Başkan: Alpaslan Özgün
Başkan Yardımcısı: Dilek Erdem
Başkan Yardımcısı: Ece Esin
Melonama ve Deri Kanserleri Alt Çalışma Grubu
Ahmet Gülmez
Bülent Yalçın
İlknur Aslan Çetin
M. Serkan Alemdar
Sema Ertürk
Vildan Kaya
Yasemin Bölükbaşı
Yıldız Güney
Züleyha Akgün

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Melanom Çalışma Grubu Raporu
18 - 19 Aralık 2020
Melanom Çalışma Grubu Raporu

Grubun Adı: Melanom Çalışma Grubu
Toplantı tarihi: 19.12.2020
Başkan : Doç. Dr. Alpaslan Özgün
Başkan Yardımcısı: Dr. Dilek Erdem, Dr. Ece Esin
Raportör: Dr. Dilek Erdem
Katılımcı Sayısı: 5

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar :

 1. Çalışmanın başlığı : Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. İsmail Çelik
 2. Çalışmanın başlığı :   Melanom - TURK
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. İsmail Çelik
 3. Çalışmanın başlığı :   Mukozalmelanom – Türkiye verisi
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. Sadettin Kılıçkap

Devam Eden Çalışmalar :

 1. Çalışmanın başlığı :   Pembro - TURK
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Prof. Dr. İsmail Çelik
 2. Çalışmanın başlığı: İmmünoterapi alan metastatikmelanom hastalarında etkinlik, sağkalım ve yan etki değerlendirmesi
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Alpaslan Özgün
 3. Çalışmanın başlığı :  İmmünoterapi alan lokal ileri evre veya metastatikmelanom hastalarında CD47 ekspresyonu ve tedavi yanıtı ilişkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Hüseyin Salih Semiz
 4. Çalışmanın başlığı :  Lokal ileri evre melanomdaadjuvanimmünoterapi ve hipofraksiyone radyoterapi kullanımının etkinliği ve güvenilirliği
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
 5. Çalışmanın başlığı :  Metastatikmelanom hastalarında SBRT ve immünoterapi etkinliği ve güvenilirliği
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
 6. Çalışmanın başlığı :  BRAF-MEK inhibitörleriile tedavi edilen evre 3 ve evre 4 melanomhastalarında tedavinin yanıtı, güvenilirliği, yan etkilerivetolerabilitesinin değerlendirilmesi – Türkiye gerçek yaşam verileri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün

Yeni Çalışma Önerileri :

 1. Çalışmanın başlığı :  Adjuvanimmün kontrol noktası veya BRAF-MEK yolağı inhibitörü alan malignmelanomlu hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sonuçları
  Çalışmayı sunan :  Dr. Pınar Tolunay
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Pınar Tolunay
  Grup içi değerlendirme :  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Melanom Çalışma Grubu Raporu

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar :

 1. Çalışmanın başlığı :   Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Çelik
 2. Çalışmanın başlığı :   Melanom - TURK
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Çelik
 3. Çalışmanın başlığı :   Mukozalmelanom – Türkiye verisi
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. Sadettin Kılıçkap

Devam Eden Çalışmalar :

 1. Çalışmanın başlığı :   Pembro - TURK
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Çelik

Yeni Çalışma Önerileri :

 1. Çalışmanın başlığı: İmmünoterapi alan metastatikmelanom hastalarında etkinlik, sağkalım ve yan etki değerlendirmesi
  Çalışmayı sunan:  Doç. Dr. Alpaslan Özgün  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği)
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doç. Dr. Alpaslan Özgün
  Grup içi değerlendirme :  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı:Kabul
 2. Çalışmanın başlığı :  İmmünoterapi alan lokal ileri evre veya metastatikmelanom hastalarında CD47 ekspresyonu ve tedavi yanıtı ilişkisi
  Çalışmayı sunan :  Dr. Hüseyin Salih Semiz  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Dr. Hüseyin Salih Semiz
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul
 3. Çalışmanın başlığı :  Lokal ileri evre melanomdaadjuvanimmünoterapi ve hipofraksiyone radyoterapi kullanımının etkinliği ve güvenilirliği
  Çalışmayı sunan :  Dr.Züleyha Akgün  (Memorial Şişli Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
  Grup içi değerlendirme :  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul
 4. Çalışmanın başlığı :  Metastatikmelanom hastalarında SBRT ve immünoterapi etkinliği ve güvenilirliği
  Çalışmayı sunan :  Dr.Züleyha Akgün  (Memorial Şişli Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
  Grup içi değerlendirme :  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul
 5. Çalışmanın başlığı :  BRAF-MEK inhibitörleriile tedavi edilen evre 3 ve evre 4 melanomhastalarında tedavinin yanıtı, güvenilirliği, yan etkilerivetolerabilitesinin değerlendirilmesi – Türkiye gerçek yaşam verileri
  Çalışmayı sunan :  Dr.Ebru Karcı  (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu :  Dr. Züleyha Akgün
  Grup içi değerlendirme :  Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı :  Kabul

Toplantıda alınan kararlar :

 1. Başkanlık seçimi için Doç. Dr. Alpaslan Özgün tek aday olarak çıkmış ve oy birliğiyle başkan seçilmiştir.
 2. Başkan yardımcısı olarak Dr. Ebru Karcı seçilmiştir.