Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
FULDEN YUMUK (Başkan) fuldenyumuk@yahoo.com
ALİ MURAT TATLI (Başkan Yrd.) alimurattat@gmail.com