• Başkan: Yıldız Yükselen Güney
  Başkan Yardımcısı: Hale Çağlar
  Santral Sinir Sistemi Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Bilgehan Şahin
  Ahmet Gülmez
  Berna Yıldırım
  Cenk Umay
  Ebru Karakaya
  Esra Korkmaz
  Fulden Yumuk
  Fulya Ağaoğlu
  Gizem Kavak
  H. Fazilet Dinçbaş
  İbrahim Petekkaya
  İlknur Alsan Çelik
  M. Halil Akbörü
  M. Serkan Alemdar
  Menekse Turna
  Nesrin Aktürk
  Özlem Ulusan Bağcı
  Pelin Altınok
  Serdar Özkök
  Sevgi Erdem
  Vildan Kaya
  Yasemin Bölükbaşı
  Zeliha Güzelöz Çapar
  Züleyha Akgün
 • TOG
  17. Ulusal Onkolojik AraştırmalarÇalıştayı
  10-11Aralık 2021
  Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu Raporu

  10-12-2021
  Başkan: Prof. Dr Yıldız Güney
  Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Hale Başak Çağlar
  Katılımcı Sayısı:
  Tartışmacılar: Prof. Dr. Fulden Yumuk, Prof. Dr. Serra Kamer, Prof. Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu, Prof. Dr. Meltem Ekenel, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar
  Yayınlanan Çalışmalar: Yok
  Proje Önerileri:  Toplantı kapsamında  4 proje önerisi değerlendirildi.

  1. Ankara MemorialHastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinden Dr. Süheyla Aytaç Arslan, ‘Meme kanseri leptomeningeal metastazının kraniospinal radyoterapi ile tedavisi’ isimli bir proje sunuldu. Bu çalışma luminal ve triple (-) meme kanseri olup beyin + spinal MR ve klinik veya LP ile tanı konulmuş leptomeningeal hastalığı olan meme kanserli hastalarda kraniospinal RT uygulamasının etkinliğini öğrenmeyi amaçlayan faz I-II çalışma olarak sunuldu. Sunum sonrası tartışmalar sonucunda, öncelikle bu tedavinin Türkiye’deki uygulanma yaygınlığının öğrenilmesini amaçlayan bir retrospektif sorgulanmayı takiben çalışmanın olgunlaştırılması gerektiğine karar verildi.
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi ABD’dan Dr. Özlem Aynacı tarafından ‘Düşük derereceliglial tümörlerde yeni sınıflamadaki moleküler belirteçlerin tedavi edilen hastalarda incelenmesi ile prognoz ve tedavi sonuçlarının validasyonu’isimli proje sunuldu. Çalışma özeti olarak eski patolojik sınıflandırmaya göre düşük dereceli glial tümör tanısı alarak tedavi uygulanan hastalarının tümör bloklarının yeniden değerlendirilerek yeni sınıflamaya göre yeniden değerlendirilmesi ve eski sınıflamayla korelasyonunun araştırılması planlandı. Sunum sonrası yapılan tartışmalarda olumlu geri bildiriler oldu. Ancak blokların yeniden moleküler değerlendirilmesinin maliyeti bütçeye dahil edilerek Türk Onkoloji Grubuna sunulmasına karar verildi.
  3. İstanbul Medipol ÜniversitesiTıp FakültesiMedipol Mega Hastanesi Radyasyon OnkolojisiABD’dan Dr. Ömer Yazıcı tarafından ‘Beyin metastazı nedeniyle opere edilen hastalarda kaviteye uygulanan fraksiyonestereotaktik radyoterapide farklı fraksiyon şemalarının tedavi sonuçları üzerine etkisinin değerlendirilmesi’ isimli proje sunuldu. Bu çalışanın özeti olarak Türkiye’deki radyasyon onkolojisi kliniklerinde beyin metastazı sonrasında kavite SRS uygulamalarındaki varyasyonların (hedefin belirlenmesi, emniyet sınırı, tedavi planlama ve uygulama yöntemleri) lokal kontrol üzerine etkisinin araştırılmasının belirlenmesi önerildi. Sunum sonrası yapılan tartışmalarda benzer bir çalışmanın Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Radyocerrahi çalışma grubu tarafından devam etmekte olduğu ve bu projenin onunla birleştirilmesine karar verildi.
  4. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medipol Mega Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ABD’dan Dr. Ömer Yazıcı tarafından ‘Beyin metastazlarında immun kontrol noktası inhibitörleri ile birlikte kranialradyocerrahi uygulanan hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi’ isimli proje sunuldu. Proje, immünoterapinin kullanıldığı farklı primer odak tümörlerinin beyin metastazlarında eş zamanlı veya ardışık immünoterapi kullanmanın intrakranial kontrol üzerine etkinliğinin değerlendirildiği faz II randomize bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Sunum sonrasında ilaçların maliyetinin ciddi bir bütçe yaratacağı belirtilmiştir. Bu çalışma iç grup yazışmaları ile olgunlaştırılacaktır.
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU
  Toplantı tarihi: 15-11-2018
  Başkan: Dr. Yıldız GÜNEY
  Başkan Yardımcısı: Dr. Hale CAĞLAR
  Raportör:
  Katılımcı Sayısı: 16

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. yok
  2.
  3.

   

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: yok
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu: 
  1. Çalışma başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:
  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu
   Durumu:

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı: 1-3 BEYİN MET LERDE SRS uygulayan merkezlerin anketsel değerlendirilmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. ESRA KEKİKİLİ
  Çalışmanın mevcut durumu:
  Grup değerlendirmesi: 

  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Türkiye’deki Glioblastoma tanılı hastalarda cerrahi ve kemoradyoterapi sonrası nükslerde ikincil ışınlama sonuçlarının değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:  BORA UYSAL
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: BORA UYSAL
   Grup içi değerlendirme: OLUMLU
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Öncelikle küçük bir grup tarafından değerlendirilip düzeltmeler yapılacak

  2. Çalışmanın başlığı: Radyoterapi tedavi hacimlerinin lenfopeni ve tedavi başarısı ile ilişkisinin belirlenmesi
   Çalışmayı sunan:  Ertuğrul Şentürk
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Petek Erpolat
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu

  3. Çalışmanın başlığı: Türkiye’de Adölesan ve Genç Erişkin Dönemde Kanser Tanısı ile Tedavi Edilmiş Hastalara Yaklaşım Anketi
   Çalışmayı sunan:  Fatma Sert
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Fatma Sert
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu