• Başkan: İlknur Görken
  Başkan Yardımcısı: M. Ali Nahit Şendur
  Meme Kanserleri Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Biladin Şahin
  Ahmet Özet
  Baran Ala Gündüz
  Binnaz Demirkan
  Birol Ocak
  Can Azak
  Cihan Erol
  Erdinç Nayır
  Esra Korkmaz Kıraklı
  Ferhat Ekinci
  Fulya Ağaoğlu
  Gamze Uğurluer
  Gizem Kavak
  İlknur A.Çetin
  İrfan Çiçin
  İzzet Doğan
  Kamuran İbiş
  M. Serkan Alemdar
  Melek Eryılmaz
  Melis Gültekin
  Mustafa Korkmaz
  Mutlu Dogan
  Nazan Demir
  Nurallah Zengin
  Özlem Özdemir
  Pelin Altınok
  Pelin Telkoparan
  Serap Yücel
  Yavuz Anacak
 • TOG
  17. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  10-11Aralık 2021
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Meme Tümörleri Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 11.12.2021
  Başkan : Prof. Dr. İlknur BilkayGörken
  Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
  Tartışmacılar: Prof. Dr. Nilüfer Güler, Prof. Dr. Işık Aslay, Prof. Dr. Gül Başaran, Prof. Dr. Nuran Şenel Beşe, Prof. Dr. Sercan Aksoy, Prof. Dr. Senem Alanyalı
  SON İKİ YIL İÇİNDE YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALAR

  1. Esin E, Öksüzoğlu B et.al. TurkishOncologyGroup. Pertuzunab, trastuzumabandtaxane-basedtreatmentforvisceral organ metastatic, trastuzumabnaivebreastcancer: real-life practiceoutcomes. CancerChemotherPharmacol. 2019 Jan;83(1):131-143.doi:10.1007/s00280-018-3712-7 Epub 2018 Oct 30. PMID:30377778
  2. Bahçeci A,  Paydaş S et al. Efficacyandsafety of trastuzumabemtansin in Her 2 positivemetastaticbreastcancer: Real World Experience. CancerInvestigation, 396-7, 473-481, DOI: 10.1080/07357907.2021.1933011

  2016 ve 2017 YILI İÇİNDE HASTA ALIM AŞAMASI TAMAMLAMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR

  1-Çalışmanın başlığı: Her-2 (+)Metastatik meme kanserinde (MMK) 1. SeriPerjeta + Trastuzumab + KT etkinlik ve toksisite
  Çalışmayı sunan:Dr. Ece Esin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
  Durumu: Yayın aşamasında

  1. Çalışma başlığı:İkinci Seri OlarakHer-2 (+) MMK’de TDM-1 verileri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Aykut Bahçeci
   Durumu:Yayın aşamasında
  2. Çalışmanın başlığı:HR (+) MMK’deAfinitor + ET verilerinin toplanması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Mükremin Uysal, Dr. Ahmet Bilici
   Durumu: Yayın aşamasında (Hakem değerlendirmesinde)

  2016 ve 2017 YILI İÇİNDE HASTA ALIM AŞAMASI DEVEM EDEN ÇALIŞMALAR
  1.Çalışmanın Başlığı:CDK İnhibitörü alan HR (+) MMK verilerinin toplanması
  (Erken erişim programında yer alan)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Gül başaran
  Çalışmanın mevcut durumu:Bakanlık onayında, Çalışmanın ilk sonuçları ASCO 2020’de
  Sunuldu, yayın aşamasında
  2. Çalışmanın Başlığı:gBRCA (+) Erken Evre MK Hastalarında RT Etkinlik
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Şule Karabulut
  Durumu: Veri tabanı hazırlandı, katılımcı merkezlere gönderilmesi uygun bulundu

  2019 yılı 15. TOG ÇALIŞTAYINDA SUNULAN VE ONAYLANAN PROJE ÖNERİLERİ

  1. 1. Çalışmanın Başlığı :Bilateral Meme Kanserli Hastaların Prognostik Faktörlerinin ve DozimetrikFarklılıklarının Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Berna Akkuş Yıldırım
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr. Berna Akkuş Yıldırım
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Veri tabanı hazırlandı, katılımcı nerkezlere gönderilecek.
  2. Çalışmanın Başlığı :65 Yaş Üstü Kadınlarda Kemoterapili ve Kemoterapisiz Sol Meme Radyoterapisinin AkutKardiyak Yan Etkilerinin Ekokarkardiyografik Değerlendirmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Nesrin Aktürk
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı
   Çalışmanın Son Durumu: Etik kurul başvurusu yapıldı, hasta alımı başladı
  3. Çalışmanın Başlığı :Lokal İleri, İnflamatuar veya Erken HER2-Pozitif Meme Kanseri Olan Kadınlarda NeoadjuvanPertuzumab ve Trastuzumabın Etkinliği ve Güvenliği
   Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu:Veri toplama ve makale yazma süreci tamamlandı. Çalışma 8. Türk Tıbbi onkoloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunuldu. Yayın aşamasında
  4. Çalışmanın Başlığı :Oligometastatik Meme Kanserli Olgularda Lokal Tedavinin Sağkalım Üzerine Etkisi
   Çalışmayı sunan:
   Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Veri tabanı hazırlanıyor, katılımcı merkezlere gönderilecek
  5. Çalışmanın Başlığı :Non-MetastatikNöroendokrinDiferansiasyonluİnvaziv Meme Karsinomlu Hastaların Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Prof. Dr. Turkkan Evrensel
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Bilgi alınamadı
  6. Çalışmanın Başlığı :Meme Kanserinin Pelvik Taban ÜzerineEtkileri
   Çalışmayı sunan: Prof. Dr. Özlem ER
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr.Özdal Ersoy
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Bilgi alınamadı
  7. Çalışmanın Başlığı :Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanan ve Sentinal Lenf Nodu Pozitif Olan KlinikEvre T1-3N1Hastalarda Radyoterapinin Rolü
   Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr. Serap Yücel
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Veri tabanı hazırlandı, merkezlere gönderilecek
  8. Çalışmanın Başlığı :Meme Kanserli Hastalarda "Paylaşılan Karar Verme" (PKV) Modelinin Oluşturulabilmesi ve Klinik Uygulaması
   Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr. Serap Yücel
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Pandemi nedeni ile bu çalışmada ilerleme olamadığı belirtildi.
  9. Çalışmanın Başlığı :Adjuvant Meme Radyoterapisine Bağlı Gelişen Akut Cilt Toksisitesinin Termal Görüntüleme ile Analizi
   Çalışmayı sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Prof.Dr.Didem Çolpan Öksüz
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı
   Çalışmanın Son Durumu: Etik kurul onayı alındı. Hasta alımına başlanacak.

   2020 YILI 16. TOG ÇALIŞTAYINDA SUNULAN VE ONAYLANAN PROJE ÖNERİLERİ

  1. Çalışmanın Başlığı :Hormonoterapi + CDK 4/6 İnhibitör Tedavisi Altında Progresyon Gelişen İleri Evre Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Uzm. Dr. Cengiz Karaçin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Prof. Dr. Ömür Berna Öksüzoğlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu: Veri tabanı hazırlandı,katılımcı merkezlere gönderilecek.
  2. Çalışmanın Başlığı :Metastatik meme kanseri hastalarında ixabiplon etkinlik ve tolerabilitesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Muhammed Mustafa Atcı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :
   Doç. Dr. Abdullah Sakin
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  3. Çalışmanın Başlığı : Sol meme radyoterapisindeuygun tedavi tekniği seçimi için bilgi tabanlı planlama modeli geliştirilmesi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Öğr. Üyesi Sezin Yüce Sarı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr.Öğr. Üyesi Sezin Yüce Sarı
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı
   Çalışmanın Son Durumu:Doktora tezi olarak planlama modeli geliştirldi. Tez tamamlanması sonrasında model validasyon için merkezlere gönderilecek.
  4. Çalışmanın Başlığı :Horman reseptör pozitif Her-2 negatif postmenapozalmetastatik meme kanserinde CDK4-6 inhibitörlerine bağlıgelişen yan etkiler sonucu tedavi kesilme oranı, tedavi kesilme süresi, bu sürecin sağkalıma etkisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Canan Karan
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Prof.Dr.Arzu Yaren
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu:Dr. Cengiz Karaçin’nin çalışması ile birleşecek
  5. Çalışmanın Başlığı : Birinci Basamakta Pertuzumab,Trastuzumab, TaksanAlıpProgrese Olan ve İkinci Basamakta TDM-1Alan Hastalarda TDM-1'ın Etkinliği
   Çalışmayı sunan: Dr.Sema Türker
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr.Sema Türker
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  6. Çalışmanın Başlığı :Metastatik Hormon Reseptörü Pozitif Her2 Negatif Post-menopozal Meme Kanserinde Birinci ve İkinci Basamak Ribosiklib ve Palbociclib Tedavilerinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Dr.MutluHızal
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu:Uzm. Dr. Canan Karan’ın önerdiği, 4 numaralı çalışma ile benzer kohortu hedefleyen bir çalışma olduğu için, bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
  7. Çalışmanın Başlığı :Metastatiktripple negatif meme kanserli hastalarda sisteinden zengin EGF-ligand domain 2 proteininin prognostik önemi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Mehmet Zahid Koçak
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı. Tek merkez çalışması?
  8. Çalışmanın Başlığı: PET/BT ile evrelemede kN3 pozitifliği olan meme kanseri tanılı hastalardaneoadjuvankemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sonrası başlangıçtaki pozitif lenf nodu alanında nüks sonuçlarının değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Dr. Şükran Şenyürek
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Prof.Dr. Yasemin Bölükbaşı
   Çalışma ile ilgili grup kararı:Çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  9. Çalışmanın Başlığı :Neoadjuvan kemoterapi + HER2 hedefli tedavi sonrası opere edilmişancak postoperatifrezidüelinvaziv hastalık tespit edilmişerken evre meme kanseri hastalarında, adjuvan TDM-1 etkinliğinin gerçek yaşam verileri ile değerlendirilmesi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Selin Aktürk Esen
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Prof. Dr. Doğan Uncu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  10. Çalışmanın Başlığı: Metastatik HER2+ meme kanserinde lapatinib/kapesitabin tedavisinin etkiniği gerçek yaşam verisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Şaban Seçmeler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Doç. Dr. Şener Cihan
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  11. Çalışmanın Başlığı : BRCA-2 mutasyonu pozitif meme kanseri hastalarının klinik özellikleri ve sağ kalımı
   Çalışmayı sunan: Dr. Murat Keser
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Dr.Olçun Ümit Ünal
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
   Çalışmanın Son Durumu:Altı merkezden veri toplandı. Birkaç merkezden veri bekleniyor. İstatistik analiz aşmasında.

  2021 YILI 17. TOG ÇALIŞTAYINDA SUNULAN VE ONAYLANAN PROJE ÖNERİLERİ

   Çalışma Grubu Başkanı: İknur Görken
  Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Nahit Şendur
  Tartışmacılar: Nilüfer Güler, Sercan Aksoy, Gül Başaran, Işık Aslay, Nuran Şenel Beşe, Senem Alanyalı

  1. Çalışmanın Başlığı:Lokal ileri meme kanserli hastalarda AndrojenReseptor (AR) durumunun neoadjuvan tedavi başarısına olan etkisi?
   Çalışmayı Sunan: Dr. Arif Hakan Önder
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Arif Hakan Önder
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı. Androjen reseptörünün standart patolojide bakılmaması ve reseptör pozitiflik düzeyinin standart olarak her merkezde belirtmemesi sebebiyle patoloji desteği alınması uygun görüldü.
  2. Çalışmanın Başlığı:Tek Hastalık – İki hayat: Gebelikte Meme Kanseri
   Çalışmayı Sunan: Dr. Emre Hafızoğlu
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Fahriye Tuğba Köş
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı. Ek olarak 2016 yılına kadar çok merkezli veri olarak toplanan TOG verilerinin Dr. Pınar Dal ile birleştirilmesi uygun görüldü.
  3. Çalışmanın Başlığı:Erkek Meme Kanseri: Gerçek Yaşam Verileri
   Çalışmayı Sunan: Dr. Emre Hafızoğlu
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Bülent Yalçın
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  4. Çalışmanın Başlığı:HER2 Pozitif meme kanserli hastalarda neoadjuvan tedavide pertuzumabkullanamı sonrası adjuvantedavideyepertuzumab ile devam edilmesinin diğer rejimlere üstünlüğü var mıdır ?
   Çalışmayı Sunan: Dr. Emre Hafızoğlu
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Fahriye Tuğba Köş
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Pertuzumab’ınneoadjuvan tedavi kullanımı HER2 pozitif meme kanserlerinde standart olarak kabul edilmektedir ve rutin pratikte kullanılmaktadır ancak adjuvanpertuzumab tedavisinin neoadjuvan tedavide ülkemizde ruhsatı ve geri ödemesi bulunmamaktadır bu nedenle bu projenin onaylanması uygun görülmedi.
  5. Çalışmanın Başlığı:HER2 pozitif metastatik meme kanserinde ikinci basamak tedavilerin etkinlik ve toksisite değerlendirmesi
   Çalışmayı Sunan: Dr. Fatih Gürler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Berna Öksüzoğlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında daha önceki 2. Basamak tedavilerin etkinliğini inceleyen ve onaylanan çalışmalar ile birleştirilmek üzere TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  6. Çalışmanın Başlığı:Meme kanserinde kullanılan hedefe yönelik ilaçların kanser hücresi reseptör düzeyleri üzerine etkisi.
   Çalışmayı Sunan: Dr. Celal Alandağ
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Celal Alandağ
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma TOG Çalıştayında sunulmadı. Bu nedenle çalışma onaylanmadı.
  7. Çalışmanın Başlığı:Hormon reseptör ve HER2 pozitif meme kanserinde, anti-HER2 hedefli tedaviler sonrası progresyon gelişen ve progresyonda HER2 negatifleşen hastalarda, CDK4-6 inhibitörü etkinliğinin gerçek yaşam verileri ile değerlendirilmesi
   Çalışmayı Sunan: Dr. Selin Aktürk Esen
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Fahriye Tuğba Köş
   Çalışma ile ilgili grup kararı: HER2 pozitifliğinin veya negatifliğinin patoloji merkezlerinin standart olmaması sebebiyle ve CDK 4/6 inhibitörlerinin bu hasta grubunda kullanımı olmadığı için bu projenin onaylanması uygun görülmedi.
  8. Çalışmanın Başlığı:Üçlü negatif meme kanserli hastalarda adjuvankapesitabin ile eşzamanlı radyoterapi uygulamasının yan etkileri
   Çalışmayı Sunan: Dr. Ayşe Altınok
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Ayşe Altınok
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  9. Çalışmanın Başlığı:Operable HER2 pozitif meme kanserinde neoadjuvanddAC-pacli(w)HP vsddAC-doce(3w)HP protokolünün karşılaştırmalı sonuçları
   Çalışmayı Sunan: Dr. Serkan Enki
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Derya Kıvrak Salim
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  10. Çalışmanın Başlığı :Neoadjuvan tedavi uygulanan lokal ileri meme kanserinde PET-CT ile görülen erken metabolik yanıtın patolojik tam yanıt ile ilişkisi
   Çalışmayı sunan: Dr. Bengü Dursun
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet Demirkazık
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı. PET-CT değerlendirmenin çalışmada standardı için Nükleer Tıp Bölümünden destek alınması uygun görüldü.
  11. Çalışmanın Başlığı: Lokal ileri evre meme kanseri tanılı hastalarda neoadjuvan tedaviye yanıtın yapay zeka ile öngörülmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Barbaros Aydın
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Oğuz Dicle, Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  12. Çalışmanın Başlığı: Neoadjuvan kemoterapi sonrası triple negatif meme kanseri rezidü hastalıkta adjuvankapesitebin: gerçek yaşam verisi
   Çalışmayı sunan: Dr.Elif Şenocak Taşçı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. İbrahim Yıldız
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  13. Çalışmanın Başlığı: Leptomenengial metastazlı meme kanseri hastalarının özellikleri ve intratekal kemoterapi seçeneklerinin sağkalıma etkileri
   Çalışmayı sunan: Dr. Mustafa Büyükkör
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Öztürk Ateş
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışmaya alınacak hasta özellikleri düşünüldüğünde zor bir hastalık grubu olduğu belirtildi ve çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  14. Çalışmanın Başlığı: Düşük hormon reseptör pozitifliği olan meme kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri ve sağkalım sonuçları
   Çalışmayı sunan: Doç. Dr. Melek Karakurt Eryılmaz
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Melek Karakurt Eryılmaz
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  15. Çalışmanın Başlığı: Pertuzumab ile tedavi edilmiş metastatik meme kanseri hastalarında trastuzumabemtansin etkinliği, gerçek yaşam verileri
   Çalışmayı sunan: Dr. Özgecan Dülger
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Mahmut Gümüş
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma için daha önce TDM1 alan hastaların datasını yayınladığımız TDM1 çalışmasından farklı olarak sadece sıralı tedavi alan hastaları içermektedir. Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  16. Çalışmanın Başlığı: Meme kanseri kaynaklı leptomenegialkarsinoma hastalarından elde edilen beyinomurilik sıvısı hucrelerininorganoid modeli elde edilmesi ve ilac taramasına uygunluğunun araştırılması
   Çalışmayı sunan: Zeynep Tokçaer Keskin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Zeynep Tokçaer Keskin
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışmanın tek merkezli olması ve incelenmesi planlanan BOS örneklerinin anı gün gönderilmesi gerekliliği nedeniyle onaylanmadı.
  17. Çalışmanın Başlığı: Meme kanser hastalarında alpelisib tedavisinin etkinliği ,guvenirliği ve gercek yaşam verileri
   Çalışmayı sunan: Dr. Ertuğrul Bayram
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Semra Paydaş
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
 • TOG
  16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  19 Aralık 2020
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Meme Tümörleri Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 19.12.2020
  Başkan : Prof. DR. İlknur Görken
  Başkan Yardımcısı:Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı:

  Aşağıda 2016 ve 2017 yılı içinde hasta alımı tamamlanmış, geçen yıl ‘’yayın aşamasında olarak sunulan aşağıda belirtilen üç çalışmanın yayınlandığına dair pubmed verisine ulaşılamadı.

  1. Çalışmanın başlığı: Her-2 (+)Metastatik meme kanserinde (MMK) 1. seriPerjeta + Trastuzumab + KT etkinlik ve toksisite;
   Çalışmayı sunan:Dr. Ece Esin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu: Yayın aşamasında
  2. Çalışma başlığı:İkinci Seri OlarakHer-2 (+) MMK’de TDM-1 verileri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Aykut Bahçeci
   Durumu:Yayın aşamasında
  3. Çalışmanın başlığı:HR (+) MMK’deAfinitor + ET verilerinin toplanması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Mükremin Uysal, Dr. Ahmet Bilici
   Durumu: Yayın aşamasında 

  Devam Eden Çalışmalar başlığı altındaki aşağıdaki çalışmaların son durumu nedir?
  1.Çalışmanın Başlığı:CDK İnhibitörü alan HR (+) MMK verilerinin toplanması
  (Erken erişim programında yer alan)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Gül başaran
  Çalışmanın mevcut durumu:Bakanlık onayında
  Durumu:Çalışmanın ilk sonuçları ASCO 2020’de sunuldu. Yayın aşamasında.
  2. Çalışmanın Başlığı:gBRCA (+) Erken Evre MK Hastalarında RT Etkinlik
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Şule Karabulut
  Durumu: Veri tabanı hazırlanıyor, veri tabanı hazırlanması sonrası katılımcı merkezlere gönderilmesi uygun bulundu
  2019 yılı 15. TOG çalıştayında onay almış olan çalışmaların son durumu?

