• Başkan: Saadettin Kılıçkap
  Başkan Yardımcısı: Erdinç Nayır
  Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Alt Çalışma Grubu
  Alpaslan Özgün
  Ayça İribaş Çelik
  Baran Akagündüz
  Bülent Yalçın
  Cenk Umay
  Cihan Erol
  Esra Korkmaz Kıraklı
  Hüseyin Furkan Öztürk
  Hüseyin Salih Semiz
  İrfan Çiçin
  İzzet Doğan
  M. Serkan Alemdar
  Menekşe Turna
  Nadiye Akdeniz
  Özlem Ulusan Bağcı
  Pelin Altınok
  Serap Yücel
  Ufuk Mert
  Zelihpara Güzelöz Çopar
 • TOG
  18.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE PREVANSİYON GRUBU
  Toplantı tarihi:15.12.2022
  Başkan :SAADETTİN KILIÇKAP
  Başkan Yardımcısı:  ERDİNÇ NAYIR
  Raportör: ERDİNÇ NAYIR

  Yayınlanan Çalışmalar (Son 1 yılda):

  1. HCC epidemiyolojisinin uluslararası verilerinin toplanması (OncoBrige projesi). TheEasternMediterraneanHealthJournal'da kabul edildi, yayın sırasındadır.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar:

  1. Çalışmanın başlığı: Uzman hekimlerin kanser tarama programları hakkındaki eğilimi – Anket Çalışması
   Çalışmayı sunan: Özlem Özdemir, Erdinç Nayır
   Çalışmanın koordinatörü: Erdinç Nayır
   Durumu: 20 Merkez, 649 anket yapıldı, verilerinin analizi yapılıyor.

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. MSI – Türk (Mikrosatellitinstabilkolorektal tümörler Türkiye kohort çalışması)
   Çalışmayı sunan: Deniz Can Güven
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Ömer Dizdar
   Durumu: Etik kurul ve TİTCK onayları alındı, 6 merkezden veri alındı, 3 merkezden veri bekleniliyor.
  2. BRCA 1 ve BRCA 2 ile ilişkili olabilecek kanser tanısı almış hastaların yakınlarında kanser sıklığının saptanması – Türkiye verisi
   Çalışmayı sunan: Mustafa Gürbüz
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Yüksel Ürün
   Durumu: Çalışma devam ediyor.
  3. Uzman Radyasyon Onkologlarının pediatrik kanser hastalarına yaklaşımlarının ve karşılaşılan zorlukların belirlenmesi – Anket Çalışması
   Çalışmayı sunan:  Cenk Umay
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Ayşe Nur Demiral
  4. Çalışmanın başlığı: Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Saadettin Kılıçkap
   Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma şuan devam etmektedir.

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Nadir tümörlerde immünoterapi kullanımı ve klinik sonuçları
   Çalışmayı sunan: Deniz Can Güven
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap
   Grup içi değerlendirme: Çalışma uygun görüldü. Grup toplantısına katılan merkezler, çalışmanın çok değerli olduğunu ve katkı sağlayacaklarını ilettiler. Mail grubunda çalışmanın duyurulması ve daha çok merkezden hasta alınması görüşüldü.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
  1. Çalışmanın başlığı: Üst üriner sistem ürotelyalkarsinomlu olgularda Türkiye verisi
   Çalışmayı sunan: İrfan Karahan
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Bülent Yalçın
   Grup içi değerlendirme: Çalışma uygun görüldü. Grup toplantısına katılan merkezler, çalışmanın çok değerli olduğunu ve katkı sağlayacaklarını ilettiler.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
  1. Çalışma başlığı: Azerbeycan ve Türkiye'de kanser hasta yakınlarının kanser konusunda farkındalığın saptanması
   Çalışmayı sunan: ElvinaAlmuradova
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Erdinç Nayır
   Grup içi değerlendirme: Çalışma uygun görüldü. Anket hazırlandıktan sonra çalışma başlatılacaktır.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE PREVANSİYON ÇALIŞMA GRUBU
  Toplantı tarihi:28.11.2019
  Başkan :SAADETTİN KILIÇKAP
  Başkan Yardımcısı: ERDİNÇ NAYIR
  Raportör: ERDİNÇ NAYIR
  Katılımcı Sayısı:

