YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 • ATTITUDES OF CANCER PATIENTS AFTER DIAGNOSIS:HOW CANCER AFFECTS SOCIAL LIFE? (TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY).
  Erdinç Nayır, Mahmut Bakır Koyuncu, Ece Esin, İbrahim Türker, Özgür Tanrıverdi, Mükremin Uysal, Özlem Er, Atakan Demir, Tülay Tüzel Akman, Kezman Nur Pilancı, Semra Paydaş, Muharrem Kocar, Pınar Saip, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Turgut Kaçan. JBUON 2016:22(1) (TOG PROJE NO:002 )
 • Tendency of CancerPatients, andTheirRelativestoUse Internet forHealth-relatedsearches: TurkishOncologyGroup (TOG) Study.
  Erdinç Nayır, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Nilüfer Avcı, Kerem Okutur, Doğan Koca, Dilek Erdem, Hüseyin Abalı, Deniz Yamaç, Cemil Bilir, Turgut Kaçan. JBUON 2016;21(3):714-719 (TOG PROJE NO: 003)
 • Is Change in Hemoglobin Level a PredictiveBiomarker of TyrosineKinaseEfficacy in MetastaticRenal Cell Carcinoma? A TurkishOncologyGroupStudy.
  Cemil Bilir, İbrahim Yıldız, Ahmet Bilici, Mahmut Ucar, Veli Berk, Yaşar Yıldız, Ozan Yazıcı, Gökşen İnanç İmamoğlu, Nuri Karadurmuş, Kezban Nur Pilancı, Erkan Arpacı, Özgür Tanrıverdi, Ebru Karcı, Süleyman Temiz, Erdinç Nayır, Esin Oktay, Pınar Dal, İbrahim Petekkaya, Ceyhun Varım, Hakan Cinemre. CancerInvest. 2017 Apr 21;35(4):248-255 (TOG PROJE NO:004)
 • Efficacy of metronomicvinorelbine in elderlypatientswithadvancednon-small-celllungcancerandpoorperformancestatus.
  C.Bilir, S.Durak, B.Kızılkaya, I.Hacıbekiroğlu, E.Nayır, H.EnginCurrentOncology, Vol. 24, No. 3, June 2017 (TOG PROJE NO: 006)

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 • Temozolamid yan etki datasının oluşturulması: Türkiye verileri (TOG PROJE NO:005 )
  Çalışmayı sunan: Erdinç Nayır, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Semra Paydaş, Durumu: Yayın aşamasındadır.
 • Kemoterapi alan hastalarda vitamin D düzeyinin değişimi (TOG PROJE NO: 007)
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Cem Bilir , Durumu: Yazım aşamasındadır.)
 • Metastatik kolorektal kanser 2.basamak tedavisinde setuximab – FOLFİRİ / setuximab-FOLFOX protokollerini değerlendiren çalışma (TOG PROJE NO:008)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Nilüfer Avcı, Özgür Tanrıverdi; Durumu: Yayın aşamasındadır, dergiye gönderildi
 • K-ras/N-raswild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda birinci sıra tedavide setuximab, panitimumab ve bevacizumab içeren rejimlerin etkinlik ve toksisite açısından değerlendirilmesi (OPTION Çalışması) (TOG PROJE NO:009)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Özgür Tanrıverdi, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 • Gebelik ve Meme Kanseri (Meme kanseri esnasında, tedavi sonrasında gebelik tespit edilen veya gebelik esnasında meme kanseri tanısı alan hastaların verileri) (TOG PROJE NO: 010)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Pınar Dal, Nilüfer Güler, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 • Relaps ve refrakterHodgkin ve Non-hodgkinlenfoma olgularında bendamustin kullanan hastaların Türkiye verileri (TOG PROJE NO: 011)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Nuri Karadurmuş, Semra Paydaş, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 • Kanserde PD-1 inhibitörlerinin Türkiye verileri; Akciğer kanseri, malignmelanom, Hodgkinlenfoma ve RCC (TOG PROJE NO:012 )
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Nuri Karadurmuş, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 • Akciğer kanserli hastalarda moleküler ve genetik gelişmelerin pratikte kullanımı anket çalışması (TOG PROJE NO: 013)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: H. İbrahim Petekkaya, Hüseyin Abalı, Durumu: Yayın aşamasındadır.)
 • Kemoterapi alan kanserli hastalarda antiemetik ilaçların kullanımı konusunda
  Türkiye’lionkologlarınantiemetikklavuzlarına uyumuNO:016)
  (Çalışmayı sunan: Murat Araz, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Murat Araz Durumu: Yayınlandı)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 • İnflamatuvar meme karsinomunun demografik Türkiye verileri (TOG PROJE NO:014 )
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya / Pınar Saip Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir. Grup değerlendirmesi: Çalışmaya devam edilecektir. )

