Başkan: Cem Önal
Başkan Yardımcısı: Yüksel Ürün
Ürolojik Kanserler Alt Çalışma Grubu
Ahmet Gülmez
Bahaddin Yılmaz
Berna Yıldırım
Burak Tilki
Bülent Yalçın
Can Azak
Çağlayan Selgenge Bedik Esen
Ebru Kockaya
Emre Çakır
Esra Korkmaz
Fazilet Dinçbaş
Fulden Yumuk
Fulya Ağaoğlu
Gizem Kavak
İbrahim Petekkaya
İlknur Aslan Çetin
İzzet Doğan
M. Halil Akbörü
Menekşe Turna
Ozan Cem Doğan
Özlem Ulusan Bağcı
Ramazan Acar
Serdar Özkök
Sevgi Erdem
Tarık Selim
Vildan Kaya
Yasemin Bölükbaşı
Yıldız Güney
Züleyha Akgün

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Ürolojik Kanserler Alt Çalışma Grubu Raporu

Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: Ürogenital Tümörlerde İmmunoterapi Yanıt Değerlendirmesinde MRG
  Çalışmayı sunan:  Prof. Dr. Gülgün Engin
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gülgün Engin
  Grup içi değerlendirme: Radyolojik değerlendirmede MR yanı sıra BT ve PET gibi radyolojik görüntülerinde eklenmesi
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi
 2. Çalışmanın başlığı: Oligometastatik Prostat Kanserli Hastalarda Prostat Spesifik Membran Antijen Pozitron Emisyon Bilgisayarlı Tomografi (PSMA-PET-BT) Kılavuzluğunda Stereotaktik Radyoterapi (SRT)
  Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
  Grup içi değerlendirme: Denovo metastatik ve oligometastatik hastalar iki ayrı grup olarak değerlendirilebilir.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 3. Çalışmanın başlığı: Enzalutamid ile Tedavi Edilen Oligometastatik Prostat Kanserli Hastalarda Primer Radyoterapisi
  Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
  Grup içi değerlendirme: Power analiz yapılıp hasta sayısı belirlenmesi, yan etki profili analizi, firma ile çalışma konusunda iletişime geçilmesi, 5 numaralı çalışma ile birlikte ortak planda değerlendirilmesi
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 4. Çalışmanın başlığı: Enzalutamid ile Tedavi Edilen Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Önemi
  Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
  Grup içi değerlendirme: Medikal Onkoloji merkezlerinin dahil edilmesi
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 5. Çalışmanın başlığı: Enzalutamid ile Tedavi Edilen Oligometastatik Prostat Kanserli Hastalarda Stereotaktik Radyoterapi (SRT)
  Çalışmayı sunan:  Dr. Ozan Cem Güler
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Cem Önal
  Grup içi değerlendirme: 3 numaralı çalışma ile birleştirilmesi
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 6. Çalışmanın başlığı: Otolog Kök Hücre Nakli Uygulanan Relaps/Refrakter Testis Kanserli ve Germ Hücreli Over Kanserli Hastalarda Kök Hücre Nakli Sonrası Progresyon/Nüks Geliştiğinde Uygulanabilecek Türkiye Tedavi Seçenekleri
  Çalışmayı sunan:  Dr. Ramazan Acar
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Nuri Karadurmuş
  Grup içi değerlendirme: yok
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.