Türk Onkoloji Grubu (TOG) 1989 yılında Ankara ve İstanbul’daki birkaç merkezin bir araya gelmesi ile ilk kuruluş adımını atmış ve aradan geçen 16 yıl içerisinde, yeni merkezlerin katılımı ile büyümüş ve birçok çok merkezli araştırma projesini başarı ile sonuçlandırmıştır. Bu çalışmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ve makale olarak da yayınlanmıştır.

TOG üyelerimizin sayısındaki artış ve kanserin çeşitliliği nedeniyle, araştırma protokollerinin başlangıçta senede iki kez yapılan genel kurulda tartışılması güçlük ve gecikmelere neden olduğu için, TOG daha sonra yeniden yapılandırılmış ve oluşturulan alt çalışma gruplarının daha bağımsız olarak görev yapabilmeleri TOG yönergesinde yapılan değişikliklerle sağlanmıştır. Bu bağlamda halen 14 alt çalışma grubu mevcuttur.

TOG, halen alt çalışma grupları ile klinik araştırmalarını sürdürmekte ve birçok yeni araştırma projesi bu gruplarda incelenerek, uygun görülenler yerel ve merkezi etik kurullara sunmak üzere hazırlanmaktadır.

TOG yeni merkez ve üyeleri ile artan araştırma ve eğitim faaliyetlerini, daha iyi yönlendirebilmek ve üyeleri ile iletişimini artırmak, bunların gerektirdiği maddi kaynakları oluşturmak amacı ile 2004 yılında Onkoloji Grubu Derneğini (OGD) kurmuştur. TOG’nun bu derneğin çatısı altında daha da gelişeceği ve büyüteceğine inanıyoruz.

Tüm TOG ve OGD üyelerine vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.