Başkan: Saadettin Kılıçkap
Başkan Yardımcısı: Erdinç Nayır
Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Alt Çalışma Grubu
Alpaslan Özgün
Ayça İribaş Çelik
Baran Akagündüz
Bülent Yalçın
Cenk Umay
Cihan Erol
Esra Korkmaz Kıraklı
Hüseyin Furkan Öztürk
Hüseyin Salih Semiz
İrfan Çiçin
İzzet Doğan
M. Serkan Alemdar
Menekşe Turna
Nadiye Akdeniz
Özlem Ulusan Bağcı
Pelin Altınok
Serap Yücel
Ufuk Mert
Zelihpara Güzelöz Çopar

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Çalışma Grubu Raporu

Yayınlanan Çalışmalar (Son 1 yıl içinde)
1. Türkiye’de Tıbbi Onkolog, Pediatrist, Aile hekimi ve Jinekologların HPV aşısına yaklaşımı (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ahmet Ünlü, Mustafa Özdoğan)

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

 1. Çalışmanın başlığı: HCC epidemiyolojisinin uluslararası verilerinin toplanması (OncoBrige projesi)
  Çalışmayı sunan: Serdar Turhal
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Serdar Turhal
  Durumu: Yayın aşamasındadır.
 2. Çalışma başlığı: Yeni tanı almış kanserli hastaların beden kitle indekslerinin hastalık türü, sosyodemografik özellikleri ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ece Esin, Semra Paydaş
  Durumu: Yayın aşamasındadır.

Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

 1. Çalışmanın başlığı: Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma şuan devam etmektedir.
 2. Çalışmanın başlığı: Yeni tanı almış kanser hastalarının klinik çalışmalara uygunluğunun değerlendirilmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap
  Durumu: Çalışma şuan devam etmektedir.
 3. Çalışmanın başlığı: Aile hekimlerinin ve uzman hekimlerin kanser taramalarına olan tutumları
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Erdinç Nayır
  Durumu: Çalışmada anket hazırlanıp başlanacaktır.
 4. Çalışmanın başlığı: BRCA 1 ve BRCA 2 ile ilişkili olabilecek kanser tanısı almış hastaların yakınlarında kanser sıklığının saptanması – Türkiye verisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Gürbüz, Yüksel Ürün
  Durumu: Çalışma şuan devam ediyor.
 5. Çalışmanın başlığı: E-sigara konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının belirlenmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:  Mustafa Özdoğan
  Durumu: Çalışma şuan devam ediyor.

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: Uzman Radyasyon Onkologlarının pediatrik kanser hastalarına yaklaşımlarının ve karşılaşılan zorlukların belirlenmesi – Anket Çalışması
  Çalışmayı sunan:  Cenk Umay
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Ayşe Nur Demiral
  Grup içi değerlendirme: Grup içerisinde çalışma değerlendirildi. Diğer ülkelerdeki radyasyon onkologlar ile iletişime geçilip uluslararası bir çalışmaya dönüştürülmesi çalışmanın daha değerli olacağı önerisi geldi.  Anket formunun belli bir standartta hazırlanması gerektiği vurgusu yapıldı. Anketin hekimlere sunulmasında sosyal kanallar değil de kongrede yüz yüze görüşme ile doldurulmasının daha efektif olacağı önerileri yapıldı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 2. Çalışmanın başlığı : MSI – Türk (Mikrosatellitinstabilkolorektal tümörler Türkiye kohort çalışması)
  Çalışmayı sunan: Deniz Can Gücen
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Ömer Dizdar
  Grup içi değerlendirme : Grup içerisinde çalışma değerlendirildi. Diğer ülkelerdeki medikalonkologlar ile iletişime geçilip uluslararası bir çalışmaya dönüştürülmesi çalışmanın daha değerli olacağı önerisi geldi.  Son dönemde MSI’ın daha sık bakıldığı, bu sebeple hasta sayısı konusunda çalışmanın sıkıntı yaşayabileceği, bu noktaya dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.
 3. Çalışmanın başlığı : BRCA 1 ve 2 mutasyon tespit edilen olgularda profilaktikmastektomi ile ilgili bilgi düzeyi ve sıklığının saptanması
  Çalışmayı sunan: Burak Yasin Aktaş
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Saadettin Kılıçkap
  Grup içi değerlendirme : Grup içerisinde çalışma değerlendirildi. Hazırlanan anketinin dilinin hastalara uygun bir şekilde düzenlenmesi önerildi. Ankete dahil edilen hastaların farklı bölgelerden homojen olacak şekilde dahil edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi.