planlanması (1. Basamak; 2. Basamak ve üzeri gibi) uygun görüldü.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Grubumuzda daha önce toplanan ALK verileri ile paralel olarak benzer veri tabanları ile aktive edilerek başlatılması bu şekilde uzun dönem takip sonrası farklı ajanların etkinlik ve toksisite verileri karşılaştırılabilceği düşünüldü. Diğer tamamlanmış ALK çalışma yürütücü hocalarımızla ortak aktivasyon planı yapılması, veri taban oluşturulması ve etik kurul onamı alınarak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: MetastatıkNöroendokrinTümör Tanılı Hastalarda Temozolamid Ve Temozolamı̇d/Kapesı̇tabı̇nTedavı̇sı̇nı̇nEtkınlığınınDeğerlendı̇rı̇lmesı̇

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Çağlar ÜNAL /Sezer SAĞLAM
  Grup içi değerlendirme: Çalışma grupta olumlu karşılandı.Çok merkezli olarak çalışmanın yapılabileceği düşünüldü. Akciğer kanseri olarak Türkiye verisi olarak toplanması planlandı.
  Çalışmaileilgiligrupkararı: Çalışmakabuledildi. Veritabanıhazırlanmasıveetikkurulonamıalınarakçalışmanınaktiveedilmesiuygungörüldü.

  • Çalışmanınbaşlığı: Yaygın Evre KüçükHücreliAkciğer Kanserinde Sistemik Tedavi Sonrası Konsolidasyon AmaçlıTorasikRadyoterapininKatkısınınDeğerlendirilmesi

  Çalışmakoordinatörü/sorumlusu: Duygu SEZEN / Uğur SELEK / Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Grupiçideğerlendirme: Çalışmatüm grub olarakolumlukarşılandı. İmmunoterapialanhastalarındaçalışmayadahiledilmesimevcuteskiçalışmalardanenönemlifarklarındanbiriolarakgörüldü. RadyasyononkolojiveMedikalonkolojiolarakmerkezlerineşzamanlıolarakortakçalışabileceğiçokmerkezlibirçalışmaolarakyapılabilirolarakdeğerlendirildi. Sadecetorasikradyoterapialanveyatorasikradyoterapiilebirlikteoligometastatikalanradyoterapidealanhastaların da dahiledilmesiplanlandı.
  Çalışmaileilgiligrupkararı: Çalışmakabuledildi. Veritabanıhazırlanmasıveetikkurulonamıalınarakçalışmanınaktiveedilmesiuygungörüldü.

 • TOG
  16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  18 -19 Aralık 2020
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Akciğer Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi:19 Aralık 2020, Saat 9:30-10:10
  Başkan:P. Fulden YUMUK
  Başkan Yardımcısı ve Raportör: Ali Murat TATLI

  Katılımcı Sayısı:
  Yayınlanan Çalışmalar:

  • Çalışmanın başlığı: Eşzamanlı KRT Uygulanan Lokal İleri KHDAK Hastalarında Radyasyon Pnömonisi Riskini Artıran Faktörler TOG ve TROD Grup Çalışması

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Çalışma mevcut durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 25-28 Eylül 2016 ASTRO'da Poster Bildiri, Clinical Respiratuar Journal kabul edildi.

  • Çalışmanın başlığı: EGFR Mutasyonu Pozitif Akciğer Kanserinde Afatinib Ile Erlotinibin Etkinliğinin Gerçek Hayat Verileriyle (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Çalışma mevcut durum: Çalışma TTOD sanal kongre sözel bildiri ve en iyi sözel bildiri birincilik ödülü. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology kabul edildi.
  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar:

  • Çalışmanın başlığı: Sınırlı Evre KHAK 'de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup Çalışması.

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yeni evrelemeye göre tekrar yazıldı.Yayınaşamasında

  • Çalışmanın başlığı: ALK pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri,plevral efüzyonlu hastalarda sağkalımWCLC 2019’da poster sunumu yapıldı. Makaleler tamamlandı dergi submit aşamasında.
  P1.01-45 - Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey SaadettinKılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.

  • Çalışmanın başlığı: ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Durumu: 2018 ESMO’da (ROS1) poster, Makale yayına hazırlanıyor.

  • Çalışmanın başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Ankara Üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğermerkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunulmuştu.6 merkez 461 hasta çalışma tamamlanmış. Makale yayın aşamasında.
  P2.01-40 - Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III NonSmall Cell Lung Carcinoma SerapAkyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.

  • Çalışmanın başlığı:Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radikal Torasik Radyoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile KorelasyonuÇok Merkezli Prospektif Bir Çalışma

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
  Durumu: Çalışma 3 merkezli olarak tamamlandı. Veriler analiz edilmiş. Yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı: Yüksek riskli Evre 1 Küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yeşim ERALP
  Durumu: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş. IASLC 2019 poster bildiri sunuldu. “P2.17-23 THE ROLE ADJUVANT CHEMOTHERAPY IN RESECTED STAGE 1 NSCLC WITH HIGH RISK FACTORS: A TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY”
  J BUON submit edilmiş.

  • Çalışmanın başlığı: ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt ve Sağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Çalışmanın mevcut durumu: Proje tamamlandı. 4. İmmunoonkoloji kongresi Sözel Bildiri

  • Cancer Chemotherapt and Pharmacology değerlendirme aşamasında.
  • Çalışmanın başlığı: Akciğer kanseri tanısı ile definitif kemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma hasta alımı tamamlandı ve kapatıldı. Son kalan kan örnekleri çalışılarak çalışma yayın aşamasına geçilecek.

