Başkan: Can Akçalı
Başkan Yardımcısı: Hilal Özdağ
Temel Onkoloji Alt Çalışma Grubu
Banu Atalar
Berna Yıldırım
Bilgin Demir
Burcu Cakse
Can Azak
Cihan Erol
Erdinç Nayır
Ferhat Ekinci
Fulden Yumuk
Fulya Ağaoğlu
Gizem Kavak
İzzet Doğan
Menekşe Turna
Mustafa Serkan Alemdar
Nazan Demir
Nurullah Zengin
Onur Y. Balçık
Özlem Ulusan Bağcı
Pelin Altınok
Pelin Telkoparan Akılla
Serap Yüce
Sevgi Erdem
Ufuk Mert 
Yasemin Bölükbaşı

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Akciğer Çalışma Grubu Raporu

18 - 19 Aralık 2020

Grubun Adı: Temel Onkoloji
Toplantı tarihi: 28/11/2019
Başkan: Can Akçalı
Başkan Yardımcısı : Hilal Özdağ

Devam Eden Çalışmalar: (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

 1. Çalışmanın başlığı: Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Verda Bitirim
  Çalışma mevcut durumu: Devam ediyor
  Grup değerlendirmesi: Olumlu

Yeni Çalışma Önerileri: Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: HepatoselülerKarsinomadaBiyobelirteç Adaylarına Yeni Bir Bakış Açısı: Füzyon Transkriptler
  Çalışmayı sunan: Dr. Yasemin Öztemur Islakoğlu
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Safiye Neşe Atabey
  Grup değerlendirmesi: Olumsuz
  Çalışma ile ilgili grup kararı: : İlginç ve önemli bir çalışma olmakla birlikte projede bu haliyle hücre kültürü çalışması planlanmaktadır. Çalışmanın çok merkezli hale getirilmesi tavsiye edilmiştir.

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Akciğer Alt Çalışma Grubu

Yayınlanan Çalışmalar

 1. Plexin C1 Marks LiverCancerCellswithEpithelialPhenotypeand Is Overexpressed in HepatocellularCarcinoma.
  Odabas G, Cetin M, Turhal S, Baloglu H, Sayan AE, Yagci T.Can J GastroenterolHepatol. 2018 Sep19;2018:4040787. doi: 10.1155/2018/4040787.

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

 1. Çalışmanın başlığı: Speradikkolektral kanser ile ilişkilendirilmiş aday tekli nükleotid polimorfizmlerinin Türk popülasyonu için değerlendirilmesi
  Çalışmayı sunan: Hilal Özdağ
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hilal Özdağ
  Durumu:Yayına hazırlanıyor
 2. Çalışma başlığı:Coiled-coil domain-containing-124 (Ccdc124) gen mutasyonlarına bağlı sentrozom ve hücre bölünmesi bozukluklarının kanser oluşumundaki rolü
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Uygar Tazebay
  Durumu:yayına hazırlanıyor
 3. Çalışmanın Başlığı :Servikal kanserlerin tanısında ve gelişim sürecinde miRNA-mRNA tabanlı biyobelirteçlerin tamamlanması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Bala Gür Dedeoğlu
  Durum: yayına hazırlanıyor

Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

 1. Çalışmanın başlığı:  Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Verda Bitirim
  Çalışmanın mevcut durumu: Devam ediyor
  Grup değerlendirmesi:  Olumlu

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: Radyoterapi uygulaması akciğer dokusunda otofaji ve anjiogenezi artırıyor mu?
  Çalışmayı sunan: Cengiz Kurtman
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Cengiz Kurtman
  Grup içi değerlendirme: olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:
 2. Çalışmanın başlığı :İmmunoterapi alan lokal ileri  veya metastatikmelanom hastalarında CD47 ekspresyonu ve tedavi yanıtı ilişkisi
  Çalışmayı sunan: Hüseyin Salih Semiz
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Hüseyin Salih Semiz
  Grup içi değerlendirme :olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:
 3. Çalışmanın başlığı: Akciğer kanserli hastalarda bağırsak ve tükrükmikrobiotasının araştırılması.
  Çalışmayı sunan: Özlem Ulusan
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Özlem Ulusan
  Grup içi değerlendirme :Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:
 4. Çalışmanın başlığı :Akciğer kanseri hastalarının tanı ve takibinde biyobelirteç olarak eksozomlar.
  Çalışmayı sunan: Sevgi Erdem
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Sevgi Erdem
  Grup içi değerlendirme :olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:
 5. Çalışmanın başlığı: Endoplazmikretikülüm stres sensör protein İRE1 ile düzenlenen mikroRNA’ların meme kanserlerinde in vivo ve in vitro yöntemlerle araştırılması
  Çalışmayı sunan: Pelin Telkoparan Akıllılar
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :Pelin Telkoparan Akıllılar
  Grup içi değerlendirme :olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: