TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

  1. Her-2 + MMK de 1 seri Perjeta+ Trastuzmab + KT etkinlik toksisite (Çalışma Sorumlusu : Ece Esin)
  2. İkinci seri tedavi olarak Her-2 + MMK de TDM-1 verileri (Çalışma Sorumlusu: Aykut Bahçeci)
  3. HR+ MMK de afinitor+ ET verilerinin toplanması (Çalışma Sorumlusu: Mükremin Uysal/Ahmet Bilici)

KABUL EDİLEN PROJELER:

  1. CDK iinhibitörü alan HR + MMK verilerinin toplanması( erken erişim programında yer alan) (Çalışma Sorumlusu: Gül Başaran)
  2. gBRVA pozitif erken evre MK hastalarında RT etkinlik (Çalışma Sorumlusu: Şule Karabulut)

YENİ PROJE ÖNERİLERİ:

  1. CDK iinhibitörü alan HR + MMK verilerinin toplanması( erken erişim programında yer alan) (Proje Sorumlusu : Gül Başaran, Durum: Bakanlık Onayında)
  2. gBRVA pozitif erken evre MK hastalarında RT etkinlik toksisitesi.
    (Proje Sorumlusu: Şule Karabulut,Durumu: Veritabanı hazırlanıyor)

YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok