Başkan: Mehmet Artaç
Başkan Yardımcısı: Nuriye Yıldırım
Gastrointestinal Tümörler Alt Çalışma Grubu
Ahmet Gülmez
Banu Atalar
Birol Ocak
Bülent Karabulut
Bülent Yalçın
Can Azak
Cihan Erol
Emre Çakır
Gamze Uğurluer
Gizem Kavak
Gökhan Uçar
Gülgün Engin
Güliz Özkök
Hüseyin Furkan Öztürk
M. Serkan Alemdar
Mustafa Korkmaz
Nazan Demir
Nurullah Zengin
Özlem Özdemir
Özlem Ulusan
Pelin Altınok
Serdar Özkök
Sevgi Erdem

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Gastrointestinal Tümörler Çalışma Grubu Raporu

19.12.2020

Grubun Adı: TOG Gastrointestinal Tümörler Alt Çalışma Grubu
Toplantı tarihi: 19 Aralık 2020, Saat 9:30-10:10
Başkan: Dr. Mehmet Artaç
Başkan Yardımcısı: Dr. Nuriye Özdemir

Yayınlanan Çalışmalar:

 1. The Real-Life Data of BRAF Mutation on the Treatment of Colorectal Cancer: a TOG Study. Ismail Beypinar, Hacer Demir, Abdullah Sakin, Burcu Yapar Taskoylu, Teoman Sakalar, Yakup Ergun, Mustafa Korkmaz, Ozturk Ates, Tulay Eren, Serdar Turhal, Mehmet Artaç. J Gastrointest Cancer, 2020 Sep 11. doi: 10.1007/s12029-020-00514-9.
 2. Combination of trastuzumab and taxane-containing intensified chemotherapy in first-line treatment of HER2-positive advanced gastric cancer. Mustafa Gürbüz Erman Akkuş Abdullah Sakin Semiha Urvay Atike Gökçen Demiray Süleyman Şahin Teoman Şakalar Cihan Erol Mehmet Ali Nahit Şendur Ahmet Bilgehan Şahin Erdem Çubukçu Deniz Can Güven Saadettin Kılıçkap Yakup Ergün Doğan Uncu Nazım Serdar Turhal Necdet Üskent Havva Yeşil Çınkır Atakan Demir Ramazan Acar Nuri Karadurmuş Sema Türker Mustafa Altınbaş Mert Karaoğlan Filiz Çay Şenler. Tumori. 2020 Nov 9;300891620969823. doi: 10.1177/0300891620969823.

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2018 ve 2019 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

 1. Çalışmanın başlığı: The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Hakan Akbulut
  Durumu: Yazım aşamasında Hakan Akbulut hocamızın Covid-19 ile ilgili çalışmaları nedeniyle bekliyor.
 2. Çalışma başlığı:  Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitabine-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Hüseyin Abalı
  Durumu: Dergiye gönderildi cevap bekleniyor
 3. Çalışmanın başlığı:  Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Serdar Turhal
  Durumu: Dergiye gönderildi cevap bekleniyor.

Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

 1. Çalışmanın başlığı:  K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Mehmet Artaç
  Çalışmanın mevcut durumu:  BAP desteği için hazırlanıyor.
  Grup değerlendirmesi: Çalışma devam edecek
 2. Çalışmanın başlığı: Sisplatin- dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz(MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ali Alkan
  Durumu: Patoloji aşamasında devam ediyor
 3. Çalışmanın başlığı: Doğu Avrupa, Orta Doğu Ve Kafkasya'da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ahmet Dirican - Dr. Serdar Turhal
  Durumu: Çalışma yazıldı, dergiye gönderilmek üzere hazırlanıyor.
 4. Çalışmanın başlığı: Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik Midir?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Nuriye Özdemir
  Durumu: Çalışma yazım aşamasında devam ediyor.
 5. Çalışmanın başlığı: Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Rektum kanserli Hastaların Klinik Özellikleri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mükremin Uysal
  Durumu: Çalışma yazım aşamasında devam ediyor.
 6. Çalışmanın başlığı: Aflibercept kulllanan metastatik kolon kanserli hastalarda prognostik faktörler
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mehmet Artaç - Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
  Durumu: Çalışma yazım aşamasında devam ediyor.
 7. Çalışmanın başlığı: Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi-Türkiye Verisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:   Dr. Filiz Çay Şenler
  Durumu: Çalışma Yayınlandı.
 8. Çalışmanın başlığı: Karaciğer metastazlarında hipofraksiyone radyoterapi tedavisi, yan etki profili ve sağkalıma etkisi
  Çalışmayı sunan:  Dr. Gizem Kavak Eren
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Aytül Özgen
  Durumu: Çalışma TOG çalışması olarak devam etmiyor.
 9. Çalışmanın başlığı : İmmünoterapi perspektifinde rektum kanserli hastalarda kemoradyoterapinin PD-L1 değişimi üzerindeki etkisi ve prognostik önemi
  Çalışmayı sunan: Dr. Furkan Öztürk
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Furkan Öztürk
  Durumu: Bütçe problemini çözemedikleri için çalışma ilerlemiyor.
 10. Çalışmanın başlığı : Metastatik  K-RAS /N-RAS wild kolon kanserinde Her -2 expresyonunun prognostik önemi
  Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Bülent Karabulut
  Durumu: Çalışma için interdisipliner onkoloji derneğinden destek almışlar ve lokal olarak yürütülüyor.
 11. Çalışmanın başlığı : Metastatik sağ kolon tümörlü hastalarda mikrosatellit instabilitesi yüksek ile düşük-normal hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
  Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Halil Taşkaynatan
  Durumu: Etik kurul onayı alamadıklarından yeniden etik kurul başvurusu yapmaya hazırlanıyorlar.
 12. Çalışmanın başlığı : Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası opere edilmeyen rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
  Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
  Durumu: Veri tabanı oluşturuluyor çalışma devam ediyor.
 13. Çalışmanın başlığı : Total neoadjuvan tedavi uygulanan rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
  Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
  Durumu: Veri tabanı oluşturuluyor çalışma devam ediyor.

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: MSI-H tümörlerin immünoterapi ile gerçek yaşam yaşam deneyimi
  Çalışmayı sunan:  Dr. Murat Bardakçı
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Murat Bardakçı
  Grup içi değerlendirme:  Önerilerin dikkate alınması
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Olumlu - TOG Çalışması Olarak devam edebilir.
 2. Çalışmanın başlığı : Metastatik kolorektal kanserde 3. basamak tedavide regorafenib ile 5-FU bazlı rechallenge tedavi etkinliğinin ve tedavilerin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
  Çalışmayı sunan: Dr. Elif Şenocak Taşçı
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Elif Şenocak Taşçı
  Grup içi değerlendirme : Önerilerin dikkate alınması
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Olumlu- TOG Çalışması olarak devam edebilir.
 3. Çalışmanın başlığı : Kolorektal kanserli hastalarda mikrosatellit instabilitenin likid biyopsi materyali kullanılarak değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Atıl Bişgin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Atıl Bişgin
  Grup içi değerlendirme : Bütçe dışında olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe ve kordinasyon problemi olan bir çalışma bununla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra TOG projesi olarak desteklenebilmesi için yönetim kuruluna sunulabilir.
 4. Çalışmanın başlığı : Metastatik mide kanseri hastalarında, FOLFOX+trastuzumaba karşı CF+trastuzumab etkinlik ve güvenliliğinin gerçek yaşam verileriyle değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Selin Aktürk  Esen
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Selin Aktürk Esen
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 5. Çalışmanın başlığı : Lokal ileri özafagus SCC hastalarında neoadjuvan KRT alan hastalarda KRT ajanlarının karşılaştırılması (haftalık karbo+paklitaksel vs CF)
  Çalışmayı sunan: Dr. Fatih Gürler
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Fatih Gürler
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 6. Çalışmanın başlığı : Metastatik GEP-NEN'lerde grade 3 nöroendokrin karsinomların yeni sınıflamaya göre tekrar değerlendirilmesi ve sağkalım analizi
  Çalışmayı sunan: Dr. Fatih Gürler
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Fatih Gürler
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 7. Çalışmanın başlığı : Metastatik kolon kanserinde 1.basamak tedavide FOLFOXIRI gerçek yaşam verisi
  Çalışmayı sunan: Dr. Osman Sütçüoğlu
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Osman Sütçüoğlu
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 8. Çalışmanın başlığı : Gastrik ve gastroözafageal bileşke tümörlerinde perioperatif  FLOT (5FU, LV, oksaliplatin ve dosetaksel) kemoterapisinin etkinliğinin ve güvenirliliğinin değerlendiirlmesi: Gerçek yaşam verisi
  Çalışmayı sunan: Dr. Cihan Erol
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir

TOG 15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Gastrointestinal Çalışma Grubu Raporu

Yayınlanan Çalışmalar

 1. A retrospective analysis on first-line bevacizumab, cetuximab, and panitimumab-containing regimens in patients with RAS-wild metastatic colorectal cancer: A Collaborative Study by Turkish Oncology Group (TOG). Degirmencioglu S, Tanriverdi O, Menekse S, Dogan M, Hacıoglu B, Oktay E, Erdem D, Arpaci E, Uluc BO, Turhal S, Yilmaz M, Pilanci KN, Sakin A, Araz M, Cokmert S, Ozdemir O, Sen E, Nayir E. J BUON. 2019 Jan-Feb;24(1):136-142.
 2. Addition of taxanes to combination chemotherapy in distal intestinal gastric cancer is more beneficial than proximal ones: A multicenter retrospective study of Turkish Oncology Group. Murat Sedef A, Taner Sumbul FKA, Ayberk Besen A, Hacioglu B, Gunaldi M, Nayir E, Tanriverdi O, Arpaci E, Abali H, Ozyilkan O. J BUON. 2019 Mar-Apr;24(2):650-655.

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

 1. Çalışmanın başlığı: The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hakan Akbulut
  Durumu: AACR için yeni poster ve yazım aşamasında
 2. Çalışma başlığı:  Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitabine-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Hüseyin Abalı
  Durumu: Dergiye gönderildi cevap bekleniyor
 3. Çalışmanın başlığı:  Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Serdar Turhal
  Durumu: Çalışma yazıldı ve patolojiden gelecek sonuca göre yazım işlemi tamamlanıp dergiye gönderilecek

Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

 1. Çalışmanın başlığı:  K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr.Mehmet Artaç
  Çalışmanın mevcut durumu:  Çalışma için TÜBİTAK veya BAP desteği için başvurulacak
  Grup değerlendirmesi: Çalışma güncellenerek devam edecek
 2. Çalışmanın başlığı: Sisplatin- dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz(MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ali Alkan
  Durumu: Patoloji aşamasında devam ediyor
 3. Çalışmanın başlığı: Doğu Avrupa, Orta Doğu Ve Kafkasya'da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Ahmet Dirican - Dr. Serdar Turhal
  Durumu: Yunanistan ve Arnavutluk verileri ile tamamlanacak- devam ediyor.
 4. Çalışmanın başlığı: Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik Midir?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Nuriye Özdemir
  Durumu: Yedi merkezden gelen veriler ile çalışma devam ediyor.
 5. Çalışmanın başlığı: Rektum Kanserinde, Barsak Mikrobiomu Ve Preoperatif Tedavi Cevabı İlişkisini
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Evrim Tezcanlı ve Dr. Züleyha Akgün
  Durumu: 2017 TOG tarafından maddi destek verimesi onaylanmıştı. Son durumu hakkında çalışma kordinatörlerinde bilgi alınması önerildi.
 6. Çalışmanın başlığı: Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Hastaların Klinik Özellikleri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mükremin Uysal
  Durumu: 220 hasta verisine ulaşıldı. İstatistiki analiz aşamasında devam ediyor.
 7. Çalışmanın başlığı: Aflibercept kulllanan metastatik kolon kanserli hastalarda serum VEGF, PIGF, IL-8 ve semaforin 3A düzeylerinin prognostik rolü
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mehmet Artaç - Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
  Durumu: Prospektif dizayn ile etik kurul onayı alamadı. Retrospektif gerçek yaşam verisi olarak yeniden düzenlenerek  gruba sunulması planlandı.
 8. Çalışmanın başlığı: Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi-Türkiye Verisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Filiz Çay Şenler
  Durumu: Verileri toplandı ve istatistiki analiz yapılıyor.

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: Karaciğer metastazlarında hipofraksiyone radyoterapi tedavisi, yan etki profili ve sağkalıma etkisi
  Çalışmayı sunan:  Dr. Gizem Kavak Eren
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Aytül Özgen
  Grup içi değerlendirme:  Önerilerin dikkate alınması
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Olumlu - TOG Çalışması Olarak devam edebilir.
 2. Çalışmanın başlığı : MSİ-Türk (Mikrosatellit İnstabil Kolorektal Tümörler Türkiye Kohort Çalışması)
  Çalışmayı sunan:
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Ömer Dizdar
  Grup içi değerlendirme :
  Çalışma ile ilgili grup kararı: GIS Çalışma grubunda sunulmadı.
 3. Çalışmanın başlığı : İMMÜNOTERAPİ PERSPEKTİFİNDE REKTUM KANSERLİ HASTALARDA KEMORADYOTERAPİNİN PD-L1 DEĞİŞİMİ ÜZERİDEKİ ETKİSİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
  Çalışmayı sunan: Dr. Furkan Öztürk
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Furkan Öztürk
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 4. Çalışmanın başlığı : Metastatik kolorektal kanserli hastalarda ikinci basamakta FOLFİRİ ve Aflibercept tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi: Gerçek yaşam verisi
  Çalışmayı sunan: Dr. Cihan Erol
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Mehmet Artaç - Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 5. Çalışmanın başlığı : Metastatik  K-RAS /N-RAS wild kolon kanserinde Her -2 expresyonunun prognostik önemi
  Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Bülent Karabulut
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 6. Çalışmanın başlığı : Metastatik sağ kolon tümörlü hastalarda mikrosatellit instabilitesi yüksek ile düşük-normal hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
  Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Halil Taşkaynatan
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 7. Çalışmanın başlığı : Gastrointestinel Sistem ve Abdominopelvik Bölgeye Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Aküpresür Yöntemi Kullanılarak Anksiyete, Mide Bulantısı ve Kusmanın Değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan:
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Bektaş Kaya
  Grup içi değerlendirme :
  Çalışma ile ilgili grup kararı: GIS çalışma grubunda sunulmadı.
 8. Çalışmanın başlığı : Düşük Riskli Evre II Kolon Kanserinde Tümör Mutasyon Yükünün Nükse Etkisinin Değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Türkkan Evrensel
  Grup içi değerlendirme : Kapsam ve bütçe açısından yeniden değerlendirilmesi önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Öneriler doğrultusunda düzenlendikten sonra TOG yönetim kuruluna sunulması planlandı.
 9. Çalışmanın başlığı : RAS Wild Tip Metastatik Transvers Kolon Hastalarında Anti-EGFR ve Anti-VEGF Tedavisinin Etkinlik Karşılaştırılması
  Çalışmayı sunan: Dr. Birol Ocak
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Türkkan Evrensel
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.
 10. Çalışmanın başlığı : Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası opere edilmeyen rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
  Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olrak devam edebilir.
 11. Çalışmanın başlığı : Total neoadjuvan tedavi uygulanan rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçları
  Çalışmayı sunan: Dr. Gamze Uğurluer
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Gamze Uğurluer
  Grup içi değerlendirme : Olumlu>
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG projesi olarak devam edebilir.