YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:
Yok

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

  1. 1-3 BEYİN MET LERDE SRS uygulayan merkezlerin anketsel değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Esra Kekikili)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

  1. Turkiyedeki Glioblastoma tanılı hastalarda cerrahi ve kemoradyoterapi sonrası nükslerde ikincil ışınlama sonuçlarının değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Bora Uyusal ) Grup içi değerlendirme : Öncelikle küçük bir grup tarafından değerlendirilip düzeltmeler yapılacak
  2. Radyoterapi tedavi hacimlerinin lenfopeni ve tedavi başarısı ile ilişkisinin belirlenmesi (Çalışmayı sunan : Ertuğrul Şentürk, Koodinatörü: Dr. Petek Erpolat Grup içi değerlendirme: Olumlu)
  3. Türkiye’de Adölesan ve Genç Erişkin Dönemde Kanser Tanısı ile Tedavi Edilmiş Hastalara Yaklaşım Anketi (Çalışmayı Sunan: Fatma Sert ) (Grup İçi değerlendirme: Olumlu )