Başkan: Fulden Yumuk – Selçuk Seber
Başkan Yardımcısı: Özge Keskin
Geriatrik Onkoloji Alt Çalışma Grubu
Berna Yıldırım
Elvina Alminadav
Esra Korkmaz
Ferhat Ekinci
Fulden Yumuk
Gülcan Bulut
Güler Yavas
H. Fazilet Dinçbaş
İlknur Aslan Çetin
Özge Keskin
Özlem Ulusan Bağcı
Seray Saray
Sevgi Erdem

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Geriatrik Onkoloji Alt Çalışma Grubu Raporu

Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

 • Geriatrik Onkoloji Grup Toplantısı 29 Kasım 2019 tarihinde saat 18.00’de yapıldı. Toplantıya 13kişi (başkanlar dahil) katıldı.
 • Önceki grup başkanı Dr. Tarkan Yetişyiğit görevine devam edemeyeceğinin öğrenilmesi nedeniyle Grup toplantısına Dr. Fulden Yumuk Başkan olarak vekalet etti. Grup toplantısı öncesinde oylama ile Dr. Erdoğan Selçuk Şeber Başkan olarak seçildi. Başkan yardımcısı görevine Dr. Gülcan Bulut ve Dr.Özge Keskin aday oldu ve yapılan seçimde Dr. Özge Keskin seçildi ve oturumda görevine başladı.
2018 YILINA AİT ÇALIŞMALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME
TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR:
 1. Geriatrik hastalara yaklaşım ile ilgili anket çalışması. Dr.Şule Karabulut Gül
  Çalışmanın tamamlanıp 3. Geriatrik OnkolojiSempozyumunda 9 Kasım 2019’da sunulduğu öğrenildi,sonuçları oturumda Dr. Pelin Altınok tarafından tekrar sunuldu. Bu çalışanın uluslar arası platforma taşınması planlandı. Bu konuda Dr. Serdar Turhal ESMO – EORTC platformunda, radyasyon onkolojisi de ESTRO platformunda yapılmasını sağlamak için destek verecek. Bu konuda Dr. Şule Hanım gerekli hazırlıkları yapıp grup başkanlarını bilgilendirecek.
  Sonuçlar doğrultusunda UKK ‘de geriatrik hastalara yaklaşım ile ilgili eğitim içeren oturum düzenlenmesi planlandı. Bu oturum öncesi ve sonrası katılımcılar arasında bu eğitimin bilgi düzeyine katkısını sorgulayan bir anket yapılması Dr. Fulden Yumuk tarafından önerildi. Bu anketin hazırlanmasında aktif rol almak istediğini belirtti.
AKTİFLEŞMEMİŞ ÇALIŞMALAR:
 1. 70 yaş üstü nivolumab alan metastatik RCC ve malignmelanoma hastalarında etkililik ve toksisite değerlendirmesi. Dr. Tülay Akman
  Dr. Tülay Akman’a ulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.
 2. 70 yaş üstü metastatik prostat kanserli hastalarda haftada 1, 2 haftada 1 ve 3 haftada 1 dosetaksel uygulanmasının karşılaştırılması. Dr. Özgür Tanrıverdi
  Dr. Özgür Tanrıverdi’yeulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.
 3. 70 yaş üstü opera KRK vakalarında standart tedavi ile düşük riskli grupta metronomonik tedavinin karşılaştırılması. Dr. Özgür Tanrıverdi
  Dr. Özgür Tanrıverdi’ye ulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.
 4. 70 yaş üstü cerrahiye uygun olmayan , karaciğer metastazı olan metastatikkolorektal kanser vakalarında lokal tedavilerin değerlendirilmesi. Dr. Tarkan Yetişyiğit
  Dr. Tarkan Yetişyiğit’e ulaşıldı;  Çalışma aktifleştirilememiş.
  Bu çalışmaların tekrar aktive edilmesi durumunda katılım sağlanmasına karar verildi.
YENİ SUNULAN ÇALIŞMALAR VE BUNLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:
 1. Yaşlı hastanın pelvik radyoterapisinde tedavi kararını değiştirebilecek biyomarker var mı?  Dr. Pelin Altıok
  Eleştiri ve Öneriler:
  • Çalışmaya dahil edilmesi planlanan hasta alt gruplarının spesifiye edilmesi önerildi. Çalışmanın rektum kanseri vakalarında preoperatif- postoperatif radyoterapi olarak devam etmesi planlanması;
  • Yaş grubu 65 yaş ve üstü olarak genişletilmesi önerildi.
 2. Lokal ileri evre serviks kanserinde 65 yaş ve üstü vakalarda kullanılan tedavi modaliteleri ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi. Dr. Evrim Metcalfe
  Eleştiri ve Öneriler:
  • Çalışmanın en az 100 hasta ile yapılacağı belirtildi.
  • Çalışmanın UROK 2020 de poster olarak sunulması planlandığı için merkezlerden ivedilikle vaka paylaşılması istendi.
 3. Geriatrik prostat kanserli hastalarda depresyon; anket çalışması Dr. Gülcan Bulut
  Eleştiri ve Öneriler:
  • Depresyon ölçeği yanında mini mental testin hastalara yapılması (demansekartasyonu) önerildi.
  • Şu anda kesitsel olarak planlanan bu çalışmanın ilerleyen dönemde hem tedavi başlangıcı hem de tedavi sonrası depresyon açısından değerlendirmeyi içerecek şekilde genişletilmesi planlandı.

2019’da sunulan tüm çalışmaların TOG Yönetim Kurulu’na sunulması ve onay sonrası yapılması için destek verilmesi kabul edildi.