Tıp Fakülteleri

Adana
Çukurova Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakiltesi
Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Başket Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Antalya
Akdeniz Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Bolu
İzzet Baysal Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Bursa
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Denizli
Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Diyarbakır
Dicle Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Edirne
Trakya Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Elazığ
Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Erzurum
Atatürk Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi,Tıp Fakültesi

İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

İzmir

Ege Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi
Dokuz Eylul Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

K.maraş
Sütçü İmam Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Kayseri
Erciyes Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Kırıkkale
Kırıkkale Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Kocaeli
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Konya
Selcuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Malatya
İnönü Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Mersin
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Şanlıurfa
Harran Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi,Tıp Fakültesi