YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
 2. Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
 3. The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
 4. Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
 5. Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
 6. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Onkoloji çalışanlarında depresyon tükenmişlik ve ölüm kaygısı ilişkisi
  (Koordinatörün adı : Doç. Dr. Dilşen Çolak, Koordiatör merkez : Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Son durum: 20. Ulusal Kanser Kongresinde sözlü bildiri olarak sunuldu. Makale Yazım Aşamasında)
 2. Onkoloji uzmanlarında tükenmişlik ve iş doyumu TOG Destek Tedaviler Çalışma Grubu Anketinin Sonuçları(Koordinatörün adı : Doç. Dr. Tülay AKMAN, Koordiatör merkez: Kent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü; Son durum: 5. Ulusal Türk Tıbbi Onkoloji Kongresinde poster bildiri- 2014 Haziran MASCC poster bildiri- 10. TOG çalıştayı poster bildiri. ) Yazım Tamamlandı Journal Of Oncological Sciences İçin Hazırlanıyor.
 3. Tam remisyondaki kanserli hastalarda iş doyumu(Koordinatörün adı: Uz. Dr. Olgun Deniz- Uz. Dr. Ali Alkan; Koordiatör merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Son durum: Haziran 2015 MASCC poster olarak sunuldu.
  Yazım Tamamlandı- Kontrol Aşamasındadır.
 4. Tıp Fakültesi öğrencilerinin kanser hastasına ve onkologlara bakış açıları ve tutumlarının belirlenmesi (ARES Study)
  (Koordinatörün adı : Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Son durum: ICONS 2017 sözlü bildiri olarak sunuldu. Journal Of Cancer Education: Yayına Kabul Edildi )
 5. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması
  (Koordinatörün adı : Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Son durum: Analiz tamamlandı. Yazım Aşamasında Dergi Seçimi Yapılıyor.)
 6. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordiatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü,Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi, Esmo 2018 Poster Oldu. Yazım Aşamasında)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının anti-emetik ilaçları ve granülosit koloni uyarıcı faktörleri kullanırken rehberlere uyumları
  (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler , Koordiatör merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Son durum : 2016 TOG Çalıştayı proje önerisi- devam ediyor. Grup değerlendirmesi devam ediyor.)
 2. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu ,Koordiatör merkez : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.Grup içi değerlendirme : Validasyon çalışması olarak uygun bulundu
  EORTC ile yazışma halinde, oradan yanıt geldiğinde pilot çalışma ve etik kurul işlemleri başlatılacak
 3. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi)
  Çalışma anket formu ve çalışma dizaynı geliştirildi. Grup içi mail ile tartışılacak ve etik kurul aşamasına geçilecek

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez
  (Projeyi sunan: Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan, Koordinatörün adı: Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, Koordiatör merkez: Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD
  Grup içi değerlendirme : Çalışmanın sadece kanser hastaları ve hasta yakınlarında (sağlık çalışanları eklenecekse ayırt edici soru eklenmesi) yapılması, anket sorularından son dört soruda amaç ile ilişkili olmayan terminal dönem ve ölüm sorularının yerine kanserli hasta ve yakınlarının palyatif bakımdan beklenileri ve algılarını ölçecek soruların eklenmesi, dini inanış sorusunun çıkartılması önerildi. Önerilen kısımlar sonrasında mail grup içerisinde yeniden tartışılacak.)
 2. Hastalık algısı değerlendirmesinin kemoterapi ilişkili beklentisel bulantı ve kusmayı predikte etmedeki yeri(Projeyi sunan : Dr. Öğrt. Üyesi Gökmen Aktaş, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Tülay Kuş, Koordiatör merkez : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
  Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Erkek ve kadın hastaları içeren adjuvant tedavi alacak kolon kanserli hastalar ile homojen bir grup oluşturulması önerildi. İlgili anket ve formlar mail grup üzerinden paylaşılacak ve validasyon çalışması yönünden de irdelenecek. )
 3. Kemoterapi ilişkili nöropatinin önlenmesinde eldiven kompresyonunun etkinliği(Projeyi sunan : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Grup içi değerlendirme: Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Son hali mail grupta verilecek.
 4. Kanser hastalarında nüks korkusu ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Grup içi değerlendirme: Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Son hali mail grupta verilecek.