YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:
Yok

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

  1. 1-3 BEYİN MET LERDE SRS uygulayan merkezlerin anketsel değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Esra Kekikili)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

  1. Turkiyedeki Glioblastoma tanılı hastalarda cerrahi ve kemoradyoterapi sonrası nükslerde ikincil ışınlama sonuçlarının değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Bora Uyusal ) Grup içi değerlendirme : Öncelikle küçük bir grup tarafından değerlendirilip düzeltmeler yapılacak
  2. Radyoterapi tedavi hacimlerinin lenfopeni ve tedavi başarısı ile ilişkisinin belirlenmesi (Çalışmayı sunan : Ertuğrul Şentürk, Koodinatörü: Dr. Petek Erpolat Grup içi değerlendirme: Olumlu)
  3. Türkiye’de Adölesan ve Genç Erişkin Dönemde Kanser Tanısı ile Tedavi Edilmiş Hastalara Yaklaşım Anketi (Çalışmayı Sunan: Fatma Sert ) (Grup İçi değerlendirme: Olumlu )
Kabul Edilen
Çalıştay Yılı
Proje Adı Projenin Sorumlusunun Adı Soyadı
Çalıştığı Merkezin Adı
Proje No Projenin Güncel Durumu
1: Çalışma yürümüyor
2: Çalışma devam ediyor
3: Çalışma tamamlandı ve yayın aşamasında
4: Çalışma yayınlandı
Çalışmanın Yayınlandığı Dergi Yılı Sayısı ve Sayfa Nosu Doi Nosu.. 
2022 Rekürren malign gliomlarda bevasizumabla kombinasyonda temozolomid ile irinotekanın karşılaştırılmasını  Sinem Akbaş
Koç Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
  2  
2022 Adult medullablastom hastalarının analizi, takibi ve tedavisi İlknur Kayalı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
  2  
2022 Malign beyin tümörlerinde saptanan hedef mutasyonlar ve kullanılan TKI sağ kalıma etkileri  Şendağ Yaslıkaya
Çukurova Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
  2  
2022 Santral nörositoma hastalarında tedavi yaklaşımı Rahşan Habiboğlu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
  2  
2016 GBM tanılı yaşlı hastalarda 40 GY vs 60 GY+TMZ Yasemin Güzle Adaş
Ankara Onkoloji EAH Radyasyon Onkolojisi
  1  
2016 1-3 beyin metastazı olan olgularda cerrahi sonrası SRS uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi Ömer Yazıcı
Ankara Onkoloji EAH Radyasyon Onkolojisi
  1  
2016 1-3 beyin metastazı olan hastalarda Türkiye'deki radyasyon onkologlarının tedavi yaklaşımı Esra Kekilli
Ankara Onkoloji EAH Radyasyon Onkolojisi
  1  
2021 Düşük dereceli glial tümörlerde yeni sınıflamadaki moleküler belirteçlerin tedavi edilen hastalarda incelenmesi ile prognoz ve tedavi sonuçlarının validasyonu Özlem Aynacı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi ABD
  2  
2020 Beyin metastazlarında immun kontrol noktası inhibitörleri ile birlikte kranial radyocerrahi uygulanan hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Ömer Yazıcı
Medipol Üniversitesi
  1  
2021 Meme kanseri leptomeningeal metastazının kraniospinal radyoterapi ile tedavisi Süheyla Aytaç Arslan
Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi
  2