Devam Eden Projeler
1.Çalışmanın Başlığı :Osteosarkamlarda Neoadjuvan Kemopterapi protokollerinin yanıt oranına etkisi, adjuvan protokol değişimi
Çalışmayı Sunan: Leyla Özer
Çalışma Koordinatörü: Leyla Özer
Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi.
2.Çalışmanın Başlığı: Extremite yerleşmiş YDS’larda tecur eğilimleri (Anket Çalışması)
Çalışmayı sunan: Arzu Ergen
Çalışma Koordinatörü:  Arzu Ergen
Grup İçi Değerlendirme:

  1. Çalışmanın Başlığı: Erişkin sinasyal sarkomlarda Türkiye Sonuçları

Çalışmayı sunan : Didem Çolpan Öksüz
Çalışma  koordinatörü: Didem Çolpan Öksüz
Yeni Proje Önerileri

  1. Çalışmanın Başlığı : Postradyoterapi sarkomlar (Türkiye verisi) ve tedavi yaklaşımlar

Çalışmayı sunan: Ebru Karakaya
Çalışma koordinatörü: Ebru Karakaya

  1. Çalışmanın Başlığı: Ekxteminte yumuşak doku sarkomlarda adjuvan kemoterapi protokolleri ve sonuçları

Çalışmayı Sunan: Mutlu Doğan
Çalışma Koordinatörü : Mutlu Doğan

  1. Çalışmanın Başlığı: Neoadjuvan Radyoterapi (kemoterapi öncesi ve sonrası PD-LI expresyonu)

Çalışmayı sunan : Esra Kırkalı
Çalışmanın  Koordinatörü: Esra Kırkalı
Tamamlanmış Projeler

  1. Çalışmanın Başlığı: Erişkin randomyosarkomlarda çok merkezli (retrospektif) Türkiye sonuçları

Çalışma Koordinatörü: Esra Kırkalı
Çalışma sonucu : Yayınlandı