Başkan: İlknur Görken
Başkan Yardımcısı: M. Ali Nahit Şendur
Meme Kanserleri Alt Çalışma Grubu
Ahmet Biladin Şahin
Ahmet Özet
Baran Ala Gündüz
Binnaz Demirkan
Birol Ocak
Can Azak
Cihan Erol
Erdinç Nayır
Esra Korkmaz Kıraklı
Ferhat Ekinci
Fulya Ağaoğlu
Gamze Uğurluer
Gizem Kavak
İlknur A.Çetin
İrfan Çiçin
İzzet Doğan
Kamuran İbiş
M. Serkan Alemdar
Melek Eryılmaz
Melis Gültekin
Mustafa Korkmaz
Mutlu Dogan
Nazan Demir
Nurallah Zengin
Özlem Özdemir
Pelin Altınok
Pelin Telkoparan
Serap Yücel
Yavuz Anacak

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Meme Tümörleri Çalışma Grubu Raporu
19 Aralık 2020

Grubun Adı: Meme Tümörleri Çalışma Grubu
Toplantı tarihi: 19.12.2020
Başkan : Prof. DR. İlknur Görken
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

Aşağıda 2016 ve 2017 yılı içinde hasta alımı tamamlanmış, geçen yıl ‘’yayın aşamasında olarak sunulan aşağıda belirtilen üç çalışmanın yayınlandığına dair pubmed verisine ulaşılamadı.

 1. Çalışmanın başlığı: Her-2 (+)Metastatik meme kanserinde (MMK) 1. seriPerjeta + Trastuzumab + KT etkinlik ve toksisite
  Çalışmayı sunan: Dr. Ece Esin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
  Durumu: Yayın aşamasında
 2. Çalışma başlığı: İkinci Seri OlarakHer-2 (+) MMK’de TDM-1 verileri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Aykut Bahçeci
  Durumu:Yayın aşamasında
 3. Çalışmanın başlığı: HR (+) MMK’deAfinitor + ET verilerinin toplanması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Mükremin Uysal, Dr. Ahmet Bilici
  Durumu: Yayın aşamasında

Devam Eden Çalışmalar başlığı altındaki aşağıdaki çalışmaların son durumu nedir?

 1. Çalışmanın Başlığı:CDK İnhibitörü alan HR (+) MMK verilerinin toplanması
  (Erken erişim programında yer alan)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Gül başaran
  Çalışmanın mevcut durumu: Bakanlık onayında
  Durumu:Çalışmanın ilk sonuçları ASCO 2020’de sunuldu. Yayın aşamasında.
 2. Çalışmanın Başlığı:gBRCA (+) Erken Evre MK Hastalarında RT Etkinlik
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Dr. Şule Karabulut
  Durumu: Veri tabanı hazırlanıyor, veri tabanı hazırlanması sonrası katılımcı merkezlere gönderilmesi uygun bulundu

2019 yılı 15. TOG çalıştayında onay almış olan çalışmaların son durumu?