  1. Çalışmanın Başlığı : Bilateral Meme KanserliHastaların Prognostik Faktörlerinin ve DozimetrikFarklılıklarının Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Berna Akkuş Yıldırım
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Berna Akkuş Yıldırım
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışma onaylandı.
  2. Çalışmanın Başlığı : 65 Yaş Üstü Kadınlarda Kemoterapili ve Kemoterapisiz Sol Meme Radyoterapisinin AkutKardiyak Yan Etkilerinin Ekokarkardiyografik Değerlendirmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Nesrin Aktürk
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  3. Çalışmanın Başlığı : Lokal İleri, İnflamatuar veya Erken HER2-Pozitif Meme Kanseri Olan Kadınlarda NeoadjuvanPertuzumab ve Trastuzumabın Etkinliği ve Güvenliği
   Çalışmayı sunan:
   Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  4. Çalışmanın Başlığı : Oligometastatik Meme Kanserli Olgularda Lokal Tedavinin Sağkalım Üzerine Etkisi 
   Çalışmayı sunan:
   Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  5. Çalışmanın Başlığı : Non-MetastatikNöroendokrinDiferansiasyonluİnvaziv Meme Karsinomlu Hastaların Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Turkkan Evrensel
   Grup içi değerlendirme :Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  6. Çalışmanın Başlığı : Meme Kanserinin Pelvik Taban ÜzerineEtkileri
   Çalışmayı sunan:
   Prof. Dr. Banu Atalar
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Özdal Ersoy
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  7. Çalışmanın Başlığı : Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanan ve Sentinal Lenf Nodu Pozitif Olan KlinikEvre T1-3N1Hastalarda Radyoterapinin Rolü
   Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  8. Çalışmanın Başlığı : Meme Kanserli Hastalarda "Paylaşılan Karar Verme" (PKV) Modelinin Oluşturulabilmesi ve Klinik Uygulaması
   Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  9. Çalışmanın Başlığı : Adjuvant Meme Radyoterapisine Bağlı Gelişen Akut Cilt Toksisitesinin Termal Görüntüleme ile Analizi
   Çalışmayı sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof.Dr.Didem Çolpan Öksüz
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  2020-2021 DÖNEMİ YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın Başlığı : Hormonoterapi + CDK 4/6 İnhibitör Tedavisi Altında Progresyon Gelişen İleri Evre Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Uzm. Dr. Cengiz Karaçin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Ömür Berna Öksüzoğlu
   Grup içi değerlendirme : Çalışma iyi düzenlenmiş, verilerin çabuk toparlanacağı bir çalışma olarak değerlendirildi. Çok merkezli olması gerektiği vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  2. Çalışmanın Başlığı : Metastatik meme kanseri hastalarında ixabiplon etkinlik ve tolerabilitesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Muhammed Mustafa Atcı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Abdullah Sakin
   Grup içi değerlendirme : İxabiplon, T.C. Sağlık Bakanlık onayı almış bir ilaç olmadığı için hasta alımında sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
   Çalışma onaylandı.
  3. Çalışmanın Başlığı : Sol meme radyoterapisindeuygun tedavi tekniği seçimi için bilgi tabanlı planlama modeli geliştirilmesi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Öğr. Üyesi Sezin Yüce Sarı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Sezin Yüce Sarı
   Grup içi değerlendirme : Oldukça iyi kurgulanmış ve palnlanmış bir çalışma, ülkemizde bir çok merkezin teknolojik olarak çalışmada tanımlanan yapıya sahip olduğu ve çalışmanın çok merkezli olarak yapılmasının uygun olacağı vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  4. Çalışmanın Başlığı : Horman reseptör pozitif Her-2 negatif postmenapozalmetastatik meme kanserinde CDK4-6 inhibitörlerine bağlıgelişen yan etkiler sonucu tedavi kesilme oranı, tedavi kesilme süresi, bu sürecin sağkalıma etkisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Canan Karan
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof.Dr.Arzu Yaren
   Grup içi değerlendirme : Uzm. Dr. Mutlu Hızal’ınönerdiği, 6 numaralı çalışma ile benzer kohortu hedefleyen bir çalışma olduğu için, bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  5. Çalışmanın Başlığı : Birinci Basamakta Pertuzumab,Trastuzumab, TaksanAlıpProgrese Olan ve İkinci Basamakta TDM-1Alan Hastalarda TDM-1'ın Etkinliği
   Çalışmayı sunan: Dr.Sema Türker
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Sema Türker
   Grup içi değerlendirme :TDM-1, T.C. Sağlık Bakanlık onayı almış bir ilaç olmadığı için hasta alımında sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  6. Çalışmanın Başlığı : Metastatik Hormon Reseptörü Pozitif Her2 Negatif Post-menopozal Meme Kanserinde Birinci ve İkinci Basamak Ribosiklib ve Palbociclib Tedavilerinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Dr.Mutlu Hızal
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Grup içi değerlendirme : Çalışma iyi düzenlenmiş, verilerin çabuk toparlanacağı bir çalışma olarak değerlendirildi. Çok merkezli olarak planlandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı. Uzm. Dr. Canan Karan’ın önerdiği, 4 numaralı çalışma ile benzer kohortu hedefleyen bir çalışma olduğu için, bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
  7. Çalışmanın Başlığı : Metastatiktripple negatif meme kanserli hastalarda sisteinden zengin EGF-ligand domain 2 proteininin prognostik önemi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Mehmet Zahid Koçak
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :
   Grup içi değerlendirme : Sisteinden zengin EGF-liganddomein 2 proteininin tek merkezde bakılabileceği çok merkezli yürütülebilecek bir çalışma olmadığından TOG projesi olarak uygun olmadığı tartışıldı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  8. Çalışmanın Başlığı: PET/BT ile evrelemede kN3 pozitifliği olan meme kanseri tanılı hastalardaneoadjuvankemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sonrası başlangıçtaki pozitif lenf nodu alanında nüks sonuçlarının değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Dr. Şükran Şenyürek
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:Prof.Dr. Yasemin Bölükbaşı
   Grup içi değerlendirme:Çalışma sunuldu. Çalışma tasarımı olumlu bulundu. Nüks değerlendirmesinin tam yanıt alınan hastalarda yapılabileceği, parsiyel yanıtlı hastalarda son nokta olarak progresyonsuzsağkalımın alınabileceği önerildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı:Çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  9. Çalışmanın Başlığı : Neoadjuvan kemoterapi + HER2 hedefli tedavi sonrası opere edilmişancak postoperatifrezidüelinvaziv hastalık tespit edilmişerken evre meme kanseri hastalarında, adjuvan TDM-1 etkinliğinin gerçek yaşam verileri ile değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Selin Aktürk Esen
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Doğan Uncu
   Grup içi değerlendirme : Çalışma iyi düzenlenmiş, verilerin çok uzun zamanda toparlanacağı bir çalışma olarak değerlendirildi. Henüz ruhsat ve geri ödeme almamış olması çalışmanın kısıtlılıkları olarak belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  10. Çalışmanın Başlığı: Metastatik HER2+ meme kanserinde lapatinib/kapesitabin tedavisinin etkiniği gerçek yaşam verisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Şaban Seçmeler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Şener Cihan
   Grup içi değerlendirme :Çalışma, verilerin çabuk toparlanacağı bir çalışma olarakdeğerlendirildi. Çok merkezli olması gerektiği vurgulandı. Ancak güncel önemini yitirmiş bir çalışma olduğu da ayrıca vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için
   Onaylandı.
  11. Çalışmanın Başlığı : BRCA-2 mutasyonu pozitif meme kanseri hastalarının klinik özellikleri ve sağ kalımı
   Çalışmayı sunan: Dr. Murat Keser
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Olçun Ümit Ünal
   Grup içi değerlendirme : İyi düzenlenmiş, verilerin çok çabuk toparlanacağı bir çalışma olarak
   yorumlandı. Ancak çalışmacılara veri tabanının zenginleştirilmesi (ailesel diğer kanserler vb.
   önerisinde bulunuldu.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için
   Onaylandı.
 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Meme Tümörleri Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi: 28.11.2019
  Başkan : Prof. DR. İlknur Görken
  Başkan Yardımcısı:  Doç. Dr. Burcu Çakar
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 50