  • Çalışmaların başlıkları: Aynı amaçlı 2 ayrı proje birleştirildi.
  • İleri Evre KHDAK'i Olan Olgularda Osimertinib Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi Türkiye verisi (Retrospektif) - Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  • T790M Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Osimertinib'in Türkiye Verilerinin Toplanması - Gerçek Hayat Verilerinin Saptanması - Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur;Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  Çalışma mevcut durum: 2 ayrı grup önerisi olarak sunulan çalışmanın tek bir çalışma olarak hasta alımı tamamlandı. Çalışma yazım aşamasında.

  Devam Eden Çalışmalar

  • Çalışmanın başlığı: Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyal

  Işınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması(Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Arzu ERGEN
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş. Aktive edilmeyi bekliyor
  Grup değerlendirmesi: Arzu ERGEN projeninaktive edilmesi ve çalışma başlatılması durumunda diğermerkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.

  • Çalışmanın başlığı:TirozinKinazİnhibitörüKullanan KHDAK HastalarındaBeyinMetastazlarınaYaklaşımveTedaviSonuçları (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş
  Çalışma mevcut durumu: Etik kurul onay alındı.Sadece 1 merkez katılmış.
  Grup değerlendirme: TOG Akciğer Grubu olarak merkezlere duyurularak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.Devam eden diğer tirozin kinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı.

  • Çalışmanın başlığı:HedefliAjanTedavisiUygulananOligometastatik KHDAK OlgularındaAkciğerSterotaktikRT’ninSağkalımveAkciğerToksisitesineEtkisi

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet Öner Dinçbaş
  Çalışma mevcut durum: Etik kurul tamamlanmış. Çalışma başlatılmış ve kendi merkezlerinden 9 hasta alınmış. Ancak halen diğer merkezlerden katılım destek sağlanmamış.
  Grup değerlendirilmesi: Çalışma için merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak destek sağlanması uygun görüldü. Ayrıca devam eden diğer tirozin kinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı.

  • Çalışmanın başlığı: Profilaktik Kranial Işınlama öncesi MRG'deki Beyaz Cevher Hasarı Kranial RT Sonrası Gelişebilecek Nörokognitif Fonksiyon Kaybı için Biyobelirteç Olabillir mi?

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Esra Korkmaz Kıraklı/Serdar Özkök

  Çalışma mevcut durum: 27.2.2020’de çok merkezli etik kurul kararı alındı. 16 merkezinhasta vermek istediği öğrenildi. Ancak pandemi sürecinde hasta ile doktor/psikoloğun yakın temasına neden olabilecek yaklaşık 20 dakika süren bilişsel testler nedeniyle, çalışmamız askıya alınmak zorunda kalındı.

  Grup değerlendirmesi: Pandemi sonlanınca çalışmanın aktiflenmesi planlanıyor. Bunun için pandemi sonlanınca merkezlere tekrar duyuru yapılması ve katılacak merkezlerin belirlenmesi gerekecek.

  • Çalışma başlığı:Yaşlı (>70) Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer karsinomlu (skuamoz, adeno, diğer) hastalarda 1., 2., 3. ve diğer basamaklarda immünoterapi tedavisine yanıt, yanıtı etkileyen faktörler (yaş, komorbiditeler, önceki kt sayısı, tümör tipi, metastaz yeri, PD-L1, vb.), yan etki ve sağkalım sonuçlarının araştırılması ve karşılaştırılması- Türkiye verisi.

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Atike Gökçen Demiray / Arzu Yaren

  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş. Aktive edilmeyi bekliyor

  Grup değerlendirmesi: Atike Gökçen Demiray tarafından projenin aktive edilmesi veçalışma başlatılması durumunda diğer merkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.

  Yeni Çalışma Önerileri:

  • Çalışmanın başlığı:MET Alterasyonu Bulunan Akciğer Adenokarsinom Hastalarında Crizotinib’in Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirmesi

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Gürbüz /Ahmet Demirkazık
  Grup içi değerlendirme: Çalışma olumlu karşılandı. Akciğer Adenokarsinom MET alterasyonlu hastalarda Crizotinib etkinlik verisi olarak çok merkezli retrospektif bir çalışma olarak yapılabilir. Çalışmada hastalarda MET alterasyonu öncesi veya eşzamanlı saptanan diğer mutasyonların da toplanması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.

  • Çalışmanın başlığı:Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Atezolizumab’ın Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirmesi, Gerçek Yaşam Verileri

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Gürbüz /Ahmet Demirkazık
  Grup içi değerlendirme: Türkiye verisi olarak çok merkezli bir çalışma olarak yapılabilir olarak olumlu değerlendirildi.Çalışmaya erken erişim hastalarında dahil edilmesi planlandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı. Erken erişim aracılığıyla tedavi alan hastaların da gruba katılması için gerekli başvurular yapılacak.

