YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Türkiye’de Tıbbi Onkolog, Pediatrist, Aile hekimi ve Jinekologların HPV aşısına yaklaşımı (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ahmet Ünlü, Mustafa Özdoğan , Durumu: Yayınlandı)

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:
Yok

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri (Çalışma Sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Durumu: Yayına gönderildi.)
 2. Yeni tanı almış kanser hastalarının klinik çalışmalara uygunluğunun değerlendirilmesi (Çalışma Sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Durumu: Yayına gönderildi)
  Kanserli hastalarda Nutrisyonel destek: ne biliyoruz ne bilmiyoruz? (Çalışmanın Sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Durumu: Hasta alımı ile çalışma bir süre daha devam edecektir.)
 3. Tıp öğrencileri kanser hakkındaki bilgi düzeyleri çalışması.
  (Çalışma Sorumlusu: Erdinç Nayır – Sedar Turhal , Durumu: Etik kurul onayı beklemektedir. Grup Değerlendirmesi: Çalışma Devam edecektir.)
  Yeni tanı almış kanserli hastaların beden kitle indekslerinin hastalık türü, sosyodemografik özellikleri ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi. (Çalışma Sorumlusu: Ece Esin, Semra Paydaş, Durumu: Çalışmaya hasta alımı devam etmektedir.)
 4. Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kanser taramalarına olan tutumları.
  (Çalışma Sorumlusu: Erdinç Nayır )
  Grup içi değerlendirme: Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kendilerine ve kendi yakınlarına kanser taraması hakkındaki tutumları bu çalışmada amaçlandığı anlatıldı. Kanser taramaları hakkındaki bilgi düzeylerini ölçecek sorularında olması gerektiği önerildi. Sağlık çalışanlarının da çalışmaya dahil edilebileceğinden bahsedildi. Ayrıca bu anket çalışmasının Tıbbi Onkologlara özellikle yapılması gerektiği önerildi. Bu çalışmanın sonucunda sağlık çalışanlarında kanser taramalarının durum tespitinin ve bu tespit sonucunda çözüm yolları neler olduğu ortaya konması gerektiği konuşuldu.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
 5. HCC epidemiyolojisinin uluslar arası verilerinin toplanması (OncoBrige projesi) (Çalışma Sorumlusu: Serdar Turhal Durumu: Devam Ediyor)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ:

 1. BRCA 1 ve BRCA 2 ile ilişkili olabilecek kanser tanısı almış hastaların yakınlarında kanser sıklığının saptanması – Türkiye verisi
  (Çalışmayı sunan: Mustafa Gürbüz, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Yüksel Ürün, Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi. Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı)
 2. KHDAK’inde moleküler belirteçlerin değerlendirilmesi ve istenmememe nedenlerinin tespiti – Çok merkezli çalışma
  (Çalışmayı sunan: Saadettin Kılıçkap, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi. Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı)
 3. E-sigara konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının belirlenmesi
  (Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Özdoğan, Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi. Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı)