Başkan
SERDAR TURHAL
Başkan Yardımcısı
SERDAR ÖZKÖK
Genel Sekreter
SERAP AKYÜREK
Sayman
SERKAN AKIN
Üyeler
FİKRİ İÇLİ
CAN AKÇALI
FAZİLET DİNÇBAŞ
BÜLENT YALÇIN
HAKAN AKBULUT
Yedek Üyeler
FİLİZ ÇAY ŞENLER
YÜKSEL ÜRÜN
MEHMET ALİ ŞENDUR
FAYSEL DANE
AHMET ÖZET
PERVİN HÜRMÜZ
SÜMEYRA DURU BİRGİ
ŞUAYİB YALÇIN
FERAH YILDIZ
Denetleme Kurulu (Asil)
SAADETTİN KILIÇKAP
AHMET DEMİRKAZIK
GÖKHAN ÖZYİĞİT
Denetleme Kurulu (Yedek)
GÜNGÖR UTKAN
FAZIL AYDIN
AYTUĞ ÜNER