  • Çalışmanın başlığı: ALK Mutasyonu Pozitif, İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Birinci Basamak Alektinib Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mutlu Hızal/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme: Çalışma olumlu değerlendirldi. Akciğer adenokarsinomlu ALK pozitif hastalarda 1. Basamak Alectinib gerçek yaşam verilerinin çok merkezli bir data olarak toplanması ve 200 hasta gibi sayılara ulaşılması planlandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Daha önce toplanan crizotinib datası ile birleştirerek 1. seri tedavideki etkinlik ve yan etki verilerinin de gerçek yaşam verisinde kıyaslanabileceği önerildi. Etik kurulonamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.

 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım - 1 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Akciğer çalışma Grubu

  Toplantı tarihi:29 Kasım 2019, Saat 9:30-12:00

  Başkan:P. Fulden YUMUK

  • Başkan Yardımcısı ve Raportör: Ali Murat TATLI
  • Katılımcı Sayısı: 40 (Başkanlar dahil 42)

  Yayınlanan çalışmalar:

  1. Çalışma Başlığı: Yaşlı Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında haftalık PaklitakselleKarboplatinin 3 Haftalık veya Haftalık uygulanmasının Karşılaştırmalı Sonuçları (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Derya Kıvrak Salim / Fulden YUMUK

  Durumu:Geriatrik Onkoloji Sözel Bildiri, "CancerChemotherapyandPharmacology”29.06.2019’deyayınlandı.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar

  1. Çalışmanın Başlığı: Sınırlı Evre KHAK 'de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup çalışması.

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş

  Durumu: 20-24 Nisan 2016  12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yayın aşamasında

  1. Çalışmanın Başlığı: Eşzamanlı KRT Uygulanan Lokal İleri KHDAK Hastalarında Radyasyon Pnömonisi Riskini Artıran Faktörler TOG ve TROD Grup çalışması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş

  Durumu: 20-24 Nisan 2016  12. UROK sözlü bildiri, 25-28 Eylül 2016 ASTRO'da Poster Bildiri, Yayın aşamasında, revizyonda clinicalrespiratuarjournal.

  1. Çalışmanın Başlığı: ALK pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Sadettin Kılıçkap

  Durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri,plevralefüzyonlu hastalarda sağkalımWCLC 2019’da poster sunumu yapıldı

  Makaleler dataların güncellemesinden sonra yayına gönderilecek.

  P1.01-45 - Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey SaadettinKılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.

  1. Çalışmanın Başlığı: ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Sadettin Kılıçkap

  Durumu: 2018 ESMO’da (ROS1) poster

  Makale yayına hazırlanıyor.

  1. Çalışmanın Başlığı: ALK veROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların Lorlatinib deneyimi (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Sadettin Kılıçkap

  Durumu: 2019WCLC’de poster "P1.14-15 LORLATINIB IN ALK- OR ROS1-POSITIVE NON- SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS: EXPERIENCE FROM AN EARLY ACCESS PROGRAM IN TURKEY”

  Makale yayına hazırlanıyor.

  1. Çalışmanın Başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek

  Çalışmanın Mevcut Durumu: Ankara üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunulmuştu. 2019 yılı içinde 4 merkez retrospektif veriler toplanmış analiz aşamasında UROK için yetiştirme  planlanmış

  P2.01-40 - Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III Non Small Cell Lung Carcinoma SerapAkyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.

  1. Çalışmanın Başlığı: MET gen overekspresyonu ve amplifikasyonu olan akciğer küçük hücreli dışı karsinom hastalarında klinikopatolojik korelasyon ve sağkalım analizi (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Nalan Akyürek

  Çalışmanın Mevcut Durumu: çalışma bütçesi kendi imkanları ile tamamlanmış

  Durumu:Yayın aşamasında. çalışma TOG bünyesinde tamamlanmadı.

  1. Çalışmanın Başlığı:KüçükHücreliDışıAkciğerKanserindeRadikalTorasikRadyoterapininYaşamKalitesineEtkisininRadyoterapiParametreleriileKorelasyonu-çokMerkezliProspektif Bir çalışma

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: EsraKorkmazKıraklı

  Durumu:çalışma 3 merkezli olarak tamamlandı. Veriler analizedilmiş. Yayın aşamasında

  1. Çalışmanın Başlığı: Yüksek riskli Evre 1 Küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: gözlemsel prospektif klinik ilaç araştırması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Yeşim ERALP

  Durumu: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş. IASLC 2019 poster bildiri sunuldu. "P2.17-23 THE ROLE ADJUVANT CHEMOTHERAPY IN RESECTED STAGE 1 NSCLC WITH HIGH RISK FACTORS: A TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY”

  Yayına hazırlanıyor.

  Devam Eden çalışmalar

  1. Çalışmanın Başlığı: Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyal

  Işınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması(Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu:Arzu ERGEN

  Çalışmanın Mevcut Durumu: çalışma daha aktive edilmemiş. Aktive edilmeyi bekliyor

  Grup değerlendirmesi: Arzu ERGEN projeninaktive edilmesi ve çalışma başlatılması durumunda diğermerkezlere haber verilerek verilerin toplanması  planlanacaktır.

  1. Çalışmanın Başlığı:ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt veSağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK

  • Çalışmanın Mevcut Durumu: Patoloji preparatları değerlendirme süreci tamamlandı.

  Grup değerlendirmesi: Yeterli doku olan 47 hasta analiz edilebildi, sonuçlar tamamalınınca merkezlerle en güncel sağkalım veriler için tekrar görüşülecek ve çalışmanın tamamlanması amaçlandı.

  1. Çalışmanın Başlığı: Akciğer kanseri tanısı ile definitifkemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek

  Çalışmanın Mevcut Durumu: Kit için bütçesi onaylanmış ve kit tedarik edilerek çalışma başlatılmış.

  Projeileilgili en önemliprobleminkatılanmerkezsayısınınazsayıdaolmasıŞu an ikimerkezde (Selçuküniversitesive Ankara üniversitesi) projeyürütmekte. Belirlenen hasta sayısıolan 200.Şuanakadar 100 yakınnumuneçalışılmış.çalışmanınplanlanantoplamnumunesayısı 3x200 (200 hasta 3 farklı zaman diliminde) 600.Katılabilecekuygunmerkezlerinhızlakatılımınısağlamakve hasta sayısınaulaşmakiçindestekverilmesiönemli.içinçalışmanındiğertekrarduyurulması.

  Grup değerlendirmesi: Projenin tamamlanması için destek verilecek.çalıştayda katılacak iki merkez daha etik kurul katılımı sağlanarak çalışmanın tamamlanması için destek verilecek. Katılabilecekuygunmerkezlerinhızlakatılımınısağlamakve hasta sayısınaulaşmakiçinçalışmanındiğertekrarduyurulması.

  1. Çalışmanın Başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik önemi, Türkiye Verileri (Prospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek

  Çalışmanın Mevcut Durumu: Ankara üniversitesi olarak başlangıçta Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler dünya akciğer kongresi poster yapılmış. Daha sonrasında 4 merkez retrospektif veriler toplanmış analiz aşamasında UROK için yetiştirme  planlanmış.Diğer katılacak merkezler belirlenecek ve çalışma prospektif olarak başlanacak.

  Grup değerlendirmesi: Retrospektif veriler olarak tamamlanan çalışmanındiğer katılacak merkezler belirlenecek ve çalışma prospektif olarak başlanması planlanmakta ancak çalışmanın çok merkezli olarak prospektif yapılabilmesi zor olarak değerlendirildiği için fizibilite devam ediyor şimdilik prospektif çalışmayı başlatmayı daha düşünmüyorlar.

  1. Çalışmanın Başlığı: Yüksek riskli Evre 1 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: gözlemsel prospektif klinik ilaç araştırması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Yeşim ERALP

  Çalışmanın Mevcut Durumu: Retrospektif plot çalışma tamamlandı. Prospektif çalışma için hala mali destek bulunamadı.

  Grup değerlendirmesi: Yeşim Eralptedavi yaklaşımlarının değişmesi, erken evre hastalıklarda da immünoterapinin çalışılmaya başlamasınedenleriyle prospektif çalışmasını yapmak istemiyor. Erken evre hastalıkta adjuvan tedavi yaklaşımlarının revize edilerek translasyonel bir ek yapılarak tekrar bir proje hazırlamayı önerdi.

  1. Çalışmanın Başlığı: EGFR mutasyonupozitifAkciğerkanseirndeafatinibileerlotinibinetkinliğiningerçekhayatverileriyle (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Burak  Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  Çalışma Mevcut Durumu: Retrospektif olarak verilerin toplanması devam ediyor. Veriler toplanıyor,çalışma özetinin UKK ‘ya yetişmesi hedefleniyor.

  Grup Değerlendirme: çalışmanın TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere tekrar duyurulması ve veri alınmasının hızlandırılması planlandı.

  1. çalışmaların başlıkları:Aynı amaçlı 2 ayrı proje birleştirildi.
  2. İleriEvreKHDAK'i Olan OlgulardaOsimertinibTedavisininEtkinlikve Yan EtkilerinDeğerlendirilmesiTürkiyeverisi (Retrospektif) - Neslihan özyurt / Ahmet Demirkazık
  3. T790MMutasyonuPozitifMetastatikAkciğerKanserindeOsimertinib'inTürkiyeVerilerininToplanması - Gerçek Hayat VerilerininSaptanması - Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  çalıma koordinatörü/sorumlusu: Neslihan özyurt / Ahmet Demirkazık; Burak  Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  Çalışma Mevcut Durumu: 2 ayrı grup önerisi olarak sunulan çalışmanın tek bir çalışma olarak devam etmekte. Veri toplama aşaması devam ediyor, UKK yetişmesi hedefleniyor.

  Grup değerlendirme: TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere tekrar duyurulması ve veri alma sürecinin hızlandırılması planlandı.

  1. Çalışmanın Başlığı:TirozinKinazİnhibitörüKullanan KHDAK HastalarındaBeyinMetastazlarınaYaklaşımveTedaviSonuçları (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet öner Dinçbaş

  Çalışma Mevcut Durumuu: Etik kurul onay alındı.Sadece 1 merkez katılmış.

  Grup değerlendirme: TOG Akciğer Grubu olarak merkezlere duyurularak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.Devam eden diğer tirozinkinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan grublardanda ortak destek sağlaması planlandı.

  1. Çalışmanın Başlığı:HedefliAjanTedavisiUygulananOligometastatik KHDAK OlgularındaAkciğerSterotaktikRT’ninSağkalımveAkciğerToksisitesineEtkisi

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet öner Dinçbaş

  Çalışma Mevcut Durumu: Etik kurul tamamlanmış. çalışma başlatılmış ve kendi merkezlerinden 9 hasta alınmış. Ancak halen diğer merkezlerden katılım destek sağlanmamış.

