Başkan: Mustafa Özdoğan
Başkan Yardımcısı: Gökhan Özyiğit
Baş Boyun Kanserleri Alt Çalışma Grubu
Ahmet Gülmez
Berna Yıldırım
Bülent Yalçın
Can Azak
Cenk Umay
Ebru Karakaya
Elvina Alminadov
Erdinç Nayır
Esra Kıraklı
Fulden Yumuk
Gizem Kavak
Gülcan Bulut
M. Serkan Alemdar
Murat Ayhan
Özlem Özdemir
Seyda Gündüz
Zuhat Urakçı
Züleyha Akgün

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Baş-Boyun Çalışma Grubu Raporu

Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

Yeni Çalışma Önerileri

 1. Çalışmanın başlığı:  Baş Boyun Kanserlerinde PD-L1 düzeyinin ve diğer inflamatuvar belirteçlerin KT/KRT yanıtında prediktif önemi
  Çalışmayı sunan: Dr. Murat Ayhan
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu:
  Grup içi değerlendirme: olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: olumlu
 2. Çalışmanın başlığı: Baş Boyun Kanseri tanısı ile definitif kemoradyoterapi uygulanan hastalarda oral mukozit ve radyasyon dermitinin Türk popülasyondaki genetik polimorfizim ile ilişkisi
  Çalışmayı sunan: Doç. Dr. Güler Yavaş
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Güler Yavaş
  Grup içi değerlendirme: Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Olumlu
 3. Çalışmanın başlığı: Orta ve yüksek riskli baş boyun kanserlerinde post operatif sadece ipsilateral boynu ışınlamak
  Çalışmayı sunan: Ebru Karakaya
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :
  Grup içi değerlendirme :  Etik Kurulu onayı sorun olur mu?, H&N 35 eklenebilir ?
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Olumsuz