• Başkan: Serra Kamer
  Başkan Yardımcısı: Mutlu Doğan
  Kemik Yumuşak Doku Sarkomu Alt Çalışma Grubu
  Baran Akagündüz
  Bilgin Demir
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Cihan Erol
  Esra Korkmaz
  Fazilet Dinçbaş
  Ferhat Ekinci
  Fulya Agaoğlu
  Furkan Öztürk
  Gamze Uğurluer
  Gizem Kavak
  Halis Yarlıkaya
  Hüseyin Salih Semiz
  M.Serkan Alemdar
  Mehmet Artaç
  Nadiye Akdeniz
  Nazan Demir
  Nurullah Zengin
  Onur Y. Bolak
  Pelin Altınok
  Sevgi Erdem
  Yavuz Anacak
 • TOG KEMİK YUMUŞAK DOKU ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU
  Çalışma Grubumuzun çalıştay toplantısı 11. Aralık.2021 tarihinde, Çevirim içi olarak 12.50-14.20 saatleri arasında yapıldı. Grup toplantımız Grup Başkanı Prof.Dr Serra KAMER, Başkan yardımcısı Prof.Dr Mutlu Doğan tarafından yönetildi ve tartışmacı olarak Prof.Dr.Bülent Yalçın, Prof.Dr.Hasan Şenol Coşkun, Prof.Dr.Feyyaz Özdemir, Prof.Dr.Fazilet Öner Dinçbaş, Prof.Dr.Fulya Ağaoğlu, Prof.Dr.Meral Kurt görev aldı. Proje Önerisi olarak grubumuza iletilen 9 çalışma değerlendirildi ve herbir çalışma için aşağıdaki öneriler oluşturuldu:

  1. Çalışma adı: DESMOİD TÜMÖRLERDE B-CATENİN GEN MUTASYON ANALİZİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Halil Cumhur Yıldırım -Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
   Öneriler: Çalışmanın bi önceki çalıştayda sunulmuş olan ‘desmoid tümör Türkiye verisi’ çalışmasını öneren grupla görüşülerek projelerin birleştirilmesine, merkezlerin vaka sayıları netleştirildikten sonra TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  2. Çalışma adı: L TİPİ SARKOMLARDA TRABECTEDİN VERİSİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Fatih Tay-SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH
   Öneriler: Çalışmanın yumuşak doku sarkomlarında daha önce önerilen proje grubunun ön çalışmaları ile birleştirilmesine ve TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  3. Çalışma adı: YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA NEXT-GENERATION SEQUENCING
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Elif Şenocak Taşçı -Acıbadem Atakent Hastanesi
   Öneriler: Çalışmanın merkezlerin vaka sayıları netleştirildikten sonra ve çalıştay sırasında tartışmacı hocalarımızın önerileri (‘mevcut NGS bakılmış olan hastaların verileri retrospektif olarak toplanacağı için NGS panelınde bakılan tüm genlerin not edilerek pozitif olanların ayrıca belırtılmesının bu genomık değişikliklerin sıklığı hakkında da ön fikir verebileceği, yınebugenomık değişikliklerin hem prognostik hem de prediktif değerinin araştırılması ülkemiz verisi adına değerli olabilir’ gibi) de dikkate alınarak  TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  4. Çalışma adı: METASTATİK SARKOM TANILI HASTALARDA PAZOPANİB DENEYİMİ VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Merve Keskinkılıç -Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
   Öneriler: Çalışmanın yumuşak doku sarkomlarında daha önce önerilen proje grubunun ön çalışmaları ile birleştirilmesine ve TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  5. Çalışma adı: SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRLER TÜRKİYE VERİ TABANI
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Mustafa Keser -BORNOVA TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
   Öneriler: Çalışmaya katılacak merkezler içinde hasta verilerinin daha yoğun olarak bulunduğu radyasyon onkolojisi klinikleri olması durumunda hastaların radyoterapi detaylarının da değerlendirilebileceği ek parametrelerin veri tabanı formatına eklenerek projenın şekillendirilmesinden sonra son halinin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  6. Çalışma adı: KORDOMA HASTALARININ ÖZELLİKLERİ TAKİP VE TEDAVİ AŞAMALARI GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Mustafa Büyükkör-SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH
   Öneriler: Çalışmaya katılacak merkezler içinde hasta verilerinin daha yoğun olarak bulunduğu radyasyon onkolojisi klinikleri olması durumunda hastaların radyoterapi detaylarının da değerlendirilebileceği ek parametrelerin veri tabanı formatına eklenerek projenın şekillendirilmesinden sonra son halinin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  7. Çalışma adı: İNOPERABL ANJİOSARKOMDA FARKLI TEDAVİLERİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Oğuzhan Selvi -Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
   Öneriler: Çalışmanın TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  8. Çalışma adı: İNOPERABL DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS DA İMATİNİB ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİ GERCEK YAŞAM VERİSİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Oğuzhan Selvi -Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
   Öneriler: Çalışmanın hedef kitle ve hasta özellikleri net tanımlandıktan sonra TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi.
  9. Çalışma adı: İLERİ EVRE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CDK İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİ GÜVENİRLİĞİ VE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
   Öneriyi sunan/merkez:Uzm.Dr.Ertuğrul Bayram –Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
   Öneriler: Çalışmanın hedef kitle ve hasta özellikleri net tanımlandıktan sonra TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verildi. Ülkemizde yumuşak doku sarkomlarında daha çok dediferansiye/iyi diferansiyeliposarkomlardaendikasyon dışı onay alınarak cdk inhibitörleri (palbosiklib) kullanılabildiği için projenin etik kurul onayı alınma surecinde Sağlık Bakanlığı ilgili kurumlardan onay alınması gerekmesi durumunda ilgili onayların da alınarak ilerlenmesi önerildi.
   Prof.Dr Serra KAMER
   Prof. Dr Mutlu DOĞAN
 • TOG 16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı'nda Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomu Alt Çalışma GrubuToplantı Raporu;

  16. Onkolojik Araştırma Çalıştay’ında Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomu Çalışma Grubuna  gönderilen yedi çalışma önerisi araştırmacılar tarafından sunulmuştur.

  1. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı:
  Metastatik alveolar soft part sarkomda hedefe yönelik tedavi etkinliği
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Muhammed Mustafa Atcı /Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

  2. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı:
  Metastatik yumuşak doku sarkomlarında trabectedin etkinlik ve tolerabilitesi
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Şaban Seçmeler /Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir

  3. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Non metastatik osteosarkom hastalarında tedavi deneyimleri

  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Muhammed Mustafa Atcı/Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir

  4. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı
  : Desmoid Tümörlü Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri ve Türkiye Gerçek Yaşam Verisi
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Dr Emrah Eraslan, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH
  Karar:Daha önceki yıllarda TOG bünyesinde toplanan ancak yayın haline dönmemiş olan Desmoid tümör verilerininde çalışmaya eklenmesine ve Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir

  5. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı
  : İleri Evre GIST hastalarında Regorafenib Öncesi Tirozin Kinaz İnhibitörü Süresinin Diğer Klinikopatolojik Özelliklerle Birlikte Regrafenib Yanıtı Üzerine Olan Etkisi ve Regorafenib Tedavisi Sonuçları: Gerçek Yaşam Veri
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Dr Ömür Kaman, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

  6. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı:
  Kaposi sarkomlu hastaların klinikopatolojik özellikleri ve bu hastaların yönetimi: Türkiye gerçek yaşam verisi
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkezDr Mehmet Hadi Akkuş, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Tıbbi Onkoloji Kliniği
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

  7. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı:
  Yumuşak doku sarkomlarında (YDS) pazopanip tedavisine standart dışı iyi yanıt veren hastalarda tedaviyi predikte eden  faktörlerin  saptanması
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: ERTUĞRUL BAYRAM , SEMRA PAYDAŞÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiTIBBI ONKOLOJİ
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

   

  Çalışma önerileri online toplantıda tartışıldı ve yönetim kuruluna onaylanması için sunulmasına karar verildi.
  Prof.Dr Serra KAMER
  Grup Başkanı

  Doç.Dr Mutlu Doğan
  Grup Başkan Yardımcısı

 • TOG
  15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  27 Kasım-01 Aralık 2019
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: KEMİK VE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI ÇALIŞMA GRUBU
  Toplantı tarihi: 28/11/2019
  Başkan : PROF.DR. SERRA KAMER
  Başkan Yardımcısı:  DOÇ. DR. MUTLU DOĞAN
  Raportör: DOÇ. DR. MUTLU DOĞAN
  Katılımcı Sayısı: 23

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.
  2.
  3.
  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışmayı sunan:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: 
   Durumu:
  2. Çalışma başlığı: 
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: 
   Durumu:
  3. Çalışmanın başlığı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:
  4. Çalışmanın Başlığı :
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durum:

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı:  Ekstremite Yerleşimli Sinovial Sarkomlara Multidisipliner Yaklaşım ve Tedavi Sonuçları
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Prof.Dr. Didem Çolpan Öksüz
   Çalışmanın mevcut durumu:  Aynı
   Grup değerlendirmesi:  Hasta data toplama devam ediyor . Etik kurul onayı tamamlandı.
  2. Çalışmanın başlığı: Osteosarkomlarda farklı neoadjuvan tedavi rejimlerinin etkinlik açısından değerlendirilmesi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Doç.Dr. Leyla Özer
   Durumu:  Hasta datası toplama devam ediyor

   Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Dermatofibrosarkom protüberans olgularında multidisipliner yaklaşım ve adjuvan radyoterapi sonuçları
   Çalışmayı sunan:  Uzm.Dr.Ayça İribaş Çelik
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof.Dr Emin Darendeliler
   Grup içi değerlendirme:  Olumlu.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG yönetimine sunulmasına karar verildi.
  2. Çalışmanın başlığı :  Radyoterapiye bağlı sarkomların sıklığı, klinik özellikleri ve prognostik faktörlerin araştırılması
   Çalışmayı sunan:  Uzm.Dr.Ayça İribaş Çelik
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Uzm.Dr.Ayça İribaş Çelik
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG yönetimine zaman aralığı düzeltildikten sonra sunulmasına karar verildi.
  3. Çalışmanın başlığı : Ekstremite yumuşak doku sarkomlarında adjuvan kemoterapi sonuçları
   Çalışmayı sunan:  Uzm. Dr.Baran Akagündüz
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Uzm. Dr.Baran Akagündüz
   Grup içi değerlendirme : Olumlu
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Başlık değişimi sonrası TOG yönetimine sunulmasına karar verildi.
  4. Çalışmanın başlığı :  Kanser Tedavisinde Yenilikçi Bir Minimal İnvaziv Yöntem Olarak Elektrokemoterapi Tekniğinin Relaps/Refrakter Kaposi Sarkomu Tedavisinde Etkinliğinin Sınanması
   Çalışmayı sunan:  Prof.Dr.Nurullah Zengin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof.Dr. Nurullah Zengin
   Grup içi değerlendirme :
   a) Katılımcılardan farklı platformlarda öneriler dinlendi.
   b) Çalışma dizaynı gözlemselden –erken faz çalışmaya değiştirilmesi tartışıldı.
   c) Proje önerisinde bütçe alt başlıklarına çalışmanın sigortasının eklenmesi ve bütçenin tekrar düzenlendikten sonra tekrar gözden geçirilmesine karar verildi.
   d) Merkez sayısı iki olması nedeni ile yönetim kurulunda tartışılması önerildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG yönetimine eleştiriler eşliğinde sunulacak.
 • TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-17 Kasım 2018
  Kemik Yumuşak Doku Sarkomu Çalışma Grubu Raporu

  Devam Eden Projeler
  1.Çalışmanın Başlığı: Osteosarkamlarda Neoadjuvan Kemopterapi protokollerinin yanıt oranına etkisi, adjuvan protokol değişimi
  Çalışmayı Sunan: Leyla Özer
  Çalışma Koordinatörü: Leyla Özer 
  Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi.

  2.Çalışmanın Başlığı: Extremite yerleşmiş YDS’larda tecur eğilimleri (Anket Çalışması)
  Çalışmayı sunan: Arzu Ergen
  Çalışma Koordinatörü: Arzu Ergen
  Grup İçi Değerlendirme:

  3. Çalışmanın Başlığı: Erişkin sinasyal sarkomlarda Türkiye Sonuçları
  Çalışmayı sunan: Didem Çolpan Öksüz
  Çalışma koordinatörü: Didem Çolpan Öksüz

  Yeni Proje Önerileri
  1. Çalışmanın Başlığı: Postradyoterapi sarkomlar (Türkiye verisi) ve tedavi yaklaşımlar
  Çalışmayı sunan: Ebru Karakaya
  Çalışma koordinatörü: Ebru Karakaya

  2. Çalışmanın Başlığı: Ekxteminte yumuşak doku sarkomlarda adjuvan kemoterapi protokolleri ve sonuçları
  Çalışmayı Sunan: Mutlu Doğan
  Çalışma Koordinatörü: Mutlu Doğan

  3. Çalışmanın Başlığı: Neoadjuvan Radyoterapi (kemoterapi öncesi ve sonrası PD-LI expresyonu)
  Çalışmayı sunan: Esra Kırkalı
  Çalışmanın Koordinatörü: Esra Kırkalı

  Tamamlanmış Projeler
  1. Çalışmanın Başlığı: Erişkin randomyosarkomlarda çok merkezli (retrospektif) Türkiye sonuçları
  Çalışma Koordinatörü: Esra Kırkalı
  Çalışma sonucu: Yayınlandı