• Başkan: Alpaslan Özgün
  Başkan Yardımcısı: Dilek Erdem
  Başkan Yardımcısı: Ece Esin
  Melonama ve Deri Kanserleri Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Gülmez
  Bülent Yalçın
  İlknur Aslan Çetin
  M. Serkan Alemdar
  Sema Ertürk
  Vildan Kaya
  Yasemin Bölükbaşı
  Yıldız Güney
  Züleyha Akgün
 • TOG
  16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Web Çalıştayı
  18 - 19 Aralık 2020
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:Melanom Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi:19.12.2020
  Başkan :Doç. Dr. Alpaslan Özgün
  Başkan Yardımcısı:Dr. Dilek Erdem, Dr. Ece Esin
  Raportör:Dr. Dilek Erdem
  Katılımcı Sayısı:5

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar :
  1. Çalışmanın başlığı :   Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. İsmail Çelik

  2. Çalışmanın başlığı :   Melanom - TURK
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. İsmail Çelik

  3. Çalışmanın başlığı :   Mukozalmelanom – Türkiye verisi
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. Sadettin Kılıçkap

  Devam Eden Çalışmalar :
  1. Çalışmanın başlığı :   Pembro - TURK
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. İsmail Çelik

  2. Çalışmanın başlığı: İmmünoterapi alan metastatikmelanom hastalarında etkinlik, sağkalım ve yan etki değerlendirmesi
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Alpaslan Özgün

  3. Çalışmanın başlığı :  İmmünoterapi alan lokal ileri evre veya metastatikmelanom hastalarında CD47 ekspresyonu ve tedavi yanıtı ilişkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Hüseyin Salih Semiz

  4. Çalışmanın başlığı :  Lokal ileri evre melanomdaadjuvanimmünoterapi ve hipofraksiyone radyoterapi kullanımının etkinliği ve güvenilirliği
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün 

  5. Çalışmanın başlığı :  Metastatikmelanom hastalarında SBRT ve immünoterapi etkinliği ve güvenilirliği
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün 

  6. Çalışmanın başlığı :  BRAF-MEK inhibitörleriile tedavi edilen evre 3 ve evre 4 melanomhastalarında tedavinin yanıtı, güvenilirliği, yan etkilerivetolerabilitesinin değerlendirilmesi – Türkiye gerçek yaşam verileri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün

  Yeni Çalışma Önerileri :

  1. Çalışmanın başlığı :  Adjuvanimmün kontrol noktası veya BRAF-MEK yolağı inhibitörü alan malignmelanomlu hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sonuçları
  Çalışmayı sunan :  Dr. Pınar Tolunay
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Dr.Pınar Tolunay
  Grup içi değerlendirme :  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul

 • 15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Melanom Çalışma Grubu Raporu

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar :

  1. Çalışmanın başlığı :   Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Çelik
  2. Çalışmanın başlığı :   Melanom - TURK
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Çelik
  3. Çalışmanın başlığı :   Mukozalmelanom – Türkiye verisi
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Sadettin Kılıçkap

  Devam Eden Çalışmalar :

  1. Çalışmanın başlığı :   Pembro - TURK
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Çelik

  Yeni Çalışma Önerileri :

  1. Çalışmanın başlığı: İmmünoterapi alan metastatikmelanom hastalarında etkinlik, sağkalım ve yan etki değerlendirmesi
   Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Alpaslan Özgün  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği)
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Alpaslan Özgün
   Grup içi değerlendirme :  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:Kabul
  2. Çalışmanın başlığı :  İmmünoterapi alan lokal ileri evre veya metastatikmelanom hastalarında CD47 ekspresyonu ve tedavi yanıtı ilişkisi
   Çalışmayı sunan :  Dr. Hüseyin Salih Semiz  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği)
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Hüseyin Salih Semiz
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul
  3. Çalışmanın başlığı :  Lokal ileri evre melanomdaadjuvanimmünoterapi ve hipofraksiyone radyoterapi kullanımının etkinliği ve güvenilirliği
   Çalışmayı sunan :  Dr.Züleyha Akgün  (Memorial Şişli Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği)
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
   Grup içi değerlendirme :  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul
  4. Çalışmanın başlığı :  Metastatikmelanom hastalarında SBRT ve immünoterapi etkinliği ve güvenilirliği
   Çalışmayı sunan :  Dr.Züleyha Akgün  (Memorial Şişli Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği)
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
   Grup içi değerlendirme :  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul
  5. Çalışmanın başlığı :  BRAF-MEK inhibitörleriile tedavi edilen evre 3 ve evre 4 melanomhastalarında tedavinin yanıtı, güvenilirliği, yan etkilerivetolerabilitesinin değerlendirilmesi – Türkiye gerçek yaşam verileri
   Çalışmayı sunan :  Dr.Ebru Karcı  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği)
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
   Grup içi değerlendirme :  Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul

  Toplantıda alınan kararlar :

  1. Başkanlık seçimi için Doç. Dr. Alpaslan Özgün tek aday olarak çıkmış ve oy birliğiyle başkan seçilmiştir.
  2. Başkan yardımcısı olarak Dr. Ebru Karcı seçilmiştir.
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:  Melonom  ve Deri Kanserleri Alt Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 17.11.2018
  Başkan : Dilek Erdem
  Başkan Yardımcısı: -
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 5

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.
  2.
  3.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  İsmail Çelik
   Durumu:
  1. Çalışma başlığı: Melanom –TURK
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  İsmail Çelik
   Durumu: Kabul edildi
  1. Çalışmanın başlığı:  Mukozal melanom Türkiye verisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap
   Durumu:

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı: Pembro-TURK
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İsmail Çelik
   Çalışmanın mevcut durumu:
   Grup değerlendirmesi: 


  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı:  RT ve solid tümörlerin kombine tedavilerinde etki ve yan etkileri
   Çalışmayı sunan:
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:
   Grup içi değerlendirme:
   Çalışma ile ilgili grup kararı:

  2. Çalışmanın başlığı:
   Çalışmayı sunan:
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:
   Grup içi değerlendirme: