• Başkan: Fulden Yumuk – Selçuk Seber
  Başkan Yardımcısı: Özge Keskin
  Geriatrik Onkoloji Alt Çalışma Grubu
  Berna Yıldırım
  Elvina Alminadav
  Esra Korkmaz
  Ferhat Ekinci
  Fulden Yumuk
  Gülcan Bulut
  Güler Yavas
  H. Fazilet Dinçbaş
  İlknur Aslan Çetin
  Özge Keskin
  Özlem Ulusan Bağcı
  Seray Saray
  Sevgi Erdem
 • 15. ULUSAL ONKOLOJİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI
  GERİATRİK ONKOLOJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU
  29 KASIM 2019

  • Geriatrik Onkoloji Grup Toplantısı 29 Kasım 2019 tarihinde saat 18.00'de yapıldı. Toplantıya 13kişi (başkanlar dahil) katıldı.
  • Önceki grup başkanı Dr. Tarkan Yetişyiğitgörevine devam edemeyeceğinin öğrenilmesi nedeniyle Grup toplantısına Dr. Fulden Yumuk Başkan olarak vekalet etti. Grup toplantısı öncesinde oylama ile Dr. Erdoğan Selçuk Şeber Başkan olarak seçildi. Başkan yardımcısı görevine Dr. Gülcan Bulut ve Dr.Özge Keskin aday oldu ve yapılan seçimde Dr. Özge Keskin seçildi ve oturumda görevine başladı.

  2018 YILINA AİT ÇALIŞMALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

  • TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR:
  • Geriatrik hastalara yaklaşım ile ilgili anket çalışması. Dr.Şule Karabulut Gül

  Çalışmanın tamamlanıp 3. Geriatrik OnkolojiSempozyumunda 9 Kasım 2019'da sunulduğu öğrenildi,sonuçları oturumda Dr. Pelin Altınok tarafından tekrar sunuldu. Bu çalışanın uluslar arası platforma taşınması planlandı. Bu konuda Dr. Serdar Turhal ESMO – EORTC platformunda, radyasyon onkolojisi de ESTRO platformunda yapılmasını sağlamak için destek verecek. Bu konuda Dr. Şule Hanım gerekli hazırlıkları yapıp grup başkanlarını bilgilendirecek.
  Sonuçlar doğrultusunda UKK ‘de geriatrik hastalara yaklaşım ile ilgili eğitim içeren oturum düzenlenmesi planlandı. Bu oturum öncesi ve sonrası katılımcılar arasında bu eğitimin bilgi düzeyine katkısını sorgulayan bir anket yapılması Dr. Fulden Yumuk tarafından önerildi. Bu anketin hazırlanmasında aktif rol almak istediğini belirtti.

  • AKTİFLEŞMEMİŞ ÇALIŞMALAR:
  • 70 yaş üstü nivolumab alan metastatik RCC ve malignmelanoma hastalarında etkililik ve toksisite değerlendirmesi. Dr. Tülay Akman

  Dr. Tülay Akman'a ulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.

  • 70 yaş üstü metastatik prostat kanserli hastalarda haftada 1, 2 haftada 1 ve 3 haftada 1 dosetaksel uygulanmasının karşılaştırılması. Dr. Özgür Tanrıverdi

  Dr. Özgür Tanrıverdi'yeulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.

  • 70 yaş üstü opera KRK vakalarında standart tedavi ile düşük riskli grupta metronomonik tedavinin karşılaştırılması. Dr. Özgür Tanrıverdi

  Dr. Özgür Tanrıverdi'ye ulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.

  • 70 yaş üstü cerrahiye uygun olmayan , karaciğer metastazı olan metastatikkolorektal kanser vakalarında lokal tedavilerin değerlendirilmesi. Dr. Tarkan Yetişyiğit

  Dr. Tarkan Yetişyiğit'e ulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.
  Bu çalışmaların tekrar aktive edilmesi durumunda katılım sağlanmasına karar verildi.

  YENİ SUNULAN ÇALIŞMALAR VE BUNLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

  • Yaşlı hastanın pelvik radyoterapisinde tedavi kararını değiştirebilecek biyomarker var mı?  Dr. Pelin Altıok

  Eleştiri ve Öneriler:

  • Çalışmaya dahil edilmesi planlanan hasta alt gruplarının spesifiye edilmesi önerildi. Çalışmanın rektum kanseri vakalarında preoperatif- postoperatif radyoterapi olarak devam etmesi planlanması;
  • Yaş grubu 65 yaş ve üstü olarak genişletilmesi önerildi.
  • Lokal ileri evre serviks kanserinde 65 yaş ve üstü vakalarda kullanılan tedavi modaliteleri ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi. Dr. Evrim Metcalfe

  Eleştiri ve Öneriler:

  • Çalışmanın en az 100 hasta ile yapılacağı belirtildi.
  • Çalışmanın UROK 2020 de poster olarak sunulması planlandığı için merkezlerden ivedilikle vaka paylaşılması istendi.
  • Geriatrik prostat kanserli hastalarda depresyon; anket çalışması Dr. Gülcan Bulut

  Eleştiri ve Öneriler:

  • Depresyon ölçeği yanında mini mental testin hastalara yapılması (demansekartasyonu) önerildi.
  • Şu anda kesitsel olarak planlanan bu çalışmanın ilerleyen dönemde hem tedavi başlangıcı hem de tedavi sonrası depresyon açısından değerlendirmeyi içerecek şekilde genişletilmesi planlandı.

  2019'da sunulan tüm çalışmaların TOG Yönetim Kurulu'na sunulması ve onay sonrası yapılması için destek verilmesi kabul edildi.

 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: Geriatrik Onkoloji Alt Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi:15.11.2018
  Başkan : Aziz Karaoğlu
  Başkan Yardımcısı:
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 6

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.
  2.
  3.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:
  1. Çalışma başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:
  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu
   Durumu:
  1. Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

   Çalışmanın başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir.
   Grup değerlendirmesi: 
   Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):
  1. Çalışmanın başlığı:  70 Y üstü niyolub alan MRCC ve Malign Melanom hastalarda etkili ve teksisite değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:  Tülay Akmansu
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Tülay Akmansu
   Grup içi değerlendirme:  uygundur
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  yapılması uygundur
  2. Çalışmanın başlığı: 70 Y üstü metastatik prostat kanserli hastalarda Haftalık 2 haftada bir  3 haftada bir tositeksel rejimlerin karşılaştırılması
   Çalışmayı sunan:  Özgür Tanrıverdi
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Özgür Tanrıverdi
   Grup içi değerlendirme: uygun
  3. Çalışma Başlığı : 70 Yaş üstü opere kolorektal kanserli olgularda standart tedavi alan veya düşük renkli grupta metronomik (2000 mg/gi, sürekli) kgrestolobinik standart kgresitelon tedavilerin kesin artırılması
   Çalışmayı sunan: Özgür Tanrıverdi

   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Özgür Tanrıverdi
   Grup içi değerlendirme: Uyundur          
   Çalışma ile ilgili grup kararı:  Uygundur
  4. Çalışmanın Başlığı: 70 Y Cerrahi ve uygunolmayan, karaciğer metastaslı metastatik kobrektif kanserli olgularda Lokal tedavilerin değerlendirimesi
   Çalışmayı sunan: Tarkan Yetişyiğit
   Grup içi değerlendirme: Uygundur
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Uygundur