• Başkan: Can Akçalı
  Başkan Yardımcısı: Hilal Özdağ
  Temel Onkoloji Alt Çalışma Grubu
  Banu Atalar
  Berna Yıldırım
  Bilgin Demir
  Burcu Cakse
  Can Azak
  Cihan Erol
  Erdinç Nayır
  Ferhat Ekinci
  Fulden Yumuk
  Fulya Ağaoğlu
  Gizem Kavak
  İzzet Doğan
  Menekşe Turna
  Mustafa Serkan Alemdar
  Nazan Demir
  Nurullah Zengin
  Onur Y. Balçık
  Özlem Ulusan Bağcı
  Pelin Altınok
  Pelin Telkoparan Akılla
  Serap Yüce
  Sevgi Erdem
  Ufuk Mert 
  Yasemin Bölükbaşı
 • TOG
  18. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  15-17 Aralık 2022
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Temel Onkoloji
  Toplantı tarihi: 17/12/2022
  Başkan :Can Akçalı
  Başkan Yardımcısı:  Hilal Özdağ
  Raportör: Hülya Yazıcı
  Katılımcı Sayısı:Can Akçalı, Hilal Özdağ, Hülya Yazıcı, Hakan Akbulut, Elif ErsonBensan, Beste Atasoy.
  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı)

  1. Çalışmanın başlığı:MEME KANSERİ GEN TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE shRNA TAŞIYICI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
   Çalışmayı sunan:Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
   Grup içi değerlendirme:Olumsuz
   Çalışma ile ilgili grup kararı: İlginç ve önemli bir çalışma olarak değerlendirilmekle birlikte tek merkezde in vitro çalışma olarak tasarlanması nedeniyle TOG desteğini sağlayamayacağı düşünülmektedir.

  2. Çalışmanın başlığı:ALTIN NANOYAPI İLE MV ENERJİDE RADYOTERAPİYE DİRENÇLİ TÜMÖR HÜCRE HATLARINDA RADYODUYARLAŞTIRICI ETKİNİN ARAŞTIRILMASI
   Çalışmayı sunan:Dr. Öğr. Gör.İpek Pınar ARAL

   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Prof. Dr.Yılmaz Tezcan
   Grup içi değerlendirme: Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: İlginç ve önemli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Çok merkezli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Tasarlanacak altın nano yapıların hücreler tarafından alınıp alınmadığının test edilmesi tavsiye edilmiştir.

  3. Çalışmanın başlığı:METASTATİK KOLON KARSİNOMU OLAN HASTADA TEDAVİDE UYGULANAN KEMOTERAPÖTİKLER İLE ELDE EDİLEN YANITIN İN VİVO VE EX VİVO KARŞILAŞTIRILMASI
   Çalışmayı sunan:Dr Neslihan Özyurt

   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:ProfDr Zülal Atlı Şekeroğlu
   Grup içi değerlendirme: Olumsuz.
   Çalışma ile ilgili grup kararı:Çok merkezli olmayan bu projenin bütçesi çok yüksek bulunmuştur.
 • TOG
  17. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  10-11 Aralık 2021
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Temel Onkoloji
  Toplantı tarihi: 10/12/2021
  Başkan : Can Akçalı
  Başkan Yardımcısı:  Hilal Özdağ
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı:Can Akçalı, Hilal Özdağ, Füsun Özmen, Bala Gür Dedeoğlu, Beste Atasoy, Mine Genç.
  Sonuçlanan Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı:Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Verda Bitirim
   Çalışmanın mevcut durumu:Sonuçlandı ve yayınlandı.
   Bitirim CV.The role of zinctransporterproteins as predictiveandprognosticbiomarkers of hepatocellularcancer. PeerJ. 2021 Oct 15;9:e12314. doi: 10.7717/peerj.12314. PMID: 34721988; PMCID: PMC8522644.

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı)

  1. Çalışmanın başlığı:Kalıtsal kanser genlerinde klinik önemi bilinmeyengenomik varyantların fonksiyonel karakterizasyonu
   Çalışmayı sunan:Sevdican Üstün Yılmaz
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Prof. Dr. Uğur Özbek
   Grup içi değerlendirme:Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: İlginç ve önemli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Daha detaylı bir şekilde hastadan elde edilecek veri sayısının hesaplanması tavsiye edilmiştir. Tüm in vitro çalışmaların TOG bütçesi ile gerçekleştirilebilmesi ihtimal dışı olarak değerlendirilmiştir.

  2. Çalışmanın başlığı:İmmün tedavi alan onkoloji hastaların yapılan influenza aşısına olan immün tedavi yanıtı ve aşı antikor yanıtı durumları
   Çalışmayı sunan:
   Dr. Arif Hakan Önder
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Arif Hakan Önder
   Grup içi değerlendirme: Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: İlginç ve önemli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Hastaları farklı yerlerde de alınması ve projeye bir immunologun da dahil edilmesi  tavsiye edilmiştir.

