YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Sedar Özkök

Başkan Yardımcısı
Dr. Bülent Yalçın

Genel Sekreter
Dr. Elif Berna Köksoy

Sayman
Dr. Ozan Yazıcı

Üyeler
Dr. Hüseyin Abalı
Dr. Can Akçalı
Dr. Serap Akyürek
Dr. Fazilet Dinçbaş
Dr. Fikri İçli

Yedek Üyeler
Dr. Zafer Arık
Dr. Mehmet Artaç
Dr. Sümerya Duru Birgi
Dr. Melis Gültekin
Dr. Fatih Gürler
Dr. Nuriye Özdemir
Dr. M. Ali Nahit Şendur
Dr. Yüksel Ürün
Dr. Gözde Yazıcı

Denetleme Kurulu (Asil)
Dr. Hakan Akbulut
Dr. Ahmet Demirkazık
Dr. Ahmet Özet

Denetleme Kurulu (Yedek)
Dr. N. Serdar Turhal
Dr. Şuayib Yalçın
Dr. Faruk Zorlu