• Başkan: Mehmet Artaç
  Başkan Yardımcısı: Nuriye Yıldırım
  Gastrointestinal Tümörler Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Gülmez
  Banu Atalar
  Birol Ocak
  Bülent Karabulut
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Cihan Erol
  Emre Çakır
  Gamze Uğurluer
  Gizem Kavak
  Gökhan Uçar
  Gülgün Engin
  Güliz Özkök
  Hüseyin Furkan Öztürk
  M. Serkan Alemdar
  Mustafa Korkmaz
  Nazan Demir
  Nurullah Zengin
  Özlem Özdemir
  Özlem Ulusan
  Pelin Altınok
  Serdar Özkök
  Sevgi Erdem
 • TOG
  16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: TOG Gastrointestinal Tümörler Alt Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 19.12.2020
  Başkan : Dr. Mehmet Artaç
  Başkan Yardımcısı:  Dr. Nuriye Özdemir

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. The Real-Life Data of BRAF Mutation on the Treatment of Colorectal Cancer: a TOG Study. Ismail BeypinarHacer DemirAbdullah SakinBurcu Yapar TaskoyluTeoman SakalarYakup ErgunMustafa KorkmazOzturk AtesTulay ErenSerdar TurhalMehmet Artaç. J Gastrointest Cancer, 2020 Sep 11.  doi: 10.1007/s12029-020-00514-9.

  2. Combination of trastuzumab and taxane-containing intensified chemotherapy in first-line treatment of HER2-positive advanced gastric cancer. Mustafa Gürbüz Erman Akkuş Abdullah Sakin Semiha Urvay Atike Gökçen Demiray Süleyman Şahin Teoman Şakalar Cihan Erol Mehmet Ali Nahit Şendur Ahmet Bilgehan Şahin Erdem Çubukçu Deniz Can Güven Saadettin Kılıçkap Yakup Ergün Doğan Uncu Nazım Serdar Turhal Necdet Üskent Havva Yeşil Çınkır Atakan Demir Ramazan Acar Nuri Karadurmuş Sema Türker Mustafa Altınbaş Mert Karaoğlan Filiz Çay Şenler. Tumori. 2020 Nov 9;300891620969823. doi: 10.1177/0300891620969823.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2018 ve 2019 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study.
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Hakan Akbulut
   Durumu: Yazım aşamasında Hakan Akbulut hocamızın Covid-19 ile ilgili çalışmaları nedeniyle bekliyor.
  2. Çalışma başlığı:  Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitabine-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Hüseyin Abalı
   Durumu: Dergiye gönderildi cevap bekleniyor
  3. Çalışmanın başlığı:  Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Serdar Turhal
   Durumu: Dergiye gönderildi cevap bekleniyor.

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı:  K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Mehmet Artaç
   Çalışmanın mevcut durumu:  BAP desteği için hazırlanıyor.
   Grup değerlendirmesi: Çalışma devam edecek
  2. Çalışmanın başlığı: Sisplatin- dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz(MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ali Alkan
   Durumu: Patoloji aşamasında devam ediyor
  3. Çalışmanın başlığı: Doğu Avrupa, Orta Doğu Ve Kafkasya'da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ahmet Dirican - Dr. Serdar Turhal
   Durumu: Çalışma yazıldı, dergiye gönderilmek üzere hazırlanıyor.
  4. Çalışmanın başlığı: Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik Midir?
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Nuriye Özdemir
   Durumu: Çalışma yazım aşamasında devam ediyor.
  5. Çalışmanın başlığı: Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Rektum kanserli Hastaların Klinik Özellikleri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mükremin Uysal
   Durumu: Çalışma yazım aşamasında devam ediyor.
  6. Çalışmanın başlığı: Aflibercept kulllanan metastatik kolon kanserli hastalarda prognostik faktörler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mehmet Artaç - Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Durumu: Çalışma yazım aşamasında devam ediyor.
  7. Çalışmanın başlığı: Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi-Türkiye Verisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Filiz Çay Şenler
   Durumu: Çalışma Yayınlandı.
  8. Çalışmanın başlığı: Karaciğer metastazlarında hipofraksiyone radyoterapi tedavisi, yan etki profili ve sağkalıma etkisi
   Çalışmayı sunan:  Dr. Gizem Kavak Eren
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Aytül Özgen
   Durumu: Çalışma TOG çalışması olarak devam etmiyor.
  9. Çalışmanın başlığı : İmmünoterapi perspektifinde rektum kanserli hastalarda kemoradyoterapinin PD-L1 değişimi üzerindeki etkisi ve prognostik önemi
   Çalışmayı sunan: Dr. Furkan Öztürk
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Furkan Öztürk
   Durumu: Bütçe problemini çözemedikleri için çalışma ilerlemiyor.
  10. Çalışmanın başlığı : Metastatik  K-RAS /N-RAS wild kolon kanserinde Her -2 expresyonunun prognostik önemi
   Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Bülent Karabulut
   Durumu: Çalışma için interdisipliner onkoloji derneğinden destek almışlar ve lokal olarak yürütülüyor.
  11. Çalışmanın başlığı : Metastatik sağ kolon tümörlü hastalarda mikrosatellit instabilitesi yüksek ile düşük-normal hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
   Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Halil Taşkaynatan
   Durumu: Etik kurul onayı alamadıklarından yeniden etik kurul başvurusu yapmaya hazırlanıyorlar.
  12. Çalışmanın başlığı : Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası opere edilmeyen rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
   Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
   Durumu: Veri tabanı oluşturuluyor çalışma devam ediyor.
  13. Çalışmanın başlığı : Total neoadjuvan tedavi uygulanan rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
   Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
   Durumu: Veri tabanı oluşturuluyor çalışma devam ediyor.

   Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: MSI-H tümörlerin immünoterapi ile gerçek yaşam yaşam deneyimi
   Çalışmayı sunan:  Dr. Murat Bardakçı

   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Murat Bardakçı
   Grup içi değerlendirme:  Önerilerin dikkate alınması
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Olumlu - TOG Çalışması Olarak devam edebilir.
  2. Çalışmanın başlığı : Metastatik kolorektal kanserde 3. basamak tedavide regorafenib ile 5-FU bazlı rechallenge tedavi etkinliğinin ve tedavilerin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
   Çalışmayı sunan: Dr. Elif Şenocak Taşçı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Elif Şenocak Taşçı
   Grup içi değerlendirme : Önerilerin dikkate alınması
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Olumlu- TOG Çalışması olarak devam edebilir.
  3. Çalışmanın başlığı : Kolorektal kanserli hastalarda mikrosatellit instabilitenin likid biyopsi materyali kullanılarak değerlendirilmesi 
   Çalışmayı sunan: Dr. Atıl Bişgin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Atıl Bişgin
   Grup içi değerlendirme : Bütçe dışında olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe ve kordinasyon problemi olan bir çalışma bununla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra TOG projesi olarak desteklenebilmesi için yönetim kuruluna sunulabilir.
  4. Çalışmanın başlığı : Metastatik mide kanseri hastalarında, FOLFOX+trastuzumaba karşı CF+trastuzumab etkinlik ve güvenliliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Selin Aktürk  Esen
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Selin Aktürk Esen
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  5. Çalışmanın başlığı : Lokal ileri özafagus SCC hastalarında neoadjuvan KRT alan hastalarda KRT ajanlarının karşılaştırılması (haftalık karbo+paklitaksel vs CF)
   Çalışmayı sunan: Dr. Fatih Gürler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Fatih Gürler
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  6. Çalışmanın başlığı : Metastatik GEP-NEN'lerde grade 3 nöroendokrin karsinomların yeni sınıflamaya göre tekrar değerlendirilmesi ve sağkalım analizi
   Çalışmayı sunan: Dr. Fatih Gürler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Fatih Gürler
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  7. Çalışmanın başlığı : Metastatik kolon kanserinde 1.basamak tedavide FOLFOXIRI gerçek yaşam verisi
   Çalışmayı sunan: Dr. Osman Sütçüoğlu
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Osman Sütçüoğlu
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  8. Çalışmanın başlığı : Gastrik ve gastroözafageal bileşke tümörlerinde perioperatif  FLOT (5FU, LV, oksaliplatin ve dosetaksel) kemoterapisinin etkinliğinin ve güvenirliliğinin değerlendiirlmesi: Gerçek yaşam verisi
   Çalışmayı sunan: Dr. Cihan Erol
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir
 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: TOG Gastrointestinal tümörler alt çalışma grubu
  Toplantı tarihi: 28.11.2019
  Başkan : Dr. Mehmet Artaç
  Başkan Yardımcısı:  Dr. Nuriye Özdemir
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 30

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. A retrospective analysis on first-line bevacizumab, cetuximab, and panitimumab-containing regimens in patients with RAS-wild metastatic colorectal cancer: A Collaborative Study by Turkish Oncology Group (TOG). Degirmencioglu S, Tanriverdi O, Menekse S, Dogan M, Hacıoglu B, Oktay E, Erdem  D, Arpaci E, Uluc BO, Turhal S, Yilmaz M, Pilanci KN, Sakin A, Araz M, Cokmert S, Ozdemir O, Sen E, Nayir E. J BUON. 2019 Jan-Feb;24(1):136-142.
  2. Addition of taxanes to combination chemotherapy in distal intestinal gastric cancer is more beneficial than proximal ones: A multicenter retrospective  study of Turkish Oncology Group. Murat Sedef A, Taner Sumbul FKA, Ayberk Besen A, Hacioglu B, Gunaldi M, Nayir E, Tanriverdi O, Arpaci E, Abali H, Ozyilkan O. J BUON. 2019 Mar-Apr;24(2):650-655.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):
  1. Çalışmanın başlığı: The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Hakan Akbulut
  Durumu: AACR için yeni poster ve yazım aşamasında
  2. Çalışma başlığı:  Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitabine-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Hüseyin Abalı
  Durumu: Dergiye gönderildi cevap bekleniyor
  3. Çalışmanın başlığı:  Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Serdar Turhal
  Durumu: Çalışma yazıldı ve patolojiden gelecek sonuca göre yazım işlemi tamamlanıp dergiye gönderilecek 

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı:  K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr.Mehmet Artaç
   Çalışmanın mevcut durumu:  Çalışma için TÜBİTAK veya BAP desteği için başvurulacak
   Grup değerlendirmesi: Çalışma güncellenerek devam edecek
  2. Çalışmanın başlığı: Sisplatin- dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz(MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ali Alkan
   Durumu: Patoloji aşamasında devam ediyor
  3. Çalışmanın başlığı: Doğu Avrupa, Orta Doğu Ve Kafkasya'da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ahmet Dirican - Dr. Serdar Turhal
   Durumu: Yunanistan ve Arnavutluk verileri ile tamamlanacak- devam ediyor.
  4. Çalışmanın başlığı: Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik Midir?
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Nuriye Özdemir
   Durumu: Yedi merkezden gelen veriler ile çalışma devam ediyor.
  5. Çalışmanın başlığı: Rektum Kanserinde, Barsak Mikrobiomu Ve Preoperatif Tedavi Cevabı İlişkisini
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Evrim Tezcanlı ve Dr. Züleyha Akgün
   Durumu: 2017 TOG tarafından maddi destek verimesi onaylanmıştı. Son durumu hakkında çalışma kordinatörlerinde bilgi alınması önerildi.
  6. Çalışmanın başlığı: Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Hastaların Klinik Özellikleri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mükremin Uysal
   Durumu: 220 hasta verisine ulaşıldı. İstatistiki analiz aşamasında devam ediyor.
  7. Çalışmanın başlığı: Aflibercept kulllanan metastatik kolon kanserli hastalarda serum VEGF, PIGF, IL-8 ve semaforin 3A düzeylerinin prognostik rolü
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mehmet Artaç - Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Durumu: Prospektif dizayn ile etik kurul onayı alamadı. Retrospektif gerçek yaşam verisi olarak yeniden düzenlenerek  gruba sunulması planlandı.
  8. Çalışmanın başlığı: Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi-Türkiye Verisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Filiz Çay Şenler
   Durumu: Verileri toplandı ve istatistiki analiz yapılıyor.

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Karaciğer metastazlarında hipofraksiyone radyoterapi tedavisi, yan etki profili ve sağkalıma etkisi
   Çalışmayı sunan: 
   Dr. Gizem Kavak Eren
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Aytül Özgen
   Grup içi değerlendirme:  Önerilerin dikkate alınması
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Olumlu - TOG Çalışması Olarak devam edebilir.
  2. Çalışmanın başlığı : MSİ-Türk (Mikrosatellit İnstabil Kolorektal Tümörler Türkiye Kohort Çalışması)
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Ömer Dizdar
   Grup içi değerlendirme :
   Çalışma ile ilgili grup kararı: GIS Çalışma grubunda sunulmadı.
  3. Çalışmanın başlığı : İMMÜNOTERAPİ PERSPEKTİFİNDE REKTUM KANSERLİ HASTALARDA KEMORADYOTERAPİNİN PD-L1 DEĞİŞİMİ ÜZERİDEKİ ETKİSİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ 
   Çalışmayı sunan: Dr. Furkan Öztürk
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Furkan Öztürk
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  4. Çalışmanın başlığı : Metastatik kolorektal kanserli hastalarda ikinci basamakta FOLFİRİ ve Aflibercept tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi: Gerçek yaşam verisi
   Çalışmayı sunan: Dr. Cihan Erol
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Mehmet Artaç - Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  5. Çalışmanın başlığı : Metastatik  K-RAS /N-RAS wild kolon kanserinde Her -2 expresyonunun prognostik önemi
   Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Bülent Karabulut
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  6. Çalışmanın başlığı : Metastatik sağ kolon tümörlü hastalarda mikrosatellit instabilitesi yüksek ile düşük-normal hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
   Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Halil Taşkaynatan
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  7. Çalışmanın başlığı : Gastrointestinel Sistem ve Abdominopelvik Bölgeye Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Aküpresür Yöntemi Kullanılarak Anksiyete, Mide Bulantısı ve Kusmanın Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Bektaş Kaya
   Grup içi değerlendirme :
   Çalışma ile ilgili grup kararı: GIS çalışma grubunda sunulmadı.
  8. Çalışmanın başlığı : Düşük Riskli Evre II Kolon Kanserinde Tümör Mutasyon Yükünün Nükse Etkisinin Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Türkkan Evrensel
   Grup içi değerlendirme : Kapsam ve bütçe açısından yeniden değerlendirilmesi önerildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Öneriler doğrultusunda düzenlendikten sonra TOG yönetim kuruluna sunulması planlandı.
  9. Çalışmanın başlığı : RAS Wild Tip Metastatik Transvers Kolon Hastalarında Anti-EGFR ve Anti-VEGF Tedavisinin Etkinlik Karşılaştırılması
   Çalışmayı sunan: Dr. Birol Ocak
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Türkkan Evrensel
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
  10. Çalışmanın başlığı : Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası opere edilmeyen rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
   Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olrak devam edebilir.
  11. Çalışmanın başlığı : Total neoadjuvan tedavi uygulanan rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
   Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: TOG Gastrointestinal Tümörler Alt Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 15.11.2018
  Başkan: Esra Kaytan Sağlam
  Başkan Yardımcısı: Mehmet Artaç
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 25

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. Bevacuzimab May Be Less Effective in Obese Metastatic Colorectal Cancer Patients.
  Artaç M1, Korkmaz L2, Çoşkun HŞ3, Dane F4, Karabulut B5, Karaağaç M2, Çabuk D6, Karabulut S7, Ayka NF7, Doruk H8, Avcı N9, Turhal NS10
  2. Kras-mutation influences outcomes for palliative primary tumor resection in advanced colorectal cancer a- Turkish Oncology Group study
  Korkmaz L, Çoşkun HŞ, Dane F, Karabulut B, Karaağaç M, Çabuk D, Karabulut S, Aykan NF, Doruk H, Avcı N, Turhal NS, Artaç M.
  Surg Oncol.2018 Sep;27(3):485-489

   

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı:  The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study. Hakan Akbulut, Muge Ocal, Fatma Gizem Sonugur, Samira Abdi Abgarmi, Cansu Babahan, Busra Akay, Ülkü Yalçıntas Arslan, Mehmet Artaç, Mehmet Ali Nahit Sendur, Ahmet Demirkazık; J Clin Oncol 36,2018 (suppl; abstr 15553).
  2. Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitable-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.

  Hüseyin Abali, Suayib Yalcin, Huseyin Cem Onal, Faysal Dane, Berna Oksuzoğlu, Nuriye Ozdemir, Huseyin Mertsoylu, Mehmet Artac, Celalettin Camci, Bulent Karabulut, Fatma Bugdayci Basal, Burcin Budakoglu, Mehmet Ali Nahit Sendur, Burce Goktas, Fatih Ozdener, Arzu Calisgan

  3. Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
  Serdar Turhal tarafından yazım aşamasında hazırlanıyor.

   Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı: K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Mehmet Artaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fak. Konya
   Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma güncellenerek devam edecektir.
   Grup değerlendirmesi:

  2. Çalışmanın Başlığı: Sisplatin-dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz (MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Ali Alkan, Osmaniye Devlet Hastanesi
   Çalışmanın mevcut durumu: Laboratuvar çalışmaları (gen ekspresyonu) tekrarlanma aşamasındadır

  3. Çalışmanın Başlığı: Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Ahmet Dirican- Dr. Serdar Turhal
   Çalışmanın mevcut durumu: Hasta alımı, veri girişi devam etmektedir.
   Grup Değerlendirilmesi: Çalışma devam edecektir, veri girişi yapmak isteyen merkezlere açıktır.

  4. Çalışmanın Başlığı: Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik midir?
   Çalışmanın koordinatörü/sorumlusu: Dr Nuriye Özdemir Karapınar, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Çalışmanın Mevcut Durumu: Hasta alımı devam etmektedir. Farklı merkezlere açıktır.
   Grup değerlendirmesi: Çalışma devam edecektir

  5. Çalışmanın Başlığı: Rektum Kanserinde, Barsak Mikrobiomu ve Preoperatif Tedavi Cevabı İlişkisini
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Evrim Tezcanlı -Dr. Züleyha Akgün
   Çalışmanın mevcut durumu: Testlerin yapılacağı merkez, laboratuar tekrar değerlendirerek çalışma başlatılacaktır.
   2017 TOG tarafından maddi destek verilmesi onaylanmıştır.

  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Hastaların Klinik Özellikleri
   Çalışmayı sunan: Mükremin Uysal

   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mükremin Uysal
   Grup içi değerlendirme: Katılan merkezler arttırılarak uygulanabilir.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Farklı merkezlerden katılım ile uygulanabilir çalışma

  2. Çalışmanın başlığı: Rektum dokusunda radyoterapi sonrası zonulaokludens 1 sıkı bağlantı kompleksi proteini incelemesi
   Çalışmayı sunan: Cengiz Kurtman

   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Cengiz Kurtman
   Grup içi değerlendirme: Tek merkez-hayvan deneyi TOG çalışması kreterlerine uymamaktadır

  3. Çalışmanın Başlığı: Karşılaştırmalı proteomiks ve biyo informatik analizler ile Gastrik kanserlerde protein biyomarkırların belirlenmesi
   Çalışmayı Sunan: Gülin Kavakalan
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ayşe Caner
   Grup içi değerlendirme: Çalışmaya katılan merkez artabilirse çok değerli bir çalışma olabilir. TOG destek verebilir

  4. Çalışma başlığı: Aflibercept kullanan metastatik kolon kanserli hastalarda serum VEGF, PIGF, IL-8 ve semaforin 3A düzeylerinin prognostik rolü
   Çalışma sunan: Mehmet Artaç
   Çalışma Koordinatörü: Dr. Mehmet Artaç-Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Grup içi değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir.

  5. Çalışmanın Başlığı: Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi- Türkiye Verii
   Çalışmayı sunan: Dr. Mustafa Gürbüz
   Çalışma Koordinatörü: Dr. Filiz Çay Şenler
   Grup içi değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir.

  6. Çalışmanın başlığı: Erken ve Lokal ileri Evre Unrezektabl Hepotosellüler Kanser Tanılı Hastalarda Lokal Tedavilerin (RFA, TAKE, TARE) Etkinlik ve Yan Etkinliklerinin Değerlendirilmesi- Türkiye Verisi
   Çalışmayı sunan: DR. Neslihan Özyurt
   Çalışma koordinatörü: DR. Hakan Akbulut
   Grup içi Değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir. Lokal tedavi seçeneklerinden biri olan SBRT çalışmaları da dahil edilmesi önerilmiştir.