Başkan: Tuğba Yavuzşen
Başkan Yardımcısı: Özgür Tanrıverdi
Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Onkoloji Alt Çalışma Grubu
A. Gökçen Demiray
Ali Murat Tatlı
Alpaslan Özgün
Bahattin Yılmaz
Burcu Yapar Tasköylü
Bülent Yalçın
Can Azak
Cengiz Korun
Esra Korkmaz
Fazilet Dinçbaş
Ferhat Ekinci
Fikri İçli
Gizem Kavak
Gülcan Bulut
Güliz Özkök
Hüseyin Salih Semiz 
İbrahim Barışta
M. Serkan Alemdar
Mehmet Emin Yücel
Menekşe Turna
Mustafa Korkmaz
Özge Keskin
Özlem Ulusan Bağcı
Ramazan Acar
Semra Paydaş
Serap Yücel
Sevgi Erdem
Şahin Laçin
Turan Karaoğlu
Zeliha Çapar
Züleyha Akgün

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
18.12.2020- 20.12.2020
Çalışma Grubu Raporu

Grubun Adı: Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu
Toplantı tarihi: 19.12.2020
Başkan : Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
Başkan Yardımcısı:  Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
Raportör: Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
Katılımcı Sayısı: On-line 15

Yayınlanan Çalışmalar
 1. Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
 2. Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
 3. The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
 4. Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
 5. Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
 6. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55
 7. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Journal Cancer Education. 2018 Nov 16. doi:10.1007/s13187-018-1441-6. 
 8. Worse-patient-phycisian relationship is associated with more fear of cancer recurrence (Deimos study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Eur J Cancer Care 2020; 26 (6).

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve sonrasında  yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

 1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması
  (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım tamamlandı. Dergi seçimi yapılacak.
 2. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordiatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü,Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi, Esmo 2018 Poster Oldu.
  Durum: Dergide değerlendirmede.
 3. Kanser hastalarında nüks korkusu ve etkileyen faktörler  (DEIMOS Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.,), Esmo 2019 Tartışmalı Poster Oldu.
  Durum: Yayınlandı. Eur J Cancer Care 2020; 26 (6).
 4. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu ,Koordiatör merkez : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor.
 5. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD)
  Durum: Yazım Aşaması Tamamlandı Dergi Seçimi Yapılıyor.

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Yan Etki, Destek Tedaviler ve İntegratif Alt Çalışma Grubu Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ KADINLARDA MÜZİK TERAPİSİNİN KİŞİLİK TİPİNE GÖRE ANKSİYETE VE KEMOTERAPİ İLİŞKİLİ BULANTI-KUSMA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN MOLEKÜLER VE KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ  (PEGASUS Study)
  Çalışmayı sunan: Int. Dr. Turan Karaoğlu  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Grup içi değerlendirme:  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.
 2. Çalışmanın başlığı: KİŞİLİK TİPİ İLE KANSER PROGRESYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN METASTATİK ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARDA GÖSTERİLMESİ (DAPHNE Study)
  Çalışmayı sunan: Doç.: Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi
  Grup içi değerlendirme:  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Bütçe TOG ile konuşulacak.
 3. Çalışmanın başlığı: ERKEN EVRE MEME KANSERLİ OLGULARDA VÜCUT KOMPOZİSYON ÖLÇÜTLERİNİN KEMOTERAPİ TOKSİSİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Cem Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Cem Şahin
  Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Grup içi değerlendirme: Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Bütçe TOG ile konuşulacak.
 4. Çalışmanın başlığı: ADJUVANT MEME RADYOTERAPİSİNE BAĞLI GELİŞEN AKUT CİLT TOKSİSİTESİNİN TERMAL GÖRÜNTÜLEME ile ANALİZİ- ÇOK MERKEZLİ BİR PROSPEKTİF KOHORT
  Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
  Grup içi değerlendirme:  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Bütçe TOG ile konuşulacak.
 5. Çalışmanın başlığı: PROFLAKTİK KRANİAL IŞINLAMA ÖNCESİ MRG.DEKİ BEYAZ CEVHER HASARI KRANİAL RT SONRASI GELİŞEBİLECEK NÖROKOGNİTİF FONKSİYON KAYBI için BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?
  Çalışmayı sunan: Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Esra Korkmaz Kıraklı
  Grup içi değerlendirme:  Akciğer Kanseri Çalışma grubunda da sunulmuş ve kabul edilmiş.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Diğer bir çalışma grubunda kabul edildiği için geri çekildi.
 6. Çalışmanın başlığı: BEYİN METASTAZI STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ VERİ TABANI OLUŞTURULMASI
  Çalışmayı sunan:  Uzm. Dr. Menekşe Turna Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Uzm. Dr. Menekşe Turna
  Grup içi değerlendirme:  SSS çalışma grubu için uygun bulundu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  SSS çalışma grubuna yönlendirildi.
 7. Çalışmanın başlığı: MALİGN MELANOMDA KOMBİNE BRAF ve MEK İNHİBİTÖR TEDAVİLERİNİN YAN ETKİLERİ
  Çalışmayı sunan:  Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Grup içi değerlendirme: Olumlu (yan etkilerin grade 3 ve nadir yan etkiler olarak toplanması uygun görüldü)
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Başlık değiştirildi (MALİGN MELANOMDA KOMBİNE BRAF ve MEK İNHİBİTÖR TEDAVİLERİNİN GRADE 3 ve NADİR YAN ETKİLERİ)
 8. Çalışmanın başlığı: HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF, HER2-NEGATİF METASTATİK MEME KANSERLİ KADINLAR için SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ 4/6 (CDK4/6) İNHİBİTÖRÜ ve AROMATAZ İNHİBİTÖRÜNÜN KOMBİNASYONUNUN YAN ETKİLERİ ve GERİATRİK HASTALARDA (65 YAŞ VE ÜZERİ) FARKLILIK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ BELİRLEMEK
  Çalışmayı sunan:  Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Grup içi değerlendirme: Olumlu (yan etkilerin grade 3 ve nadir yan etkiler olarak toplanması uygun görüldü)
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Başlık değiştirildi (HORMON RESEPTÖRÜ POZİTİF, HER2-NEGATİF METASTATİK MEME KANSERLİ KADINLAR için SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ 4/6 (CDK4/6) İNHİBİTÖRÜ ve AROMATAZ İNHİBİTÖRÜNÜN KOMBİNASYONUNUN GRADE 3 VE NADİR YAN ETKİLERİ ve GERİATRİK HASTALARDA (65 YAŞ VE ÜZERİ) FARKLILIK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ BELİRLENMESİ)
 9. Çalışmanın başlığı: PARP İNHİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ
  Çalışmayı sunan:  Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yapar Taşköylü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Prof. Dr. Arzu Yaren Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Grup içi değerlendirme: Olumlu (yan etkilerin grade 3 ve nadir yan etkiler olarak toplanması uygun görüldü)
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Başlık değiştirildi (PARP İNHİBİTÖRLERİNİN GRADE 3 ve NADİR YAN ETKİLERİ)
 10. Çalışmanın başlığı: GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve ABDOMİNOPELVİK BÖLGEYE RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA AKÜPRESÜR YÖNTEMİ KULLANILARAK ANKSİYETE, MİDE BULANTISI ve KUSMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Çalışmayı sunan:  Dr. Can Azak Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Ebru Karakaya Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
  Grup içi değerlendirme: Proje grupta uygulanabilir olarak değerlendirildi ancak aküpresür ile ilgili teknik özelliklerin daha detaylı bir şekilde irdelenmesi ve bu yöntemin uygulanabilirliği ile ilgili bilgilerin gruba ulaştırılması konusunda proje sahibine öneri sunuldu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:  Aküpresür yöntemi ile ilgili teknik detayların iyileştirilmesi sonrasında grupta değerlendirilecektir.