Başkan: İbrahim Petekkaya
Başkan Yardımcısı: Erdinç Nayır
Genç Araştırmacılar Alt Çalışma Grubu
Ahmet Bilgehan Şahin
Bahaddin Yılmaz
Birol Ocak
Bülent Karabulut
Bülent Yalçın
Can Azak
Ebru Karcı
Esra Korkmaz
Ferhat Ekinci
Fulden Yumuk
Fulya Ağaoğlu
Gülcan Bulut
Halis Yerlikaya
İbrahim Barışta
İlknur Alsan Çetin
M. Metin Şeker
M. Serkan Alemdar
Murat Ayhan
Mustafa Halil Akbörü
Mustafa Korkmaz
Özgecan Dülgar
Özlem Özdemir
Özlem Ulusan Bağcı
Ramazan Acar
Sema Ertürk
Serap Yücel
Serdar Özkök
Sevgi Erdem
Seyda Gündüz
Şahin Laçin
Tarık Salman
Ufuk Mert
Yüksel Ürün
Zuhat Urakçı

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Genç Araştırmacılar Alt Çalışma Grubu Raporu

Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

AHMET BİLGEHAN ŞAHİN: AKCİĞER ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖRLERİN KLİNOPOATOLOJİ
ÖNERİLER: ÇPK MERKEZ ÇALIŞMAYA HASTA KATARSA DAHA İYİ OLUR
ONAY DURUMU: ONAYLANDI

56.BİROL OCAK: METASTATİK RENAL BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARI NİVOLUMAB YANITINDA ETKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖNERİLER:-DİĞER MERKEZLERİN DE KATILMASI İYİ OLUR
-SİSTEMİK İMMUNOTERAPİ YANIT SKORUNUN EKLENMESİ
-EXEL OLUŞTURULARKEN DAHA ÖNCE ALDIĞI TEDAVİLER KAYD EDİLSİN
ONAY DURUMU: ONAYLANDI

7.DENİZ CAN GÜVEN: KORDOMA VE ALVEOLAR SOFT PART SARKOMLARDA HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ ETKİNLİĞİ
ÖNERİLER: NADİR GÖRÜLEN HASTALIK OLDUĞU İÇİN BAŞKA MERKEZLERİN DE HASTA KATMASI UYGUN OLUR
ONAY DURUMU: ONAYLANDI

32.ELVİNA ALMURADOVA: METASTATİK REKTUM KANSERİNDE RADYOTERAPİSİZ LOKAL NÜKS ORANLARININ BELİRLENMESİ
ÖNERİLER:-KURUMLARARASI RT UYGULAMA ZAMANI VE FARKI NEDENİYLE HANGİ HASTA GRUBUNUN SEÇİLMESİ KESİN BELİRLENECEKTİR.
ONAY DURUMU: ONAYLANDI

79.ELVİNA ALMURADOVA: İNFLAMATUAR PARAMETRELERİN İMMUNOTERAPİDE PREDİKTİF ÖNEMİ
ÖNERİLER:-HASTALARDAN ALINACAK KAN ÖRNEKLERİNİN NE ZAMAN ALINACAĞININ KESİN BELİRLENMESİ: MESELA 0.1.3. AYLARDA
-ALINACAK ÖRNEKLERDE RUTİN DIŞI YAPILACAK TESTLER İÇİN ETİK KURULU ONAYI ALINMASI VE BAP PROJESİ YAZILMASI
-BAKILACAK PARAMETRELERE HMG DEĞERLERİNİN DE EKLENMESİ
ONAY DURUMU: ONAYLANDI

3.UFUK MERT: OVER KANSERİ HASTALARININ TANİ VE TAKİPİNDE BİYOBELİRTEÇ OLARAK EKZOSOMLAR
ÖNERİLER: YOK
ONAY DURUMU: ONAYLANDI

54.YÜKSEL ÜRÜN: İMMUN DENETİM NOKTASI İNHİBİTÖRÜ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA TEDAVİ YANITI İLE İLİŞKİLİFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
-ÖNERİLER: ÖRNEK ALMA ZAMANLARININ BELİRLENMESİ
-KABUL DURUMU: ONAYLANMIŞTIR

11.ZÜLEYHA AKGÜN: METASTATİK HASTALIKTA PULSED DOSE RATE RT VE İMMUNOTERAPİ ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ
ÖNERİLER: RT DOZU UYGUN DEĞİLDİR
ONAY DURUMU: KABUL EDİLMEMİŞTİR

12.ZÜLEYHA AKGÜN: KARACİĞER SBRT UYGULANMIŞ HASTALARDA DOZİMETRİK VERİLERLE KARACİĞER NÜKS HASTALIĞIN İLŞKİSİ
-ÇALIŞMAYA KATILACAK OLAN MERKEZLERİN BELİRLENMESİ
ONAY DURUMU: KABUL EDİLMİŞTİR