YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

  1. Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması (Çalışma Koordinatörü: İsmail Çelik)
  2. Melanom –TURK (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İsmail Çelik, Durumu: Kabul edildi )
  3. Mukozal melanom Türkiye verisi (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

  1. Pembro-TURK (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İsmail Çelik)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ

  1. RT ve solid tümörlerin kombine tedavilerinde etki ve yan etkileri)