  3. Çalışmanın başlığı:Epitelyalover kanserinde LNC RNA’ların prediktif ve prognostik etkisi
   Çalışmayı sunan: Dr. Aydın Demiray
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Aydın Demiray
   Grup içi değerlendirme: Olumsuz.
   Çalışma ile ilgili grup kararı:Proje sunulmamıştır.
 • TOG
  16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  18-19 Aralık 2020
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Temel Onkoloji
  Toplantı tarihi: 28/11/2019
  Başkan :Can Akçalı
  Başkan Yardımcısı:  Hilal Özdağ
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı:
  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı:Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Verda Bitirim
   Çalışmanın mevcut durumu:Devam ediyor
   Grup değerlendirmesi:Olumlu
   Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):
   Çalışmanın başlığı:HepatoselülerKarsinomadaBiyobelirteç Adaylarına Yeni Bir Bakış Açısı: Füzyon Transkriptler

  2. Çalışmayı sunan:Dr. Yasemin ÖztemurIslakoğlu
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Prof. Dr. Safiye Neşe Atabey
   Grup içi değerlendirme:Olumsuz
   Çalışma ile ilgili grup kararı: İlginç ve önemli bir çalışma olmakla birlikte projede bu haliyle hücre kültürü çalışması planlanmaktadır. Çalışmanın çok merkezli hale getirilmesi tavsiye edilmiştir.
 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:Temel Onkoloji
  Toplantı tarihi:28/11/2019
  Başkan :Can Akçalı
  Başkan Yardımcısı: Hilal Özdağ
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 25

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. Plexin C1 Marks LiverCancerCellswithEpithelialPhenotypeand Is Overexpressed in HepatocellularCarcinoma.

  Odabas G, Cetin M, Turhal S, Baloglu H, Sayan AE, Yagci T.Can J GastroenterolHepatol. 2018 Sep19;2018:4040787. doi: 10.1155/2018/4040787. 

   

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Speradikkolektral kanser ile ilişkilendirilmiş aday tekli nükleotid polimorfizmlerinin Türk popülasyonu için değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Hilal Özdağ
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hilal Özdağ
   Durumu:Yayına hazırlanıyor
  2. Çalışma başlığı:Coiled-coil domain-containing-124 (Ccdc124) gen mutasyonlarına bağlı sentrozom ve hücre bölünmesi bozukluklarının kanser oluşumundaki rolü
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Uygar Tazebay
   Durumu:yayına hazırlanıyor
  3. Çalışmanın Başlığı :Servikal kanserlerin tanısında ve gelişim sürecinde miRNA-mRNA tabanlı biyobelirteçlerin tamamlanması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Bala Gür Dedeoğlu
   Durum: yayına hazırlanıyor 

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı:  Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması

  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Verda Bitirim
  Çalışmanın mevcut durumu: Devam ediyor
  Grup değerlendirmesi:  Olumlu

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Radyoterapi uygulaması akciğer dokusunda otofaji ve anjiogenezi artırıyor mu?
   Çalışmayı sunan: Cengiz Kurtman
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Cengiz Kurtman
   Grup içi değerlendirme: olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:

  2. Çalışmanın başlığı :İmmunoterapi alan lokal ileri  veya metastatikmelanom hastalarında CD47 ekspresyonu ve tedavi yanıtı ilişkisi
   Çalışmayı sunan: Hüseyin Salih Semiz
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Hüseyin Salih Semiz
   Grup içi değerlendirme :olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:

  3. Çalışmanın başlığı: Akciğer kanserli hastalarda bağırsak ve tükrükmikrobiotasının araştırılması.
   Çalışmayı sunan: Özlem Ulusan
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Özlem Ulusan
   Grup içi değerlendirme :Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:

  4. Çalışmanın başlığı :Akciğer kanseri hastalarının tanı ve takibinde biyobelirteç olarak eksozomlar.
   Çalışmayı sunan: Sevgi Erdem
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Sevgi Erdem
   Grup içi değerlendirme :olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:

  5. Çalışmanın başlığı: Endoplazmikretikülüm stres sensör protein İRE1 ile düzenlenen mikroRNA’ların meme kanserlerinde in vivo ve in vitro yöntemlerle araştırılması
   Çalışmayı sunan: Pelin Telkoparan Akıllılar
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Pelin Telkoparan Akıllılar
   Grup içi değerlendirme :olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Temel Onkoloji Alt Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 16.11.2018
  Başkan : Can Akçalı
  Başkan Yardımcısı:  Hilal Özdağ
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 28

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.
  2.
  3.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı:  Pleksin C1 reseptör diagnostik prognostik bir belirteç olarak değerliğinin insan kanserlerinde araştırılması
   Çalışmayı sunan: Tamer Yağcı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Tamer Yağcı
   Durumu: Yayınlandı
  1. Çalışma başlığı:  Coiled-coil domain-containing-124 (Ccdc124) gen mutasyonlarına bağlı sentrozom ve hücre bölünmesi bozukluklarının kanser oluşumundaki rolü
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Uygar Tazebay
   Durumu: Yayına hazırlanıyor
  1. Çalışmanın başlığı:  Karaciğer kanserinde sorafenibin etki ve tolerasını incelemek üzere yüksek hassasiyette mikro akışkan hücre kültürü cihazı geliştirilmesi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Meltem Elitaş
   Durumu: Yayınlandı

  2. Çalışmanın Başlığı : Speradik kolektral kanser ile ilişkilendirilmiş aday tekli nükleotid polimorfizmlerinin Türk popülasyonu için değerlendirilmesi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hilal Özdağ
   Durum: Yayına hazırlanıyor

   

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı:  Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Verda Bitirim
  Çalışmanın mevcut durumu:  Devam ediyor
  Grup değerlendirmesi:  Desteklendi
  2. Çalışmanın başlığı: Servikal kanserlerin tanısında ve gelişim sürecinde miRNA-mRNA tabanlı biyobelirteçlerin tamamlanması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Bala Gür Dedeoğlu
  Durumu: Devam ediyor
  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Düşük doz iyonize radyasyona bağlı Anti-inflamatuar etkinin immünolojik temellerinin insan endotel hücre kültüründe değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:  İpek Pınar Aral
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Süheyla Aytaç Arslan
   Grup içi değerlendirme:  olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Kabul edildi

  2. Çalışmanın başlığı : Opioid kullanılan kanser hastalarında potasyum iyon kanal protein düzeylerinin ve gen ekspresyonlarının araştırılması
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Çiğdem Ayla
   Grup içi değerlendirme : olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: kabul edildi