  Grup değerlendirilmesi: çalışma için merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak destek sağlanması uygun görüldü. Ayrıca devam eden diğer tirozinkinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı.

  Yeni çalışma önerileri

  1.Çalışmanın Başlığı:Akciğer Kanserli Hastalarda Bağırsak Ve TükrükMikrobiyotasının Araştırılması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: özlem Ulusan/Tuncay GöKSEL

  Grup içi değerlendirme: Akciğer kanseri hastalarda normal kişilere göre mikrobiata değişikliğinin saptanması ve bunun erken tanı, tedavi için yol göstereceğini düşünülürek yapılan prospektif bir çalışma. çalışma grup içi genel kabul gördü ve güzel bir çalışma olarak değerlendirildi. çalışma Temel Onkoloji grubundada sunuldu. Eğer çalışma daha sonrasında çok merkezli olabilirse akciğer grubu olarak da destek verilmesi planlandı. Buna göreçalışmanın net bütçesinintekrar hesaplanması önerildi.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma öncelikle Temel Onkoloji ilişkili olduğu için ve o gruptada sunulan bir çalışma olarak destek verildi. Ancak çalışmanın nihai olarak TOG yönetim çalışma iletimi ve bütçe talepleri için Temel Onkoloji çalışma grubu olarak takip edilemesine karar verildi.

  1. Çalışmanın Başlığı:Akciğer Kanseri Hastalarının Tanı Ve Takibinde Biyobelirteç Olarak Eksozomlar 

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Sevgi ERDEM/ Ayşe CANER

  Grup içi değerlendirme: Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısında prediktif, tanısal ve monitör olabilecek biyobelirteç adaylarının belirlenmesini amaçlayan prospektifdizaynlı güzel bir çalışma olarak değerlendirildi.çalışma Temel Onkoloji grubundada sunuldu. Eğer çalışma daha sonrasında çok merkezli olabilirse akciğer grubu olarak da destek verilmesi planlandı. Buna göre tekrar çalışmanın net bütçesinin hesaplanması önerildi.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma kabul edildi.çalışma öncelikle Temel Onkoloji ilişkili olduğu ve orada sunulan bir çalışma olarak destek verildi. Ancak çalışmanın nihai olarak TOG yönetim çalışma iletimi ve bütçe talepleri için Temel Onkoloji çalışma grubu olarak takip edilemesi kararı verildi.

  1. Çalışmanın Başlığı:ProfilaktikKranial Işınlama öncesi MRG'deki Beyaz Cevher Hasarı Kranial RT Sonrası Gelişebilecek Nörokognitif Fonksiyon Kaybı için BiyobelirteçOlabillir mi?

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı

  Grup içi değerlendirme: çalışma yapılabilir ve önemli klinik katkısı olacak bir çalışma olarak değerlendirildi. çalışma kaç merkez olarak planlandığı ve merkezler arsında görüntüleme ve yorumlama farkı için tek merkezli değerlendirme yapılması tartışıldı. Hedeflenen hasta sayısının belirlenmesi. Ayrıca hastalara uygulanan kognitif fonksiyon testlerinin yarım saat geçmeyecek testler olması yanında, hastanın kontrol değerlendirmede testleri ezbere hatırlamayacağı kadar uzun optimal ara sürelerin seçilmesi uygun görüldü.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma kabul edildi. Yan Etki,Destek Tedaviler ve İntegratif çalışma Grubu ortak çalışma olarak devam etmesi uygun görüldü.

  1. Çalışmanın Başlığı:Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tanılı hastalarda PD- L1 Pozitifliğinin ve Mismatch tamir (MMR) Eksikliğinin İlk Seçim Antikanser Tedavi Etkinliğiyle SağkalımdaPrognostik ve Prediktif Rolünün Araştırılması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Tuğba BAŞOĞLU TüYLü/ Perran Fulden YUMUK

  Grup içi değerlendirme: çalışmanın planına PDL-2’nin de eklenmesi ve hasta sayısı için tekrar değerlendirmesi önerildi. Ekip çalışmanın çok merkezli yapmak için gönüllü olduğunu bildirdi.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma kabul edildi.

  5.Çalışmanın Başlığı:Radyoterapi Uygulaması Akciğer Dokusunda Otofaji ve Anjiogenezi Artırıyor mu? Radyoterapinin Akciğer Dokusu üzerinde Etkisi ve Regülasyonunun Otofaji ve Anjiogenez üzerinden İncelenmesi

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Cengiz Kurtman

  Grup içi değerlendirme: Radyoterapinin hem normal hem de kanser hücrelerinde otofajiyi ve anjiogenezi indükleyerek dokuların tamiri ve kanserin büyümesini ve sağkalımını arttırdığını, hem de otofajinin ve anjiogenezin radyoterapiye dirençli kanserlerde hücresel ölümü nasıl etkilediği incelenmesi amaçlanan bir çalışma. çalışma aynı zamanda Temel Onkoloji çalışma Grubundada sunuldu. çalışmanın Kinik sonlanım olarak radyoterapi ve onun indüklediği otofaji etkisinin hücre ölümü ilişkisi açılayıcı olabileceği ve klinik sonlanım noktasının tam anlaşılamadığı tartışıldı. Hayvan ve hücre kültürü çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi ve bu sonuçların grupla paylaşılması istenildi. 

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma kabul edildi.çalışma öncelikle Temel Onkoloji ilişkili olduğu için ve orada sunulan bir çalışma olarak destek verildi. Ancak çalışmanın nihai olarak TOG yönetim çalışma iletimi ve bütçe talepleri için Temel Onkoloji çalışma grubu olarak takip edilmesine karar verildi.

  6-Çalışmanın Başlığı:Yaşlı (>70) Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer karsinomlu (skuamoz,adeno,diğer) hastalarda 1., 2., 3. ve diğer basamaklarda immünoterapi tedavisine yanıt, yanıtı etkileyen faktörler (yaş,komorbiditeler,önceki kt sayısı,tümör tipi,metastaz yeri,PD-L1, vb.),yan etki ve sağkalım sonuçlarının araştırılması ve karşılaştırılması-Türkiye verisi   

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Atike Gökçen Demiray / Arzu Yaren

  Grup içi değerlendirme: Geriatrik hasta grubunda yapılacak immunoterapinin etkinlik ve toksisite verileri değerli olacağı düşünüldü. çalışma grup içinde olumlu karşılandı.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma kabul edildi. çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.

  6.Çalışmanın Başlığı:Metastatik KHDAK hastalarında likid biyopside progresyonu göstermede ctDNA’nın potansiyel rolü ve değişen mutasyon profilinin ortaya konması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Atike Gökçen Demiray / Arzu Yaren

   

  Grup içi değerlendirme: çalışmada görüntüleme tetkikleri progresyon değerlendirme yapılan hastalaradaeş zamanlı olarak yapılan periferik kandan ctDNA ile daha erken hastalık progresyonu saptamayı amaçlıyor. Klinik sonlanım noktasının net olmaması,çalışma grubunun daha net belirlenmesi, 2 aylık rutin görüntüleme ve çok sık aralıklı yapılacak ctDNA ölçümü açısında çalışmanın tekrar revizyondan geçirilmesi ve optimal takip süreleri ve bu şartlarda hedeflenen hasta popülasyonu için maliyet analiz yapılması önerildi.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışmanın önerilenrevizyon ve fizibilite sonrası tekrar değerlendirilmesiönerildi.

  1. Çalışmanın Başlığı:Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Stereotaktik Beden Radyoterapi Sonrası Takipte Dolaşan Tümör Hücrelerinin Yeri

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Pervin HüRMüZ

  Grup içi değerlendirme: çalışmanın amacının daha net olması gerekliliği; izlem süresinin 2 yıl planlanan çalışma süresine ek 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl olarak planlanması; ctDNA tetkiklerinin sayısının 9 kan örneğinden azaltılarak bazal, SBRT’nin 1. Ayı ve progresyonda olmak üzere 3’e indirilmesi; radyolojik değerlendirmede dış merkezden gelen görüntülemelerin olacağı, buna ait sorunlar olabileceği ve aksiyon planının projede ayrıntılı açıklanması; çalışmaya "hastaların patolojik/histolojik tanısı olması”nın eklenmesi önerildi.

  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: çalışma kabul edildi.

 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Kasım 2018
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Akciğer Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi:16 Kasım 2018
  Başkan: P. Fulden YUMUK

  Başkan Yardımcısı ve Raportör: Ali Murat TATLI
  Katılımcı Sayısı: 30

  Yayınlanan Çalışmalar: YOK

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar

  • Çalışmanın Başlığı: Sınırlı Evre KHAK 'de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup Çalışması.

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yayın aşamasında

  • Çalışmanın Başlığı: Eşzamanlı KRT Uygulanan Lokal İleri KHDAK Hastalarında Radyasyon Pnömonisi Riskini Artıran Faktörler TOG ve TROD Grup Çalışması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 25-28 Eylül 2016 ASTRO'da Poster Bildiri, Yayın aşamasında

  • Çalışmanın başlığı: ALK ve ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) ve 2018 ESMO’da (ROS1) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri, makaleler yayın aşamasında
  P1.01-45 - Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey Saadettin Kılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.

  • Çalışma başlığı: Yaşlı Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında haftalık Paklitakselle Karboplatinin 3 Haftalık veya Haftalık uygulanmasının Karşılaştırmalı Sonuçları (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Derya Kıvrak Salim / P. Fulden YUMUK
  Durumu: Geriatrik Onkoloji Sözel Bildiri, Makale tamamlandı, ’’Cancer Chemotherapy and Pharmacology’’e 25.10.2018’de yüklendi, editörde

  • Çalışmanın Başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Sarkopeninin Prognostik Önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Ankara Üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunumu
  P2.01-40 - Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III Non Small Cell Lung Carcinoma Serap Akyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.

  Devam Eden Çalışmalar

  • Çalışmanın Başlığı: KüçükHücreliAkciğerKanserindeRelapsSonrasıKullanılanTedaviRejimlerininEtkinliği (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Vildan Kaya
  Çalışmanın Mevcut Durumu: Çalışma yetersiz veri girişi nedeniyle şimdilik durdurulmuş.
  Grup değerlendirmesi: Projeyi koordinatör tekrar aktive etmek isterse yeniden değerlendirilecek.

  • Çalışmanın başlığı: Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyal Işınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması(Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Arzu ERGEN
  Çalışmanın Mevcut Durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş.
  Grup değerlendirmesi: Arzu ERGEN projenin yapılabilirliği açısından tekrar değerlendirecek, çalışma başlatılması durumunda diğer merkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.

  • Çalışmanın Başlığı: ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt ve Sağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK

  • Çalışmanın Mevcut Durumu: Bütçe onaylandı. Kit siparişi verildi.Patoloji bloklarınınvarlığı ve yeterliliği açısından merkezler kontrol edecek, patolog Hocalar yardımcı araştırmacı olarak eklenecek.

  Grup değerlendirmesi: Tekrar merkezlere veri tabanları gönderilecek. Büge Öz analiz için yeterli dokunun bakılması için form hazırlıyor. Kitler aralıkta alınabilecek, laboratuarda standart oturduktan sonra örnekler çalışılacak.

  • Çalışmanın başlığı: Akciğer kanseri tanısı ile definitif kemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek
  Çalışmanın Mevcut Durumu: Kit için bütçesi onaylanmış ve kit tedarik edilerek çalışma başlatılmış.
  Grup değerlendirmesi: Projenin tamamlanması için destek verilecek.

  • Çalışmanın başlığı: MET gen over ekspresyonu ve amplifikasyonu olan akciğer küçük hücreli dışı karsinom hastalarında klinikopatolojik korelasyon ve sağkalım analizi (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Nalan Akyürek
  Çalışmanın Mevcut Durumu: TOG’a proforma ile başvurulmuş, bütçe onayı hakemlerde, cevap bekleniyor.
  Grup değerlendirmesi: Bütçe onayından sonra tekrar merkezlere bilgi verilecek ve katılmak isteyen merkezler belirlenecek.

  • Çalışmanın başlığı: Akciğer Kanseri Prognozunda Ve Metastaz Oluşumunda Eksozomlar İçerisinde Taşınan Biyomoleküllerin Rolü (Translasyonel)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Büşra Aksoy
  Çalışmanın Mevcut Durumu: Koordinatöre ulaşılamadı.
  Grup değerlendirmesi: Proje koordinatör isterse tekrar değerlendirilecek.

  • Çalışmanın başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Sarkopeninin Prognostik Önemi, Türkiye Verileri (Prospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek
  Çalışmanın Mevcut Durumu: Ankara üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler dünya akciğer kongresi poster yapılmış. Diğer katılacak merkezler belirlenecek ve çalışma prospektif olarak başlanacak.
  Grup değerlendirmesi: Koordinatörler tekrar hasta alım ve dışlama kriterlerini bildirecek, bu bilgiler gruplara duyurularak hasta katmak isteyen merkezler belirlenecek.

  • Çalışmanın Başlığı: Yüksek riskli Evre 1 küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: gözlemsel prospektif klinik ilaç araştırması

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Yeşim ERALP
  Çalışmanın Mevcut Durumu: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş.
  Grup değerlendirmesi:

  • Hasta sayılarının artırılması için başka merkezlerinde katılımı sağlanması verilerin retrospektif olarak da yazılması planlandı.
  • Çalışmanın prospektif karşılaştırmalı faz 2 yapılması için Sağlık Bakanlığı onam sürecinin tamamlanması ve sonrasında çalışmanın merkezler belirlenmesi için üyelere bilgi verilmesi.

  Yeni Çalışma Önerileri

  • Çalışmanın Başlığı: Akciğer Kanserinde Radyokemoterapi Yanıtının PDL 1 Ekspresyonu ile İlişkisi (Prospektif)

  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Şule Karabulut Gül
  Grup içi değerlendirme: Prospektif olarak planlanan çalışmada evre 3 akciğer kanseri hastalar için çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi. Ayrıca çalışmaya alınacak hasta sayılarının istatistiksel destek alınarak belirlenmesi ve çalışmanın sonlanım noktalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. PDL 1 düzeylerinin bakılması için bütçe gereksinimi ve aynı zamanda prospektif çalışma olması itibarı ile yeterli hasta sayısının kaç merkezle ne kadar sürede sağlanabileceği hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılması önerildi. Tedavi öncesi ve sonrası serum PDL1 değerlerinin bakılmasının da eklenmesi projenin orjinalliğini arttırabilir, bu konunun da araştırılması önerildi.
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Çalışmanın yapılabilirliği konusunda gerekli değerlendirme ve fizibiliteler yapıldıktan sonra gruba tekrar sunulması

  • Çalışmanın Başlığı: EGFR mutasyonupozitifAkciğerkanseirndeafatinibileerlotinibinetkinliğiningerçekhayatverileriyle (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Burak Bilgin / Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme: Retrospektif olarak değerlendirme olarak yapılacak çalışmada erlotinib için uzun dönem takip süreleri tamamlanmış hasta sayısı fazla olarak bulunmasına karşın, afatinib 1. basamak tedavide kullanan hastaların tedavi yanıt sürelerinin karşılaştırılabilmesi için yaklaşık 1 yıldan daha uzun medyan takip sürelerine ihtiyaç olabileceği belirtildi. Exon 19 mutasyonu olan hastaların karşılaştırılacağı çalışmada toksisite verilerinin de kıymetli olacağı ve her iki ilacın yan etkilerinin de ayrıntılı toplanıp (verilere ulaşılabilirse) değerlendirilmesi uygun görüldü.
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışmaya katılacak merkezlere veri tabanının ulaştırılarak çalışmanın başlatılması ve Afatinib kullanan hastalarında kullanım sürelerinin istatiksel analiz olarak değerlendirme yapılarak her iki ilacın karşılaştırma yapılabileceği döneme kadar beklenerek çalışmanın devam ettirilmesi uygun görüldü. Çalışmanın başlatılması için 1 ay içinde veri tabanının hazırlanarak TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere duyurulması planlandı.

  • Çalışmaların başlıkları:2 AYNI PROJE
  • İleriEvreKHDAK'i Olan OlgulardaOsimertinibTedavisininEtkinlikve Yan EtkilerinDeğerlendirilmesiTürkiyeverisi (Retrospektif) - Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  • T790M MutasyonuPozitifMetastatikAkciğerKanserindeOsimertinib'inTürkiyeVerilerininToplaGerçek Hayat VerilerininSaptanması - Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık; Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme: 2 ayrı grup önerisi olarak sunulan çalışmanın tek bir çalışma olarak birleştirilmesi uygun görüldü. Türkiye verilerinin toplanmasını kıymetli olacağı belirtildi. Ana merkez olarak seçim için daha sonra proje sunan merkezlerin çalışmaya hasta dahil etme oranlarına göre karar verilmesi uygun görüldü.
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Çalışma onaylandı. Çalışmanın başlatılması için 1 ay içinde veri tabanının hazırlanarak, TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere duyurulması planlandı.

  • Çalışmanın Başlığı:Fonksiyonel Dozimetre Anatomik Dozimetreye Göre Radyasyon Pnömonitisini Öngörmede Daha iyibir Parametre Olabilir mi?  Ventilasyon/PerfüzyonBazlı RT Planlaması (Prospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
  Grup içi değerlendirme: Çalışma önerisi kabul edildi. Ancak merkezler arasında parametrelerin eşitlik sağlamasındaki zorluk ve değerlendirmede farklılıklar olabileceği düşünüldü. Farklı merkezlerin aynı standartları sağlayabilmesinin zor olduğu ve aynı cihaz alt yapısına sahip merkezlerin çalışmaya katılabilmesinin uygun olabileceği önerildi. Ek tetkikler istenmesi PET, SPECT ayrıntılı değerlendirme ve etik kurul onay sorun olabilecek durumların belirlenmesi gerekliği belirtildi. Uygulanacak kemoterapinin de baştan belirlenmesi ve tercihen pnömonit yapmayacak bir kombinasyonun uygulanması -cisplatin/carboplatinetoposid- ve tedavi sonrası izlem zamanlarında da DLCO bakılması önerildi.
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Çok merkezli olarak yapmakta zorlanılacak bir çalışma olduğu için öncelikle tek merkez olarak çalışmanın yapılabilirliğinin fizibilitelerinin yapılarak, uygulanabilir olduğu düşünülürse projenin tekrar değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

  • Çalışmanın başlığı:Küçük Hücreli DışI Akciğer Kanserinde Radikal Torasik Radyoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile Korelasyonu-Çok Merkezli Prospektif Bir Çalışma

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Esra  KorkmazKıraklı
  Grup içi değerlendirme: Çok merkezli yapılabilir uygun bir çalışma olarak değerlendirildi. Çalışmanın etik kurul onayının da hazır olduğu belirtildi.
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Proje kabul edildi. Gruba hasta alım ve dışlama kriterleri iletilir iletilmez üyelere duyurulacak, katılacak merkezler etik kurul başvusuna eklenecek. Çalışma kısa sürede başlayabilir.

  • Çalışmanın Başlığı: TIirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan KHDAK Hastalarında Beyin Metastazlarına Yaklaşım ve TedaviSonuçları (Retrospektif)

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş
  Grup içi değerlendirme: Çalışma genel olarak kabul gördü. Ancak hasta gruplarının daha iyi tanımlanarak ayrı gruplar olarak dahil edilmesi uygun görüldü. ALK ve EGFR TKI kullanan hastaların ayrılması, beyin metastazlarına karşı etkinliği farklı olan TKI’ların ayrı olarak değerlendirilmesi önerildi.
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Çalışma onaylandı. Veri tabanının hazırlanması sonrasında grupların daha iyi tanımlanabilmesi sağlandıktan sonra merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak çalışmanın başlatılması uygun görüldü.

  • Çalışmanın başlığı: Hedef Ajan Tedavisi Uygulanan Oligometastatik KHDAK Olgularında Akciğer Sterotakti kRT’nin Sağkalım ve Akciğer Toksisitesine Etkisi

  Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet Öner Dinçbaş
  Grup içi değerlendirme: Çalışma grup olarak olumlu değerlendirildi. Ancak çalışmaya dahil edilecek hasta grubunun daha iyi tanımlanması önerildi. Oligometastaz tanımının güncel yaklaşıma uygun yapılması; alım kriterlerinin tekrar düşünülmesi (tüm oligometastazlarmı alınacak, TKI altında oligoprogresyonolan hastalar mı dahil edilecek) tartışıldı. Genel olarak sadece primer tümördeki progresyonu olan hastaların sayısı az olacağı için, tüm oligoprogresyon gözlenen vakaların tamamının çalışmaya dahil edilemesi uygun görüldü. Çalışmaya koordinatör merkez isterse Fulden Yumuk destek verecek
  Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Çalışma kabul edildi. Veri tabanının hazırlanması sonrasında merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak çalışmanın başlatılması uygun görüldü.