2017 YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 • LHRH sonrası, mensturasyonun yeniden başlamasını etkileyen faktörler, kalıcı menapoz olması ile LHRH sonrası menapoz olması arasındaki prognozNO:017)
  Çalışmayı sunan: İbrahim Petekkaya , Çalıma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya, Grup içi değerlendirme: Mensin tekrardan başlamasını etkileyen faktörleri değerlendirebilmek için mutlaka annenin menapoz yaşı bilinmelidir.
  İki ayrı çalışma olması gerekmektedir.
  Kriterler çok iyi belirlenmelidir.
  LHRH analoglarının kullanım eğilimleri ile ilgili öncelikli bir çalışma yapılabilir.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
 • HER 2 pozitif erken evre meme kanserli hastalarda prognostik faktörlerNO:018)
  Çalışmayı sunan: İbrahim Petekkaya, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya,
  Grup içi değerlendirme:
  • Buna benzer çok fazla çalışmanın olduğu, bu çalışmanın yapılması sonucunda çok değerli olmayacağı düşünceleri iletildi.
  • Kolon kanseri, GİST ve akciğer kanserinde HER 2’ye bakılmasının daha anlamlı olacağı önerisi geldi.
  • Trastuzumab alan ve progresyon gelişen hastalardaki risk faktörleriyle ilgili bir çalışma yapılabileceği önerisi geldi.

Çalışma ile ilgili grup kararı: Red edildi.  Çalışma üzerinde  biraz modifikasyonlar yapılarak tekrar sunulması önerildi.

2018 YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 • Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda 2. Sıra Tedavide Folfiri + Aflibercept ile Folfiri Bevasizumab Protokolünün Etkinliğnin ve Tolerabilitesinin Karşılaştırması (TOG PROJE NO:019 )
  (Çalışmayı sunan: Yaşar Yıldız, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yaşar Yıldız, Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi. )
 • Ras Mutant Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda 2. Sıra Tedavide Folfiri + Aflibercept ile Folfiri Bevasizumab Protokolünün Etkinliğnin ve Tolerabilitesinin Karşılaştırılması (TOG PROJE NO:020 )
  (Çalışmayı sunan: Yaşar Yıldız ,Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yaşar Yıldız ,Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul Edildi.)
 • Uyku Pozisyonun Prostat Kanseri Riskindeki Yeri (TOG PROJE NO:021 )
  (Çalışmayı sunan: Emine Petekkaya, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya, Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır. )
 • Uyku Pozisyonun Meme Kanseri Riskindeki Yeri (TOG PROJE NO:022)
  (Çalışmayı sunan: İbrahim Petekkaya, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya, Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
 • Vinflunine For Advanced Bladder Çancer in Turkish Patients (vabturp study)(tog proje no:023 )
  (Çalışmayı sunan: Serkan Değirmencioğlu, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Gamze Göküz Doğu, Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul Edildi)
 • Baş-Boyun Kanseri ve MetastatikKolorektal Kanserde Cetuximab Tedavisine Bağlı Gelişen HipomagnezemininPrediktif Rolü Var mıdır?-Türkiye verisi(TOG PROJE NO:024 )
  (Çalışmayı sunan: Neslihan Özyurt, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hakan Akbulut, Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır. )
 • Preoperatif KRT sonrası opere ypT1-3N0M0 rektum kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri, prognozu ve tedavisi, Türkiye verisi(TOG PROJE NO:025 )
  (Çalışmayı sunan: Arzu Yaşar, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hakan Akbulut, Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul Edildi.)
 • Meme Kanseri Hastalarında Adjuvant Paklitaksel Kullanımına Bağlı Nöropatinin Vitamin D Düzeyi İle İlişkisi (Tog Proje No:026 )
  (Çalışmayı Sunan: Ali Oğul, Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Semra Paydaş, Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Kabul Edildi.)
 • Metastatik Yumuşak Doku Sarkomlarında Primer Kitle Rezeksiyonun Klinik Sonuçlara Etkisi (Tog Proje No:027 )
  (Çalışmayı Sunan: Zenep Oruç, Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: M.Ali Kaplan, Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Kabul Edildi.)
 • Çalışma Anket Çalışması İdi, Bizde Sunuldu Ve Kabul Edildi(Tog Proje No:028 )
  (Çalışmayı Sunan: Güliz Dirimen Arıkan, Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Serdal Turhal, Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Kabul Edildi.)