 1. Çalışmanın Başlığı : Bilateral Meme KanserliHastaların Prognostik Faktörlerinin ve DozimetrikFarklılıklarının Değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Berna Akkuş Yıldırım
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Berna Akkuş Yıldırım
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 2. Çalışmanın Başlığı : 65 Yaş Üstü Kadınlarda Kemoterapili ve Kemoterapisiz Sol Meme Radyoterapisinin AkutKardiyak Yan Etkilerinin Ekokarkardiyografik Değerlendirmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Nesrin Aktürk
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 3. Çalışmanın Başlığı : Lokal İleri, İnflamatuar veya Erken HER2-Pozitif Meme Kanseri Olan Kadınlarda NeoadjuvanPertuzumab ve Trastuzumabın Etkinliği ve Güvenliği
  Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 4. Çalışmanın Başlığı : Oligometastatik Meme Kanserli Olgularda Lokal Tedavinin Sağkalım Üzerine Etkisi
  Çalışmayı sunan:Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 5. Çalışmanın Başlığı : Non-MetastatikNöroendokrinDiferansiasyonluİnvaziv Meme Karsinomlu Hastaların Değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Turkkan Evrensel
  Grup içi değerlendirme :Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 6. Çalışmanın Başlığı : Meme Kanserinin Pelvik Taban ÜzerineEtkileri
  Çalışmayı sunan: Prof. Dr. Banu Atalar
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Özdal Ersoy
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 7. Çalışmanın Başlığı : Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanan ve Sentinal Lenf Nodu Pozitif Olan KlinikEvre T1-3N1Hastalarda Radyoterapinin Rolü
  Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 8. Çalışmanın Başlığı : Meme Kanserli Hastalarda "Paylaşılan Karar Verme" (PKV) Modelinin Oluşturulabilmesi ve Klinik Uygulaması
  Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 9. Çalışmanın Başlığı : Adjuvant Meme Radyoterapisine Bağlı Gelişen Akut Cilt Toksisitesinin Termal Görüntüleme ile Analizi
  Çalışmayı sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof.Dr.Didem Çolpan Öksüz
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 10. 2020-2021 DÖNEMİ YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın Başlığı : Hormonoterapi + CDK 4/6 İnhibitör Tedavisi Altında Progresyon Gelişen İleri Evre Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Uzm. Dr. Cengiz Karaçin
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Ömür Berna Öksüzoğlu
   Grup içi değerlendirme : Çalışma iyi düzenlenmiş, verilerin çabuk toparlanacağı bir çalışma olarak değerlendirildi. Çok merkezli olması gerektiği vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  2. Çalışmanın Başlığı : Metastatik meme kanseri hastalarında ixabiplon etkinlik ve tolerabilitesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Muhammed Mustafa Atcı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Abdullah Sakin
   Grup içi değerlendirme : İxabiplon, T.C. Sağlık Bakanlık onayı almış bir ilaç olmadığı için hasta alımında sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  3. Çalışmanın Başlığı : Sol meme radyoterapisindeuygun tedavi tekniği seçimi için bilgi tabanlı planlama modeli geliştirilmesi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Öğr. Üyesi Sezin Yüce Sarı
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Sezin Yüce Sarı
   Grup içi değerlendirme : Oldukça iyi kurgulanmış ve palnlanmış bir çalışma, ülkemizde bir çok merkezin teknolojik olarak çalışmada tanımlanan yapıya sahip olduğu ve çalışmanın çok merkezli olarak yapılmasının uygun olacağı vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  4. Çalışmanın Başlığı : Horman reseptör pozitif Her-2 negatif postmenapozalmetastatik meme kanserinde CDK4-6 inhibitörlerine bağlıgelişen yan etkiler sonucu tedavi kesilme oranı, tedavi kesilme süresi, bu sürecin sağkalıma etkisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Canan Karan
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof.Dr.Arzu Yaren
   Grup içi değerlendirme : Uzm. Dr. Mutlu Hızal’ınönerdiği, 6 numaralı çalışma ile benzer kohortu hedefleyen bir çalışma olduğu için, bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  5. Çalışmanın Başlığı : Birinci Basamakta Pertuzumab,Trastuzumab, TaksanAlıpProgrese Olan ve İkinci Basamakta TDM-1Alan Hastalarda TDM-1'ın Etkinliği
   Çalışmayı sunan: Dr.Sema Türker
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr.Sema Türker
   Grup içi değerlendirme :TDM-1, T.C. Sağlık Bakanlık onayı almış bir ilaç olmadığı için hasta alımında sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  6. Çalışmanın Başlığı : Metastatik Hormon Reseptörü Pozitif Her2 Negatif Post-menopozal Meme Kanserinde Birinci ve İkinci Basamak Ribosiklib ve Palbociclib Tedavilerinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr.Mutlu Hızal
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
   Grup içi değerlendirme : Çalışma iyi düzenlenmiş, verilerin çabuk toparlanacağı bir çalışma olarak değerlendirildi. Çok merkezli olarak planlandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı. Uzm. Dr. Canan Karan’ın önerdiği, 4 numaralı çalışma ile benzer kohortu hedefleyen bir çalışma olduğu için, bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
  7. Çalışmanın Başlığı : Metastatiktripple negatif meme kanserli hastalarda sisteinden zengin EGF-ligand domain 2 proteininin prognostik önemi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Mehmet Zahid Koçak
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu :
   Grup içi değerlendirme : Sisteinden zengin EGF-liganddomein 2 proteininin tek merkezde bakılabileceği çok merkezli yürütülebilecek bir çalışma olmadığından TOG projesi olarak uygun olmadığı tartışıldı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  8. 8. Çalışmanın Başlığı: PET/BT ile evrelemede kN3 pozitifliği olan meme kanseri tanılı hastalardaneoadjuvankemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sonrası başlangıçtaki pozitif lenf nodu alanında nüks sonuçlarının değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan:Dr. Şükran Şenyürek
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu:Prof.Dr. Yasemin Bölükbaşı
   Grup içi değerlendirme:Çalışma sunuldu. Çalışma tasarımı olumlu bulundu. Nüks değerlendirmesinin tam yanıt alınan hastalarda yapılabileceği, parsiyel yanıtlı hastalarda son nokta olarak progresyonsuzsağkalımın alınabileceği önerildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  9. Çalışmanın Başlığı : Neoadjuvan kemoterapi + HER2 hedefli tedavi sonrası opere edilmişancak postoperatifrezidüelinvaziv hastalık tespit edilmişerken evre meme kanseri hastalarında, adjuvan TDM-1 etkinliğinin gerçek yaşam verileri ile değerlendirilmesi
   Çalışmayı sunan: Dr. Selin Aktürk Esen
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Doğan Uncu
   Grup içi değerlendirme : Çalışma iyi düzenlenmiş, verilerin çok uzun zamanda toparlanacağı bir çalışma olarak değerlendirildi. Henüz ruhsat ve geri ödeme almamış olması çalışmanın kısıtlılıkları olarak belirtildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.
  10. Çalışmanın Başlığı: Metastatik HER2+ meme kanserinde lapatinib/kapesitabin tedavisinin etkiniği gerçek yaşam verisi.
   Çalışmayı sunan: Dr. Şaban Seçmeler
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Doç. Dr. Şener Cihan
   Grup içi değerlendirme :Çalışma, verilerin çabuk toparlanacağı bir çalışma olarakdeğerlendirildi. Çok merkezli olması gerektiği vurgulandı. Ancak güncel önemini yitirmiş bir çalışma olduğu da ayrıca vurgulandı.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için
   Onaylandı.
  11. Çalışmanın Başlığı : BRCA-2 mutasyonu pozitif meme kanseri hastalarının klinik özellikleri ve sağ kalımı
   Çalışmayı sunan: Dr. Murat Keser
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Olçun Ümit Ünal
   Grup içi değerlendirme : İyi düzenlenmiş, verilerin çok çabuk toparlanacağı bir çalışma olarak
   yorumlandı. Ancak çalışmacılara veri tabanının zenginleştirilmesi (ailesel diğer kanserler vb.
   önerisinde bulunuldu.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma, grup toplantısında TOG YK tarafından değerlendirme için onaylandı.

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Meme Tümörleri Çalışma Grubu Raporu

Yayınlanan Çalışmalar

Yayınlanan çalışma yok
Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

 1. Çalışmanın başlığı: Her-2 (+)Metastatik meme kanserinde (MMK) 1. seri  Perjeta + Trastuzumab + KT etkinlik ve toksisite
  Çalışmayı sunan: Dr. Ece Esin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:
  Durumu: Yayın aşamasında
 2. Çalışma başlığı:  İkinci Seri Olarak  Her-2 (+) MMK’de TDM-1 verileri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Aykut Bahçeci
  Durumu:  Yayın aşamasında
 3. Çalışmanın başlığı:  HR (+) MMK’de Afinitor + ET verilerinin toplanması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Mükremin Uysal, Dr. Ahmet Bilici
  Durumu: Yayın aşamasında

Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

 1. Çalışmanın başlığı:  CDK İnhibitörü alan HR (+) MMK verilerinin toplanması
  (Erken erişim programında yer alan)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Gül Başaran
  Çalışmanın mevcut durumu:  Bakanlık onayında
  Grup değerlendirmesi:  Bakanlık onayı sonrası çalışmaya başlanacak
 2. Çalışmanın başlığı:  gBRCA (+) Erken Evre MK Hastalarında RT Etkinlik
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Şule Karabulut
  Durumu: Veri tabanı hazırlanıyor, veri tabanı hazırlanması sonrası katılımcı merkezlere gönderilmesi uygun bulundu

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: Yüzey Dozunun Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Tedavi (VMAT) ve Tomotherapy Teknikleri  Kullanılarak Ölçülmesi
  Çalışmayı sunan:  Çalışma sunulmadı
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu:  Dr. Süheyla Aytaç Arslan
  Grup içi değerlendirme:  Çalışma grup toplantısında sunulmadığı için değerlendirme yapılmadı. Oylama yapılmadı ve çalışma onay almadı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Olumsuz
 2. Çalışmanın başlığı : Bilateral Meme Kanserli  Hastaların Prognostik Faktörlerinin ve Dozimetrik  Farklılıklarının Değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Berna Akkuş Yıldırım
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Berna Akkuş Yıldırım
  Grup içi değerlendirme : DKIS olgularının dahil edilmemesi gerektiği belirtildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 3. Çalışmanın başlığı : 65 Yaş Üstü Kadınlarda Kemoterapili ve Kemoterapisiz Sol Meme Radyoterapisinin Akut  Kardiyak Yan Etkilerinin Ekokarkardiyografik Değerlendirmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Nesrin Aktürk
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
  Grup içi değerlendirme :  Ekokardiyografi yanında biyokimyasal parametreler de bakılmalı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 4. Çalışmanın başlığı : Lokal İleri, İnflamatuar veya Erken HER2-Pozitif Meme Kanseri Olan Kadınlarda Neoadjuvan Pertuzumab ve Trastuzumabın Etkinliği ve Güvenliği
  Çalışmayı sunan: Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
  Grup içi değerlendirme :  çalışmanın deneysel kolunda önerilen tedavinin standart haline geldiği ve Pertuzumab eklenmeyen kola hasta dahil etmenin etik sorun yaratacağı vurgulandı. Deneysel kol ile daha önce tedavi gören hasta grubunun retrospektif olarak taranarak propensity skor analiz ile karşılaştırılmasının daha uygun olacağı belirtildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 5. Çalışmanın başlığı : Oligometastatik Meme Kanserli Olgularda Lokal Tedavinin Sağkalım Üzerine Etkisi
  Çalışmayı sunan:  Dr. Özlem Özdemir
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özlem Özdemir, Dr. Yaşar Yıldız,Dr. Ali Alkan
  Grup içi değerlendirme : Benzer şekilde kurgulanmış prospektif bir çalışmanın Türkiye Meme Dernekleri Federasyonu tarafından prospektif olarak yapıldığı vurgulandı. Metastaz yeri (solıid organ/ kemik) ve sayısının net olarak belirlenmesi gerektiği belirtildi. Göğüs duvarı ve/veya memeye yapılacak adjuvan radyoterapinin etkinliğine de bakılması gerektiği belirtildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 6. Çalışmanın başlığı : Non-Metastatik Nöroendokrin Diferansiasyonlu İnvaziv Meme Karsinomlu Hastaların Değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Turkkan Evrensel
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
  Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
 7. Çalışmanın başlığı : Meme Kanserinin Pelvik Taban Üzerine  Etkileri
  Çalışmayı sunan: Prof. Dr. Banu Atalar
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Özdal Ersoy
  Grup içi değerlendirme : Çalışma grubuna dahil edilecek olan hastalarda pelvik taban kaslarında farklı nedenlere bağlı disfonksiyon olabileceği vurgulandı. Bu yüzden hastalarda başlangıçta mutlaka değerlendirme yapılması gerektiği belirtiidi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 8. Çalışmanın başlığı : Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanan ve Sentinal Lenf Nodu Pozitif Olan Klinik  Evre T1-3N1  Hastalarda Radyoterapinin Rolü
  Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
  Grup içi değerlendirme : Çalışmanın prospektif kurgulanması gerektiği, ancak bunun için katılacak merkezlerin tümör konseyinden onay alınması gerektiği vurgulandı. Deneysel kolda önerilen tedavi standart tedavi olmadığı için etik kurul onayında sorun çıkabileçeği belirtildi. Retrospektif planlanan bu çalışmada neoadjuvan tedavi sonrası N(+) hastalarda adjuvan Rt uygulamayan merkez olmadığı için bu kolda hasta bulunamayacağı vurgulandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 9. Çalışmanın başlığı : Meme Kanserli Hastalarda "Paylaşılan Karar Verme" (PKV) Modelinin Oluşturulabilmesi ve Klinik Uygulaması
  Çalışmayı sunan: Dr. Serap Yücel
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Serap Yücel
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
 10. Çalışmanın başlığı : Adjuvant Meme Radyoterapisine Bağlı Gelişen Akut Cilt Toksisitesinin Termal Görüntüleme ile Analizi
  Çalışmayı sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz
  Grup içi değerlendirme : Kameraların maliyeti tartışıldı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı.
Designed by Arkadyas