  Yayınlanan Çalışmalar (Son 1 yıl içinde)

  1.Türkiye'de Tıbbi Onkolog, Pediatrist, Aile hekimi ve Jinekologların HPV aşısına yaklaşımı (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ahmet Ünlü, Mustafa Özdoğan)

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: HCC epidemiyolojisinin uluslararası verilerinin toplanması (OncoBrige projesi)
   Çalışmayı sunan: Serdar Turhal
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Serdar Turhal
   Durumu:Yayın aşamasındadır.
  1. Çalışma başlığı: Yeni tanı almış kanserli hastaların beden kitle indekslerinin hastalık türü, sosyodemografik özellikleri ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Ece Esin, Semra Paydaş
   Durumu:Yayın aşamasındadır.  

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı: Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Saadettin Kılıçkap
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma şuan devam etmektedir.
  2. Çalışmanın başlığı: Yeni tanı almış kanser hastalarının klinik çalışmalara uygunluğunun değerlendirilmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Saadettin Kılıçkap
  Durumu: Çalışma şuan devam etmektedir.
  3. Çalışmanın başlığı: Aile hekimlerinin ve uzman hekimlerin kanser taramalarına olan tutumları
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Erdinç Nayır
  Durumu: Çalışmada anket hazırlanıp başlanacaktır.
  4. Çalışmanın başlığı: BRCA 1 ve BRCA 2 ile ilişkili olabilecek kanser tanısı almış hastaların yakınlarında kanser sıklığının saptanması – Türkiye verisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Mustafa Gürbüz, Yüksel Ürün
  Durumu: Çalışma şuan devam ediyor.
  5. Çalışmanın başlığı: E-sigara konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının belirlenmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Mustafa Özdoğan
  Durumu: Çalışma şuan devam ediyor.

  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Uzman Radyasyon Onkologlarının pediatrik kanser hastalarına yaklaşımlarının ve karşılaşılan zorlukların belirlenmesi – Anket Çalışması
   Çalışmayı sunan:  Cenk Umay
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Ayşe Nur Demiral
   Grup içi değerlendirme: Grup içerisinde çalışma değerlendirildi. Diğer ülkelerdeki radyasyon onkologlar ile iletişime geçilip uluslararası bir çalışmaya dönüştürülmesi çalışmanın daha değerli olacağı önerisi geldi.  Anket formunun belli bir standartta hazırlanması gerektiği vurgusu yapıldı. Anketin hekimlere sunulmasında sosyal kanallar değil de kongrede yüz yüze görüşme ile doldurulmasının daha efektif olacağı önerileri yapıldı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
  2. Çalışmanın başlığı : MSI – Türk (Mikrosatellitinstabilkolorektal tümörler Türkiye kohort çalışması)
   Çalışmayı sunan: Deniz Can Gücen
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Ömer Dizdar
   Grup içi değerlendirme : Grup içerisinde çalışma değerlendirildi. Diğer ülkelerdeki medikalonkologlar ile iletişime geçilip uluslararası bir çalışmaya dönüştürülmesi çalışmanın daha değerli olacağı önerisi geldi.  Son dönemde MSI'ın daha sık bakıldığı, bu sebeple hasta sayısı konusunda çalışmanın sıkıntı yaşayabileceği, bu noktaya dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
  3. Çalışmanın başlığı : BRCA 1 ve 2 mutasyon tespit edilen olgularda profilaktikmastektomi ile ilgili bilgi düzeyi ve sıklığının saptanması
   Çalışmayı sunan: Burak Yasin Aktaş
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Saadettin Kılıçkap
   Grup içi değerlendirme : Grup içerisinde çalışma değerlendirildi. Hazırlanan anketinin dilinin hastalara uygun bir şekilde düzenlenmesi önerildi. Ankete dahil edilen hastaların farklı bölgelerden homojen olacak şekilde dahil edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-17 Kasım 2018
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE PREVANSİYON GRUBU
  Toplantı tarihi: 16.11.2017
  Başkan: SAADETTİN KILIÇKAP
  Başkan Yardımcısı: ERDİNÇ NAYIR
  Raportör: ERDİNÇ NAYIR
  Katılımcı Sayısı: 12

  Yayınlanan Çalışmalar (2018 yılında yayınlanmış ve yayına kabul edilmiş olan tüm grup çalışmaları)

  Türkiye'de Tıbbi Onkolog, Pediatrist, Aile hekimi ve Jinekologların HPV aşısına yaklaşımı
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: AHMET ÜNLÜ, MUSTAFA ÖZDOĞAN
  Çalışmanın mevcut durumu: Yayınlandı

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):
  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı: Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: SAADETTİN KILIÇKAP
   Çalışmanın mevcut durumu: Yayına gönderildi.
   Grup değerlendirmesi:  
  1. Çalışmanın başlığı: Yeni tanı almış kanser hastalarının klinik çalışmalara uygunluğunun değerlendirilmesi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: SAADETTİN KILIÇKAP
   Çalışmanın mevcut durumu: Yayına gönderildi.
  1. Çalışmanın başlığı: Kanserli hastalarda Nutrisyonel destek: ne biliyoruz ne bilmiyoruz?
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: SAADETTİN KILIÇKAP
   Çalışmanın mevcut durumu: Hasta alımı ile çalışma bir süre daha devam edecektir.
  1. Çalışmanın başlığı: Tıp öğrencileri kanser hakkındaki bilgi düzeyleri çalışması
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: ERDİNÇ NAYIR / SERDAR TURHAL
   Çalışmanın mevcut durumu: Etik kurul onayı beklenmektedir.
   Grup değerlendirmesi:  Çalışma devam edecektir.
  1. Çalışmanın başlığı: Yeni tanı almış kanserli hastaların beden kitle indekslerinin hastalık türü, sosyodemografik özellikleri ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: ECE ESİN, SEMRA PAYDAŞ
   Çalışmanın mevcut durumu: Çalışmaya hasta alımı devam etmektedir.
   Grup değerlendirmesi:  -

  2. Çalışmanın başlığı: Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kanser taramalarına olan tutumları
   Çalışmayı sunan: Erdinç Nayır
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Erdinç Nayır
   Grup içi değerlendirme: Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kendilerine ve kendi yakınlarına kanser taraması hakkındaki tutumları bu çalışmada amaçlandığı anlatıldı. Kanser taramaları hakkındaki bilgi düzeylerini ölçecek sorularında olması gerektiği önerildi. Sağlık çalışanlarının da çalışmaya dahil edilebileceğinden bahsedildi. Ayrıca bu anket çalışmasının Tıbbi Onkologlara özellikle yapılması gerektiği önerildi. Bu çalışmanın sonucunda sağlık çalışanlarında kanser taramalarının durum tespitinin ve bu tespit sonucunda çözüm yolları neler olduğu ortaya konması gerektiği konuşuldu.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
  1. Çalışmanın başlığı: HCC epidemiyolojisinin uluslararası verilerinin toplanması (OncoBrige projesi)
   Çalışmayı sunan: SERDAR TURHAL
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: SERDAR TURHAL
   Grup içi değerlendirme:
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Devam ediyor

  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: BRCA 1 ve BRCA 2 ile ilişkili olabilecek kanser tanısı almış hastaların yakınlarında kanser sıklığının saptanması – Türkiye verisi
   Çalışmayı sunan: Mustafa GÜRBÜZ
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Yüksel ÜRÜN
   Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı

  2. Çalışmanın başlığı: KHDAK'inde moleküler belirteçlerin değerlendirilmesi ve istenmememe nedenlerinin tespiti -  Çok merkezli çalışma
   Çalışmayı sunan: Saadettin KILIÇKAP
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin KILIÇKAP
   Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı

  3. Çalışmanın başlığı: E-sigara konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının belirlenmesi
   Çalışmayı sunan:
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa ÖZDOĞAN
   Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı