YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Bevacuzimab May Be Less Effective in Obese Metastatic Colorectal Cancer Patients
  Artaç M1, Korkmaz L2, Çoşkun HŞ3, Dane F4, Karabulut B5, Karaağaç M2, Çabuk D6, Karabulut S7, Ayka NF7, Doruk H8, Avcı N9, Turhal NS10
 2. Kras-mutation influences outcomes for palliative primary tumor resection in advanced colorectal cancer a- Turkish Oncology Group study
  Korkmaz L, Çoşkun HŞ, Dane F, Karabulut B, Karaağaç M, Çabuk D, Karabulut S, Aykan NF, Doruk H, Avcı N, Turhal NS, Artaç M.
  Surg Oncol.2018 Sep;27(3):485-489

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study. Hakan Akbulut, Muge Ocal, Fatma Gizem Sonugur, Samira Abdi Abgarmi, Cansu Babahan, Busra Akay, Ülkü Yalçıntas Arslan, Mehmet Artaç, Mehmet Ali Nahit Sendur, Ahmet Demirkazık,; J Clin Oncol 36,2018 (suppl; abstr 15553).
 2. Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitable-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.
  Hüseyin Abali, Suayib Yalcin, Huseyin Cem Onal, Faysal Dane, Berna Oksuzoğlu, Nuriye Ozdemir, Huseyin Mertsoylu, Mehmet Artac, Celalettin Camci, Bulent Karabulut, Fatma Bugdayci Basal, Burcin Budakoglu, Mehmet Ali Nahit Sendur, Burce Goktas, Fatih Ozdener, Arzu Calisgan
 3. Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
  Serdar Turhal tarafından yazım aşamasında hazırlanıyor.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Mehmet Artaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fak. Konya , Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma güncellenerek devam edecektir.)
 2. Sisplatin-dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz (MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
  (Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Dr. Ali Alkan, Osmaniye Devlet Hastanesi,Çalışmanın Mevcut Durumu: Laboratuvar Çalışmaları (Gen Ekspresyonu) Tekrarlanma Aşamasındadır )
 3. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Ahmet Dirican- Dr. Serdar Turhal, Çalışmanın mevcut durumu: Hasta alımı, veri girişi devam etmektedir. Grup Değerlendirilmesi: Çalışma devam edecektir, veri girişi yapmak isteyen merkezlere açıktır. )
 4. Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik midir?
  (Çalışmanın Koordinatörü/Sorumlusu: Dr Nuriye Özdemir Karapınar, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Çalışmanın Mevcut Durumu: Hasta Alımı Devam Etmektedir. Farklı Merkezlere Açıktır. Grup Değerlendirmesi: Çalışma Devam Edecektir )
 5. Rektum Kanserinde, Barsak Mikrobiomu ve Preoperatif Tedavi Cevabı İlişkisini
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Evrim Tezcanlı -Dr. Züleyha Akgün Çalışmanın mevcut durumu: Testlerin yapılacağı merkez, laboratuar tekrar değerlendirerek çalışma başlatılacaktır. 2017 TOG tarafından maddi destek verilmesi onaylanmıştır. )

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Hastaların Klinik Özellikleri
  (Çalışmayı sunan: Mükremin Uysal , Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mükremin Uysal, Grup içi değerlendirme: Katılan merkezler arttırılarak uygulanabilir. Çalışma ile ilgili grup kararı: Farklı merkezlerden katılım ile uygulanabilir çalışma)
 2. Rektum dokusunda radyoterapi sonrası zonulaokludens 1 sıkı bağlantı kompleksi proteini incelemesi
  (Çalışmayı sunan: Cengiz Kurtman ,Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Cengiz Kurtman,Grup içi değerlendirme: Tek merkez-hayvan deneyi TOG çalışması kreterlerine uymamaktadır. )
 3. Karşılaştırmalı proteomiks ve biyo informatik analizler ile Gastrik kanserlerde protein biyomarkırların belirlenmesi
  (Çalışmayı Sunan: Gülin Kavakalan ,Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ayşe Caner ,Grup içi değerlendirme: Çalışmaya katılan merkez artabilirse çok değerli bir çalışma olabilir. TOG destek verebilir )
 4. Aflibercept kullanan metastatik kolon kanserli hastalarda serum VEGF, PIGF, IL-8 ve semaforin 3A düzeylerinin prognostik rolü
  (Çalışma sunan: Mehmet Artaç, Çalışma Koordinatörü: Dr. Mehmet Artaç-Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur,Grup içi değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir.)
 5. Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi- Türkiye Veri
  (Çalışmayı sunan: Dr. Mustafa Gürbüz,Çalışma Koordinatörü : Dr. Filiz Çay Şenler ,Grup içi değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir. )
 6. Erken ve Lokal ileri Evre Unrezektabl Hepotosellüler Kanser Tanılı Hastalarda Lokal Tedavilerin (RFA, TAKE , TARE) Etkinlik ve Yan Etkinliklerinin Değerlendirilmesi- Türkiye Verisi
  (Çalışmayı sunan: DR. Neslihan Özyurt ,Çalışma koordinatörü: DR. Hakan Akbulut ,Grup içi Değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir. Lokal tedavi seçeneklerinden biri olan SBRT çalışmaları da dahil edilmesi önerilmiş)