Değerli meslektaşlarımız,

Türk Onkoloji Grubu Derneği’nin 14. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 14-18 Kasım 2018 tarihlerinde Titanic Lara Otel, Antalya’da düzenlenecektir. Bilindiği üzere Onkolojik Araştırmalar çalıştayı 14 yıldır kanser hastalığına karşı savaşta farklı disiplinleri bir araya getirerek ortak akıl ve güç oluşturmayı hedeflemiştir. Bu yıl da farklı disiplinleri ortak çalışma gruplarında bir araya getirmeyi ve nitelikli çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

Düzenleme kurulu olarak 2018 TOG çalıştayında tüm konuların proje ağırlıklı olmasını planladık. Bu amaçla öncelikle yürüyen TOG çalışmalarının güncel durumunu ve ülkemizde klinik araştırmalarda karşılaştığımız güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışacağız. Uluslararası onkoloji gruplarından başarı hikayelerini dinleyerek ülkemizdeki onkoloji alanındaki araştırmaların önceliklendirilmesinin yeni projeler oluştururken bizlere yol göstereceğini düşünüyoruz. Elbette kansere karşı mücadelede uluslararası işbirliğinin, farklı bakış açılarının da önemi büyük. Bu yıl bölgesel işbirliği konusunda yapılabilecekler de çalıştay gündemimizde yer almaktadır.

Sizler için oldukça faydalı olduğunu düşündüğümüz “14. Onkolojik Araştırmalar Çalıştay”ına katılmanızı bekliyoruz. Bu çalıştayın da daha öncekilerde olduğu gibi en güçlü yanı, sizlerin katılımı ve destekleri olacaktır.  Bu duygularla hepinizi ortak akıl, emek ve paylaşımla yeni projeler geliştirmeye, devam eden projelere hız kazandırmaya ve klinik araştırmalarımızı daha başarılı seviyelere taşımaya davet ediyoruz.

Antalya’da görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Faruk Zorlu                              Prof. Dr. Gökhan Özyiğit                   Prof. Dr. Hüseyin Abalı
TOG Başkanı                                             Çalıştay Eş Başkanı                             Çalıştay Eş Başkanı