• TOG
  14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  14-18 Ekim 2017
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:  Yüksek Doz Grubu
  Toplantı tarihi:16.11.2018
  Başkan : Nuri Karadurmuş
  Başkan Yardımcısı:
  Raportör: Nuri Karadurmuş
  Katılımcı Sayısı: 4

  Yayınlanan Çalışmalar

  1. Relaps ve Refrektör hodgin lenfoma olgularda allogerek kök hücre hastaların uzun dönem takip sonuçları.(ASCheven of İnt. Medicine)

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Hodkign Lenfoma hastalarda nakil sonrası ve öncesi NLR
   Çalışmayı sunan:  Birol Yıldız
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Nuri Karadurmuş
   Durumu:
  1. Çalışma başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
   Durumu:
  1. Çalışmanın başlığı:
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu
   Durumu:  

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):
  1.Çalışmanın başlığı:
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
  Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir.
  Grup değerlendirmesi: 
  Yeni Çalışma Önerileri(Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı:  Sarkom hastalarda otolog Kök hücre nakli öncesi sdmegetas
   Çalışmayı sunan:  Dr. Ramazan Acar
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Nuri Karadurmuş
   Grup içi değerlendirme:  çalışma uygundur
   Çalışma ile ilgili grup kararı:
  2. Çalışmanın başlığı: Testis kanserde otolog kök hücre nakli öncesi
   Çalışmayı sunanan: Ramazan Acar
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Nuri Karadurmuş
   Grup içi değerlendirme: Çalışma uygundur