  Yayınlanan Çalışmalar

  Yayınlanan çalışma yok
  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Her-2 (+)Metastatik meme kanserinde (MMK) 1. seri  Perjeta + Trastuzumab + KT etkinlik ve toksisite
   Çalışmayı sunan: Dr. Ece Esin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  
   Durumu: Yayın aşamasında
  1. Çalışma başlığı:  İkinci Seri Olarak  Her-2 (+) MMK’de TDM-1 verileri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Aykut Bahçeci
   Durumu:  Yayın aşamasında

  2. Çalışmanın başlığı:  HR (+) MMK’de Afinitor + ET verilerinin toplanması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mükremin Uysal, Dr. Ahmet Bilici
   Durumu: Yayın aşamasında

   

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı:  CDK İnhibitörü alan HR (+) MMK verilerinin toplanması
  (Erken erişim programında yer alan)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Gül başaran
  Çalışmanın mevcut durumu:  Bakanlık onayında
  Grup değerlendirmesi:  Bakanlık onayı sonrası çalışmaya başlanacak
  2. Çalışmanın başlığı:  gBRCA (+) Erken Evre MK Hastalarında RT Etkinlik
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Şule Karabulut
  Durumu: Veri tabanı hazırlanıyor, veri tabanı hazırlanması sonrası katılımcı merkezlere gönderilmesi uygun bulundu
  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Yüzey Dozunun Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Tedavi (VMAT) ve Tomotherapy Teknikleri  Kullanılarak Ölçülmesi
   Çalışmayı sunan:  Çalışma sunulmadı
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Süheyla Aytaç Arslan
   Grup içi değerlendirme:  Çalışma grup toplantısında sunulmadığı için değerlendirme yapılmadı. Oylama yapılmadı ve çalışma onay almadı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Olumsuz

  2. Çalışmanın başlığı : Bilateral Meme Kanserli  Hastaların Prognostik Faktörlerinin ve Dozimetrik  Farklılıklarının Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Berna Akkuş Yıldırım
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Berna Akkuş Yıldırım
   Grup içi değerlendirme : DKIS olgularının dahil edilmemesi gerektiği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Çalışma onaylandı.

  3. Çalışmanın başlığı : 65 Yaş Üstü Kadınlarda Kemoterapili ve Kemoterapisiz Sol Meme Radyoterapisinin Akut  Kardiyak Yan Etkilerinin Ekokarkardiyografik Değerlendirmesi
   Çalışmayı sunan:
   Dr. Nesrin Aktürk
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
   Grup içi değerlendirme :  Ekokardiyografi yanında biyokimyasal parametreler de bakılmalı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  4. Çalışmanın başlığı : Lokal İleri, İnflamatuar veya Erken HER2-Pozitif Meme Kanseri Olan Kadınlarda Neoadjuvan Pertuzumab ve Trastuzumabın Etkinliği ve Güvenliği
   Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
   Grup içi değerlendirme :  çalışmanın deneysel kolunda önerilen tedavinin standart haline geldiği ve Pertuzumab eklenmeyen kola hasta dahil etmenin etik sorun yaratacağı vurgulandı. Deneysel kol ile daha önce tedavi gören hasta grubunun retrospektif olarak taranarak propensity skor analiz ile karşılaştırılmasının daha uygun olacağı belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  5. Çalışmanın başlığı : Oligometastatik Meme Kanserli Olgularda Lokal Tedavinin Sağkalım Üzerine Etkisi
   Çalışmayı sunan:  
   Dr. Özlem Özdemir
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
   Grup içi değerlendirme : Benzer şekilde kurgulanmış prospektif bir çalışmanın Türkiye Meme Dernekleri Federasyonu tarafından prospektif olarak yapıldığı vurgulandı. Metastaz yeri (solıid organ/ kemik) ve sayısının net olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi. Göğüs duvarı ve/veya memeye yapılacak adjuvan radyoterapinin etkinliğine de bakılması gerektiği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  6. Çalışmanın başlığı : Non-Metastatik Nöroendokrin Diferansiasyonlu İnvaziv Meme Karsinomlu Hastaların Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Turkkan Evrensel
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
   Dr. Esra Korkmaz Kıraklı

  7. Çalışmanın başlığı : Meme Kanserinin Pelvik Taban Üzerine  Etkileri
   Çalışmayı sunan:
   Prof. Dr. Banu Atalar
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özdal Ersoy
   Grup içi değerlendirme : Çalışma grubuna dahil edilecek olan hastalarda pelvik taban kaslarında farklı nedenlere bağlı disfonksiyon olabileceği vurgulandı. Bu yüzden hastalarda başlangıçta mutlaka değerlendirme yapılması gerektiği belirtiidi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  8. Çalışmanın başlığı : Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanan ve Sentinal Lenf Nodu Pozitif Olan Klinik  Evre T1-3N1  Hastalarda Radyoterapinin Rolü
   Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
   Grup içi değerlendirme : Çalışmanın prospektif kurgulanması gerektiği, ancak bunun için katılacak merkezlerin tümör konseyinden onay alınması gerektiği vurgulandı. Deneysel kolda önerilen tedavi standart tedavi olmadığı için etik kurul onayında sorun çıkabileçeği belirtildi. Retrospektif planlanan bu çalışmada neoadjuvan tedavi sonrası N(+) hastalarda adjuvan Rt uygulamayan merkez olmadığı için bu kolda hasta bulunamayacağı vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  9. Çalışmanın başlığı : Meme Kanserli Hastalarda "Paylaşılan Karar Verme" (PKV) Modelinin Oluşturulabilmesi ve Klinik Uygulaması
   Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.

  10. Çalışmanın başlığı : Adjuvant Meme Radyoterapisine Bağlı Gelişen Akut Cilt Toksisitesinin Termal Görüntüleme ile Analizi
   Çalışmayı sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr.Didem Çolpan Öksüz
   Grup içi değerlendirme : Kameraların maliyeti tartışıldı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.