DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:
Yok

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Meme Radyoterapisi paren hastalarda tiroid fonksiyonlarda dosratik etkisi
  (Çalışmayı sunan: Birsen Yücel , Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Birsen Yücel, Grup içi değerlendirme: olumlu )
 2. Sipera içerenlerde hücre radyoterapisi sonrası cilt yan etkileri
  (Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Esra Kırkalı, Grup içi değerlendirme: olumlu )
 3. BRCA Pozitif Meme hastalarda Radyoterapi Toksisite Değerlendirmesi
  ( Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şule Karabıyık (Meme Çalışma Grubu ile ortak)
 4. Yaşlı hastalar toksisite patikte edebilecek yöntem
  (Çalışmanın Koordinatörü: Mehmet Ali Kaplan (Geriatri çalışma Grubu ile birlikte)
 5. Melanom immünoterapisinde aşırı hipesantik görülen hastalar
  (Çalışma koordinatörü: Muhammet Ali Kaplan (melanom çalışma grubu birlikte)
 6. Yaşlı hastalarda tedaviyi tamamlayanla ilgili sarkomlar Baş-Boyun Toraks RT si süresinde ECOG-albumin değeri.
  (Çalışma Koordinatörü: Arzu Ergen, Meltem , Proje önerisi: Vildan )
 7. Geriatrik hastalarda hastalara yaklaşım ve eğitim
 8. KHDA RT ve yaş*4Cam kalitesi etkisi
  (Çalışma koordinatörü: Esra Kırkalı (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu )

YENİ EKLENENLER:

 1. Radyoterapi uygulanan meme kanseri hastalarında tiroid disfonksiyonu
  (Çalışmayı Sunan: Birsen Yücel , Çalışma koordinatörü: Birsen Yücel
  Grup İçi Değerlendirme: Kabul edildi. )
 2. Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Adjuvant Radyoterapiye Bağlı Akut Cilt Toksisitesi Gelişiminde Sigara Bir Risk Faktörü müdür?
  (Çalışmayı Sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı ,Çalışmanın Koordinatörü: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı ,Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi.)
 3. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Eşzamanlı Radyokemoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile Kolerasyonu-Çok Merkezli Prospektif Bir Çalışma
  (Çalışmayı Sunan: Prof.Dr. Esra Korkmaz Kırkalı, Çalışmanın Koordinatörü: Dr. Esra Korkmaz Kırkalı , Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi. )
 4. Geriatrik onkoloji hastasına yaklaşım konusunda onkoloji hekimleri olarak ne kadar bilgi sahibiyiz?
  (Çalışmayı Sunan: Uzm. Dr. Şule Karabulut Gül, Çalışma Koordinatörü: Prof.Dr. Didem Çolpan Öksüz , Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi. )
 5. Hedef Molekül Tedavisi Uygulanan Oligometastik KHDAK Olgularında Akciğer Stereotaktik RT veya Mediastinal RT’nin Sağkalım ve Akciğer Toksisitesine Etkisi
  (Çalışmayı Sunan: Uzm. Dr. Meltem Dağdelen , Çalışmanın Koordinatörü: Prof.Dr. Fazilet Dinçbaş ,Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi.)