YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:
Yok

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:
Yok

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ:

  1. Cuitamine Kanser üzerine etkisi
    Çalışmayı sunan: Mutlu Demiray
    Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mutlu Demiray
    Grup içi değerlendirme: Uygun (Çalışma Rapor olarak hazırlanıp Y.K’na sunulacak ve hakeme gönderilecektir. )